toán lớp 4 trang 138 139 luyện tập chung


Bài 1. Trong những quy tắc tính sau, quy tắc tính nào là thực hiện đúng?

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới mẻ không hề thiếu những môn

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 138 139 luyện tập chung

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Trong những quy tắc tính sau, quy tắc tính nào là thực hiện đúng?

\(\eqalign{
& a)\,\,{5 \over 6} + {1 \over 3} = {{5 + 1} \over {6 + 3}} = {6 \over 9} = {2 \over 3}; \cr 
& b)\,\,{5 \over 6} - {1 \over 3} = {{5 - 1} \over {6 - 3}} = {4 \over 3}; \cr 
& c)\,\,{5 \over 6} \times {1 \over 3} = {{5 \times 1} \over {6 \times 3}} = {5 \over {18}}; \cr 
& d)\,\,{5 \over 6}:{1 \over 3} = {1 \over 3} \times {5 \over 6} = {{1 \times 5} \over {3 \times 6}} = {5 \over {18}} \cdot \cr} \)

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc sau:

- Muốn nằm trong (hoặc trừ) nhị phân số tớ quy đồng kiểu số nhị phân số rồi nằm trong (hoặc trừ) nhị phân số sau khoản thời gian quy đồng.

- Muốn nhân nhị phân số tớ lấy tử số nhân với tử số, kiểu số nhân với kiểu số.

- Muốn phân chia nhị phân số tớ lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

Phép tính c) đích thị.

Phép tính a), b) sai vì như thế ham muốn nằm trong (hoặc trừ) nhị phân số không giống kiểu số tớ quy đồng kiểu số, rồi nằm trong (hoặc trừ) nhị phân số tiếp tục quy đồng kiểu số.

Phép tính d) sai vì như thế ham muốn phân chia một phân số cho 1 phân số tớ lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính:

\(\eqalign{
& a)\,\,{1 \over 2} \times {1 \over 4} \times {1 \over 6};\,\,\, \cr 
& b)\,\,{1 \over 2} \times {1 \over 4}:{1 \over 6}; \cr 
& c)\,\,{1 \over 2}:{1 \over 4} \times {1 \over 6} \cdot \cr} \)

Phương pháp giải:

Biểu thức chỉ mất quy tắc nhân và quy tắc phân chia thì tớ tính thứu tự kể từ ngược sang trọng cần.

Lời giải chi tiết:

a) $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{{1 \times 1 \times 1}}{{2 \times 4 \times 6}} = \frac{1}{{48}}$

b) $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}:\frac{1}{6} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times \frac{6}{1} = \frac{{1 \times 1 \times 6}}{{2 \times 4 \times 1}} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$

c) $\frac{1}{2}:\frac{1}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{1} \times \frac{1}{6} = \frac{{1 \times 4 \times 1}}{{2 \times 1 \times 6}} = \frac{4}{{12}} = \frac{1}{3}$

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Tính: 

\(\eqalign{
& a)\,\,{5 \over 2} \times {1 \over 3} + {1 \over 4}; \cr 
& b)\,\,{5 \over 2} + {1 \over 3} \times {1 \over 4}; \cr 
& c)\,\,{5 \over 2} - {1 \over 3}:{1 \over 4} \cdot \cr} \)

Phương pháp giải:

Biểu thức đem những quy tắc tính nằm trong, trừ, nhân, phân chia thì tớ triển khai quy tắc tính nhân, phân chia trước, triển khai quy tắc nằm trong, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& a)\,\,{5 \over 2} \times {1 \over 3} + {1 \over 4} = {5 \over 6} + {1 \over 4}  = {{10} \over {12}} + {3 \over {12}} = {{13} \over {12}} \cr 
& b)\,\,{5 \over 2} + {1 \over 3} \times {1 \over 4} = {5 \over 2} + {1 \over {12}}  = {{30} \over {12}} + {1 \over {12}} = {{31} \over {12}} \cr}  \) 

\( \displaystyle c)\,\,{5 \over 2} - {1 \over 3}:{1 \over 4} = {5 \over 2} - {1 \over 3} \times {4 \over 1} \)

\( \displaystyle = {5 \over 2} - {4 \over 3} \)\( \displaystyle= {{15} \over 6} - {8 \over 6} = {7 \over 6} \) 

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Người tớ cho 1 vòi vĩnh nước chảy vô bể chưa tồn tại nước. Lần loại nhất chảy vô \( \displaystyle {3 \over 7}\) bể, lượt loại nhị chảy vô tăng \( \displaystyle {2 \over 5}\) bể. Hỏi còn bao nhiêu phần của bể chưa tồn tại nước?

Phương pháp giải:

- Coi bể nước khi chan chứa nước là \(1\) đơn vị chức năng.

- Tính số phần bể tiếp tục đem nước = số phần nước chảy vô bể lượt loại nhất \(+\) số phần nước chảy vô bể lượt loại nhị.

Xem thêm: đại học hàng hải điểm chuẩn

- Số phần bể chưa tồn tại nước = \(1-\) số phần bể tiếp tục đem nước.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Lần loại nhất: \( \displaystyle {3 \over 7}\) bể

Lần loại nhị chảy thêm: \( \displaystyle {2 \over 5}\) bể

Còn lại: .... phần bể?

Bài giải

Coi bể nước khi chan chứa nước là \(1\) đơn vị chức năng.

Số phần bể đem nước là:

\( \displaystyle {3 \over 7} + {2 \over 5} = {{29} \over {35}}\) (bể)

Số phần bể sót lại ko chứa chấp nước là: 

                                         $1 - \frac{{29}}{{35}} = \frac{{35}}{{35}} - \frac{{29}}{{35}} = \frac{6}{{35}}$ (bể)

                  Đáp số: \( \displaystyle{6 \over {35}}\) bể.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Một kho chứa chấp \(23\; 450kg\) coffe. Lần đầu kéo ra \(2710kg\) coffe, lượt sau kéo ra gấp rất nhiều lần lần thứ nhất. Hỏi vô kho sót lại từng nào ki-lô-gam coffe ?

Phương pháp giải:

- Tính số coffe kéo ra lượt sau = số coffe kéo ra lần thứ nhất \(\times\; 2\).

- Tính số coffe kéo ra nhị lượt = số coffe kéo ra lần thứ nhất \(+\) số coffe kéo ra lượt sau.

- Tính số coffe sót lại = số coffe ban sơ \(-\) số coffe kéo ra nhị lượt.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Kho chứa: 23 450 kilogam cà phê

Lần đầu lấy ra: 2710kg

Lần sau lấy: gấp rất nhiều lần lượt đầu

Còn lại: ....kg?

Bài giải

Lần sau tiếp tục kéo ra số ki-lô-gam coffe là:

\(2710 × 2 = 5420\; (kg)\)

Cả nhị lượt tiếp tục lấy ra số ki-lô-gam coffe là:

\( 2710 + 5420 = 8130 \;(kg) \)

Trong kho còn lại số ki-lô-gam coffe là:

\(23 450 – 8130 = 15 320\; (kg)\)

                                      Đáp số: 15 320 kilogam cà phê

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Xem thêm: trong quá trình dịch mã

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết chung con cái lớp 4 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.