toán lớp 4 trang 151

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới mẻ rất đầy đủ những môn

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 151

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Hiệu của nhì số là 85. Tỉ số của nhì số là \(\dfrac{3}{8 }\). Tìm nhì số cơ.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: Coi số nhỏ xíu bao gồm 3 phần cân nhau thì số rộng lớn bao gồm 8 phần như vậy.

2. Tìm hiệu số phần cân nhau.

3. Tìm độ quý hiếm của 1 phần bằng phương pháp lấy hiệu nhì số phân tách mang đến hiệu số phần cân nhau.

4. Tìm số nhỏ xíu và số rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Ta với sơ đồ:

Theo sơ trang bị, hiệu số phần cân nhau là:

\(8 - 3 = 5\) (phần)

Số nhỏ xíu là: 

\(85 : 5 × 3 = 51\)

Số rộng lớn là: 

\(51 + 85 = 136\)

              Đáp số: Số bé: \(51\);

                          Số lớn: \(136\). 

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Người tao sử dụng số đèn điện color nhiều hơn thế nữa số đèn điện white là 250 đèn điện. Tìm số đèn điện từng loại, hiểu được tỉ số đèn điện color bằng \(\dfrac{5}{3 }\) số đèn điện white.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm hiệu số phần bởi vì nhau

3. Tìm độ quý hiếm của 1 phần bằng phương pháp lấy hiệu nhì số phân tách mang đến hiệu số phần cân nhau.

4. Tìm số nhỏ xíu (lấy độ quý hiếm 1 phần nhân với số phần của số bé) và số rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Ta với sơ đồ:

Theo sơ trang bị, hiệu số phần cân nhau là:

\(5 - 3 = 2\) (phần)

Số đèn điện white là:

\(250 : 2 × 3 = 375\) (bóng đèn)

Số đèn điện color là:

\(375 + 250 = 625\) (bóng đèn)

           Đáp số: \(375\) đèn điện trắng;

                        \(625\) đèn điện color.

Xem thêm: đô thị hóa là một quá trình

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Lớp 4A với \(35\) học viên và lớp 4B với \(33\) học viên nằm trong nhập cuộc trồng cây. Lớp 4A trồng nhiều hơn thế nữa lớp 4B là \(10\) cây. Hỏi từng lớp trồng được từng nào cây, hiểu được từng học viên đều trồng số lượng kilomet như nhau.

Phương pháp giải:

- Tìm hiệu số học viên của nhì lớp.

- Tìm số lượng kilomet từng học viên trồng được = hiệu số lượng kilomet của nhì lớp : hiệu số  học viên.

- Số cây lớp 4A trồng = số cây từng học viên trồng được x số học viên của lớp 4A.

- Số cây lớp 4B trồng = số lượng kilomet lớp 4A trồng \(- 10\) cây.

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Lớp 4A nhiều hơn thế nữa lớp 4B số học viên là:

\(35 - 33 = 2\) (học sinh)

Số cây từng học viên trồng là:

\(10 : 2 = 5\) (cây)

Số cây lớp 4A trồng là:

\(5 × 35 = 175\) (cây)

Số cây lớp 4B trồng là:

\(175 - 10 = 165\) (cây)

                Đáp số: Lớp 4A: \(175\) cây;

                             Lớp 4B: \(165\) cây.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Nêu vấn đề rồi giải toán theo gót sơ trang bị sau:

Phương pháp giải:

- Quan sát sơ trang bị mò mẫm tỉ số và hiệu của nhì số, tiếp sau đó nêu vấn đề phù hợp.

- Giải bài xích toán:

 1. Tìm hiệu số phần bởi vì nhau

2. Tìm độ quý hiếm của 1 phần bằng phương pháp lấy hiệu nhì số phân tách mang đến hiệu số phần cân nhau.

3. Tìm số nhỏ xíu và số rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Có thể nêu vấn đề như sau:

Hai số hiệu bởi vì \(72\). Tỉ số của nhì số cơ là \(\dfrac{5}{9 }\). Tìm nhì số cơ.

Giải

Theo sơ trang bị, hiệu số phần cân nhau là:

 \(9 - 5 = 4\) (phần)

Số nhỏ xíu là:

\(72 : 4 × 5 = 90\)

Số rộng lớn là:

\(90 + 72 = 162\)

Xem thêm: viết bài văn tả cảnh sinh hoạt

                  Đáp số: Số bé: \(90\);

                                 Số lớn: \(162\).

Loigiaihay.com