toán lớp 4 trang 177

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 177

Video chỉ dẫn giải

a) Đọc những số:

   \(975 \;368\) ;                 \(6\; 020\; 975\) ;                 \(94\; 351\; 708\) ;               \(80\; 060\; 090\)

b) Trong từng số bên trên, chữ số \(9\) ở mặt hàng nào là và có mức giá trị là từng nào ?

Phương pháp giải:

- Khi phát âm những số đương nhiên tao phát âm kể từ mặt hàng cao cho tới mặt hàng thấp, hoặc kể từ trái ngược sang trọng cần.

- Để xác lập độ quý hiếm của chữ số tao cần thiết xác lập mặt hàng của bọn chúng. Các chữ số của một trong những theo đòi trật tự kể từ cần sang trọng trái ngược thứu tự là mặt hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn, hàng trăm ngàn, ....

Lời giải chi tiết:

a) Số \(975 \;368\) phát âm là: Chín trăm bảy mươi lăm ngàn phụ vương trăm sáu mươi tám. 

Số  \(6\; 020\; 975\) phát âm là: Sáu triệu ko trăm nhì mươi ngàn chín trăm bảy mươi lăm. 

Số \(94\; 351\; 708\) phát âm là: Chín mươi tứ triệu phụ vương trăm năm mươi kiểu mốt ngàn bảy trăm linh tám. 

Số \(80\; 060\; 090\) phát âm là: Tám chục triệu ko trăm sáu mươi ngàn ko trăm chín mươi. 

b) Trong số \(975 \;368\), chữ số \(9\) ở hàng trăm ngàn ngàn và có mức giá trị là \(900\;000\).

Trong số \(6\; 020\; 975\), chữ số \(9\) ở hàng trăm ngàn và có mức giá trị là \(900\).

Trong số \(94\; 351\; 708\), chữ số \(9\) ở hàng trăm triệu và có mức giá trị là \(90\;000\;000\).

Trong số \(80\; 060\; 090\), chữ số \(9\) ở hàng trăm và có mức giá trị là \(90\)..

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

a) \(24 579 + 438 67\)                                    b) \(235 \times 325\)

    \(82604 - 35246\)                                          \(101598 : 287\)

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo đòi những quy tắc vẫn học tập.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Điền lốt phù hợp (>; <; =) vô địa điểm chấm:

\(\dfrac{5}{7} ...\dfrac{7}{9}\)                                     \(\dfrac{7}{8} ... \dfrac{5}{6}\)

\(\dfrac{10}{15} ... \dfrac{16}{24}\)                                \(\dfrac{19}{43} ... \dfrac{19}{34}\)

Phương pháp giải:

Muốn đối chiếu nhì phân số không giống hình mẫu số tao quy đồng hình mẫu số nhì phân số rồi đối chiếu nhì phân số sau thời điểm quy đồng. 

Lời giải chi tiết:

+) Ta có: \(\dfrac{5}{7}= \dfrac{45}{63}\;;\quad \dfrac{7}{9}=\dfrac{49}{63}\).

    Mà \( \dfrac{45}{63}< \dfrac{49}{63}\).

    Vậy: \(\dfrac{5}{7} <\dfrac{7}{9}\)  

+) Ta có: \(\dfrac{7}{8}= \dfrac{21}{24}\;;\quad \dfrac{5}{6}=\dfrac{20}{24}\).

    Mà \( \dfrac{21}{24}> \dfrac{20}{24}\).

    Vậy: \(\dfrac{7}{8}  > \dfrac{5}{6}\)           

+) Ta có: \(\dfrac{10}{15}=\dfrac{10:5}{15:5}=\dfrac{2}{3};\)                                   \(   \dfrac{16}{24}=\dfrac{16:8}{24:8}=\dfrac{2}{3}\).

Xem thêm: nghị luận về ước mơ

   Vậy: \(\dfrac{10}{15} = \dfrac{16}{24}\)                                     

+) \(\dfrac{19}{43}  <  \dfrac{19}{34}\) (vì \(43>34\))

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Một thửa ruộng hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm \(120m\), chiều rộng lớn bằng \(\dfrac{2}{3}\) chiều lâu năm. Người tao ghép lúa ở bại, tính đi ra cứ \(100m^2\) thu hoạch được \(50 kg\) thóc. Hỏi vẫn thu hoạch được ở thửa ruộng bại từng nào tạ thóc ?

Phương pháp giải:

- Tính chiều rộng lớn = chiều dài \(\times \,\dfrac{2}{3}\).

- Tính diện tích S = chiều lâu năm \(\times\) chiều rộng lớn.

- Số thóc nhận được = số thóc nhận được ở \(100m^2\) \(\times\) tỉ số của diện tích S và \(100m^2\).

- Đổi thành quả một vừa hai phải tìm kiếm được sang trọng đơn vị chức năng đo là tạ, chú ý \(1\) tạ \(=100kg\).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Thửa ruộng hình chữ nhật

Chiều dài: 120m

Chiều rộng: \(\dfrac{2}{3}\) chiều dài

\(100m^2\): \(50 kg\) thóc

Thửa ruộng: ... tạ thóc?

Bài giải

Chiều rộng lớn của thửa ruộng là:

                 \(120 \times \dfrac{2}{3}=80\;(m)\)

Diện tích của thửa ruộng là:

                 \(120 \times 80 = 9600\;(m^2)\) 

Số tạ thóc thu hoạch được kể từ thửa ruộng là:

              \(50 \times (9600 : 100) = 4800 \;(kg)\)

              \(4800 kilogam = 48\) tạ

                                   Đáp số: \(48\) tạ thóc.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Thay chữ \(a, b\) bằng văn bản số quí hợp:

Phương pháp giải:

Dựa vô luật lệ tính vẫn mang đến lập luận nhằm thăm dò những chữ số quí hơp. 

Lời giải chi tiết:

a) • \(b\) không giống \(0\), vì thế nếu như \(b = 0\) thì \(0\) trừ \(0\) bằng \(0\) (khác \(7\)).

• Do bại cần lấy \(10 - b = 7\), vậy \(b = 3\), ghi nhớ \(1\) sang trọng \(a\).

• \(b\) trừ \(a + 1\) vì chưng \(0\) nên \(a+1=b\), hoặc \(a + 1 = 3\) hoặc \(a  = 2\).

Ta sở hữu luật lệ tính:

              

b) • Hàng đơn vị chức năng : \(0+b = 8\) nên \(b = 8\).

• Hàng chục : \(8+a = 14\) nên \(a = 6\) (nhớ \(1\)).

• Hàng trăm : \(6\) ghi nhớ \(1\) vì chưng \(7\) (đúng)

Xem thêm: sách giáo khoa lớp 6

Ta sở hữu luật lệ tính: 

                   

Loigiaihay.com