toluen không phản ứng với chất nào sau đây

Tiến hành thử nghiệm demo đặc điểm của glixerol và etanol với đồng(II) hiđroxit theo gót công việc sau đây:

Bước 1: Cho vô nhị ống thử, từng ống khoảng tầm 3 – 4 giọt hỗn hợp CuSO4 2% và 2 – 3 giọt hỗn hợp NaOH 10%, rung lắc nhẹ nhàng.

Bạn đang xem: toluen không phản ứng với chất nào sau đây

Bước 2: Nhỏ 2 – 3 giọt glixerol vô ống thử loại nhất, 2 – 3 giọt etanol vô ống thử loại nhị. Lắc nhẹ nhàng cả nhị ống thử.

Cho những tuyên bố sau về thử nghiệm vẫn tổ chức ở trên:

(1) Sau bước 1, vô cả nhị ống thử đều phải có kết tủa blue color của đồng(II) hiđroxit.

(2) Sau bước 2, vô ống thử loại nhị kết tủa blue color của đồng(II) hiđroxit ko tan.

(3) Tại bước 1, rất có thể thay cho hỗn hợp NaOH vì thế hỗn hợp KOH.

(4) Thí nghiệm bên trên, được dùng để làm phân biệt etanol và glixerol.

(5) Cần lấy dư hỗn hợp NaOH nhằm đáp ứng môi trường xung quanh mang đến phản xạ tạo nên phức.

(6) Sau bước 2, vô ống thử thứ hai tạo nên hóa học [C3H5(OH)2O]2Cu (đồng(II) glixerat).

Xem thêm: công thức tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên

(7) Tại bước (1) rất có thể hỗn hợp CuSO4 vì thế hỗn hợp FeSO4

Số tuyên bố đúng

A. 4.                                  

B. 6.                                  

C. 7.                                  

Xem thêm: tác dụng của biện pháp liệt kê

D. 5.