trắc nghiệm công nghệ 11 học kì 2

Top 16 Đề ganh đua Công nghệ 11 Học kì 2 với đáp án, vô cùng hay

Phần bên dưới là list Top 16 Đề ganh đua Công nghệ 11 Học kì 2 với đáp án, vô cùng hoặc. Hi vọng cỗ đề ganh đua này tiếp tục khiến cho bạn ôn luyện & đạt điểm trên cao trong số bài xích ganh đua Công nghệ 11.

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm công nghệ 11 học kì 2

  • Top 4 Đề đánh giá 15 phút Công nghệ 11 Học kì 2 với đáp án (Lần 1)
  • Top 4 Đề ganh đua Công nghệ 11 Giữa học tập kì 2 với đáp án
  • Top 4 Đề đánh giá 15 phút Công nghệ 11 Học kì 2 với đáp án (Lần 2)
  • Top 4 Đề ganh đua Học kì 2 Công nghệ 11 với đáp án

Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đánh giá 15 phút Học kì 2

Môn: Công nghệ 11

Thời gian lận thực hiện bài: 15 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1. Đâu là số lượng giới hạn bền?

   A. Giới hạn bền kéo

   B. Giới hạn bền nén

   C. Giới hạn bền dẻo

   D. Cả A và B

Câu 2. Phát biểu này tại đây đúng?

   A. HB dùng làm đo chừng cứng của vật tư có tính cứng thấp

   B. HRC dùng làm đo chừng cứng của vật tư có tính cứng trung bình

   C. HB dùng làm đo chừng cứng của vật tư có tính cứng cao

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3. Tên vật tư phổ biến người sử dụng nhập ngành cơ khí là?

   A. Vật liệu vô cơ

   B. Vật liệu hữu cơ

   C. Vật liệu compozit

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4. Có bao nhiêu cách thức sản xuất phôi?

   A. 2

   B. 3

   C. 4

   D. 5

Câu 5. Công nghệ sản xuất phôi vị cách thức đúc bao gồm bao nhiêu bước?

   A. 2

   B. 3

   C. 4

   D. 5

Câu 6. Bản hóa học của gia công sắt kẽm kim loại vị hạn chế gọt là:

   A. Lấy cút một trong những phần sắt kẽm kim loại của phôi

   B. Lấy cút một trong những phần sắt kẽm kim loại của thôi bên dưới dạng phoi

   C. Thêm một trong những phần sắt kẽm kim loại nhập phôi ban đầu

   D. Thêm một trong những phần sắt kẽm kim loại nhập phôi lúc đầu nhờ khí cụ cắt

Câu 7. Sở phận hạn chế của dao sản xuất kể từ vật tư như vậy nào?

   A. Có chừng cứng

   B. Có năng lực kháng chuốt mòn

   C. Có năng lực bền nhiệt độ cao

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8. Máy tự động hóa là máy triển khai xong một trách nhiệm này đó

   A. Theo công tác không tồn tại sẵn, không tồn tại sự nhập cuộc thẳng của con cái người

   B. Theo công tác quyết định trước, không tồn tại sự nhập cuộc thẳng của con cái người

   C. Theo công tác quyết định trước, với sự nhập cuộc thẳng của con cái người

   D. Theo công tác không tồn tại sẵn, với sự nhập cuộc thẳng của con cái người

Câu 9. Máy tự động hóa phân tách thành:

   A. Máy tự động hóa cứng

   B. Máy tự động hóa mềm

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Cả A và B đều sai

Câu 10. Các giải pháp đáp ứng sự cải tiến và phát triển vững chắc nhập tạo ra cơ khí là:

   A. Sử dụng technology cao nhập sản xuất

   B. Có giải pháp xử lí dầu mỡ và nước thải trước lúc thể hiện môi trường

   C. Giáo dục ý thức đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên cho tất cả những người dân

   D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án và Thang điểm

1 - D 2 - D 3 - D 4 - B 5 - C 6 - B 7 - D 8 - B 9 - C 10 - D

Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề ganh đua Giữa học tập kì 2

Môn: Công nghệ 11

Thời gian lận thực hiện bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1. Hệ thống chất bôi trơn không tồn tại thành phần này sau đây?

   A. Cacte dầu

   B. Két thực hiện mát

   C. Quạt gió

   D. Bơm

Câu 2. Phát biểu này tại đây sai?

   A. Trường hợp ý áp suất dầu bên trên những đàng vượt lên quá độ quý hiếm được chấp nhận, nài an toàn và tin cậy bơm dầu ngỏ.

   B. Van an toàn và tin cậy bơm dầu ngỏ nhằm một trong những phần dầu chảy ngược về trước bơm

   C. Van an toàn và tin cậy bơm dầu ngỏ nhằm một trong những phần dầu chảy ngược về trước bơm, một trong những phần chảy về cacte

   D. Dầu được bơm bú mớm kể từ cacte lên

Câu 3. Hệ thống chất bôi trơn không tồn tại thành phần nào?

   A. Bơm dầu

   B. Lưới thanh lọc dầu

   C. Van hằng nhiệt

   D. Đồng hồ nước báo áp suất dầu

Câu 4. Hệ thống làm giảm nhiệt độ vị bầu không khí với cụ thể đặc thù nào?

   A. Trục khuỷu

   B. Vòi phun

   C. Cánh tản nhiệt

   D. Bugi

Câu 5. Sở phận này tại đây nằm trong khối hệ thống thực hiện mát?

   A. Van hằng nhiệt

   B. Két nước

   C. Bơm nước

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6. Hệ thống nhiên liệu ở mô tơ xăng có:

   A. Hệ thống nhiên liệu người sử dụng Bộ độ hòa khí

   B. Hệ thống phun xăng

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Cả A và B đều sai

Câu 7. Tại khối hệ thống nhiên liệu người sử dụng Bộ độ trung khí, xăng và bầu không khí hòa trộn cùng nhau tại:

   A. Buồng phao

   B. Thùng xăng

   C. Họng khuếch tán

   D. Đường ống nạp

Câu 8. Phát biểu này tại đây đúng? Bơm đem nhiên liệu bú mớm nhiên liệu kể từ thùng, qua quýt bầu thanh lọc thô, qua quýt bầu thanh lọc tinh anh tới:

   A. Bơm cao áp

   B. Vòi phun

   C. Xilanh

   D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 9. Phát biểu này tại đây đúng: nhiên liệu được phun nhập xilanh mô tơ ở:

   A. Kì nén

   B. Cuối kì nén

   C. Kì nạp

   D. Kì thải

Câu 10. Tại mô tơ điêzen, kì nén với trách nhiệm nén:

   A. Nhiên liệu điêzen

   B. Không khí

   C. Hòa khí

   D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 11. Nhiệm vụ của khối hệ thống tấn công lửa?

   A. Tạo tia lửa năng lượng điện cao thế

   B. Tạo tia lửa năng lượng điện hạ áp

   C. Tạo tia lửa năng lượng điện cao thế nhằm châm cháy trung khí nhập xilanh mô tơ đích thị thời điểm

   D. Tạo tia lửa năng lượng điện cao thế nhằm châm cháy xăng

Câu 12. ĐĐK mang lại dòng sản phẩm năng lượng điện trải qua khi:

   A. Phân vô cùng thuận

   B. Phân vô cùng ngược

   C. Phân vô cùng thuận và vô cùng tinh chỉnh dương

   D. Phân vô cùng thuận và vô cùng tinh chỉnh âm

Câu 13. Đối với biến đổi áp: dòng sản phẩm năng lượng điện qua quýt “mát” tới:

   A. W1

   B. W2

   C. W1 hoặc W2

   D. W1 và W2

Câu 14. Hệ thống phát động được chia nhỏ ra thực hiện bao nhiêu loại?

   A. 2

   B. 3

   C. 4

   D. 5

Câu 15. Chi tiết này ko nằm trong khối hệ thống khởi động?

   A. Động cơ điện

   B. Lõi thép

   C. Thanh kéo

   D. Bugi

Xem thêm: mị trong đêm tình mùa xuân

Câu 16. Động cơ châm nhập thứ nhất chạy vị nhiên liệu điêzen thành lập và hoạt động năm:

   A. 1858

   B. 1897

   C. 1879

   D. 1987

Câu 17. Động cơ châm nhập với tầm quan trọng cần thiết trong:

   A. Sản xuất

   B. Đời sống

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Cả A và B đều sai

Câu 18. Dựa nhập tín hiệu này nhằm phân loại mô tơ châm trong?

   A. Theo nhiên liệu

   B. Theo số hành trình dài pit-tông

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 19. Động cơ pit-tông với loại:

   A. Pit-tông hoạt động tịnh tiến

   B. Pit-tông hoạt động quay

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Cả A và B đều sai

Câu trăng tròn. Động cơ châm nhập với khối hệ thống nào?

   A. Hệ thống thanh truyền

   B. Hệ thống thực hiện mát

   C. Hệ thống bugi

   D. Đáp án khác

Câu 21. Đâu là mô tơ nhiệt?

   A. Động cơ khá nước

   B. Động cơ châm trong

   C. Cả A và B đều sai

   D. Cả A và B đều đúng

Câu 22. Theo số xilanh, mô tơ châm nhập có:

   A. Động cơ 1 xilanh

   B. Động cơ nhiều xilanh

   C. Đáp án khác

   D. Cả A và B đều đúng

Câu 23. Khi pit-tông dịch đem được một hành trình dài thì trục khuỷu tiếp tục cù góc:

   A. 90ᵒ

   B. 180ᵒ

   C. 360ᵒ

   D. 720ᵒ

Câu 24. Động cơ châm nhập rất có thể tích nào?

   A. Thể tích toàn phần

   B. Thể tích chống cháy

   C. Thể tích công tác

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 25. Thể tích công tác làm việc là thể tích xilanh Khi pit-tông ở:

   A. Điểm bị tiêu diệt trên

   B. Điểm bị tiêu diệt dưới

   C. Giới hạn vị nhị điểm chết

   D. Đáp án khác

Câu 26. Chọn tuyên bố đúng:

   A. Động cơ xăng với tỉ số nén kể từ 6 ÷ 10

   B. Động cơ điêzen với tỉ số nén kể từ 15 ÷ 21

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 27. Tại mô tơ điêzen 4 kì, xupap hấp thụ đóng góp ở kì nào?

   A. Kì 1

   B. Kì 2

   C. Kì 3

   D. Kì 2,3,4

Câu 28. Tại mô tơ xăng 4 kì, xupap thải đóng góp ở kì nào?

   A. Kì nạp

   B. Kì nén

   C. Kì cháy – dãn nở

   D. Kì thải, nén, cháy – dãn nở

Câu 29. Tại mô tơ điêzen 4 kì, kì 4 là kì:

   A. Nạp

   B. Nén

   C. Cháy – dãn nở

   D. Thải

Câu 30. Tại mô tơ xăng 4 kì, kì 2 là kì:

   A. Nạp

   B. Nén

   C. Cháy – dãn nở

   D. Thải

Câu 31. Tại mô tơ điêzen 4 kì, kì 4 pit-tông cút từ:

   A. Điểm bị tiêu diệt bên trên tới điểm bị tiêu diệt dưới

   B. Điểm bị tiêu diệt bên dưới tới điểm bị tiêu diệt trên

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 32. Đơn vị thể tích là:

   A. Mm3

   B. Cm3

   C. M3

   D. Dm3

Câu 33. Thân máy có:

   A. Thân xilanh

   B. Cacte

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 34. Cacte được chế tạo:

   A. Liền khối

   B. Chia thực hiện 2 nửa

   C. Đáp án A hoặc B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 35. Cấu tạo ra cacte ở những mô tơ là:

   A. Giống nhau

   B. Tương đối như là nhau

   C. Khác nhau

   D. Tương đối không giống nhau

Câu 36. Xilanh được chế tạo:

   A. Rời với thân

   B. Đúc ngay tắp lự với thân

    C. Đáp án A hoặc B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 37. Nắp máy lắp:

   A. Cánh tản nhiệt

   B. Trục khuỷu

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 38. Cánh tản nhiệt độ ko được sắp xếp ở:

   A. Thân xilanh

   B. Nắp máy

   C. Cacte

   D. Đáp án khác

Câu 39. Pit-tông nhận lực kể từ trục khuỷu nhằm tiến hành quá trình:

   A. Nạp

   B. Nén

   C. Thải

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 40. Pit-tông có:

   A. Đỉnh

   B. Đầu

   C. Thân

   D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án và Thang điểm

1 - C 2 - C 3 - C 4 - C 5 - D 6 - C 7 - C 8 - A 9 - B 10 - B
11 - C 12 - C 13 - A 14 - C 15 - D 16 - B 17 - C 18 - C 19 - C 20 - B
21 - D 22 - D 23 - B 24 - D 25 - C 26 - C 27 - D 28 - D 29 - D 30 - B
31 - B 32 - B 33 - C 34 - C 35 - B 36 - C 37 - A 38 - C 39 - D 40 - D

Xem thêm thắt những đề ganh đua Công nghệ 11 tinh lọc, với đáp án hoặc khác:

  • Top 12 Đề đánh giá Công nghệ 11 Học kì 1 với đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài xích luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học