trắc nghiệm lịch sử 12 bài 21Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21 (có đáp án): Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc

Bộ 60 thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc sở hữu đáp án, tinh lọc với những thắc mắc trắc nghiệm tương đối đầy đủ những mức chừng nhận thấy, thông hiểu, áp dụng canh ty học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kỹ năng nhằm đạt điểm trên cao nhập bài xích đua trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Câu 1. Sự khiếu nại cần thiết nào là tiếp tục xẩy ra vào trong ngày 10/10/1954?

Bạn đang xem: trắc nghiệm lịch sử 12 bài 21

Quảng cáo

A. Miền Bắc VN trọn vẹn hóa giải.

B. Trung ương Đảng và nhà nước quay trở lại Thủ đô.

C. Quân tớ tiến thủ nhập tiếp quản ngại Thủ đô.

D. Tên binh Pháp sau cuối rút ngoài VN.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 2. Pháp tiến hành rút quân ngoài miền Nam VN nhập toàn cảnh nào là ?

A. Tất cả từng pháp luật được quy toan bên trên Hiệp toan đã và đang được kết thúc.

Quảng cáo

B. Pháp tiếp tục kết thúc fake gửi gắm từng trách móc nhiệm thực hành Hiệp toan Giơ-ne-vơ mang đến cơ quan ban ngành Bửu Lộc.

C. Pháp tiếp tục xúc tiến thủ từng việc mang đến việc làm thống nhất giang sơn bởi vì con phố tổng tuyển chọn cử nhị miền.

D. Rất nhiều pháp luật nhập Hiệp toan Giơ-ne-vơ không được kết thúc.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 3. Điền kể từ không đủ nhập lời nói sau của Ngoại trưởng Đa-lét (Mĩ): Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko nên là than thở tiếc kí vãng, nhưng mà là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc VN ko banh đàng mang đến ..... bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”

A. Chủ nghĩa xã hội.

B. Chủ nghĩa nằm trong sản.

C. Cách mạng hóa giải dân tộc bản địa.

D. Cách social ngôi nhà nghĩa.

Quảng cáo

Đáp án: B

“Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko nên là than thở tiếc kí vãng, nhưng mà là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc VN ko banh đàng mang đến ngôi nhà nghĩa nằm trong sản bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”.

Câu 4. Nội dung nào là tiếp sau đây phản ánh trúng tình hình cộng đồng của cách mệnh VN sau năm 1954?

A. VN tiếp tục hoàn thiện cơ hội social ngôi nhà nghĩa.

B. VN tiếp tục hoàn thiện cách mệnh hóa giải dân tộc bản địa.

C. Nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ hội social ngôi nhà nghĩa.

D. Một nửa giang sơn tiếp tục hoàn thiện cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 5. Vấn đề ruộng khu đất mang đến nông dân đã và đang được xác định đợt trước tiên nhập văn khiếu nại nào là của Đảng ?

A. Cương lĩnh chủ yếu trị trước tiên của Đảng (2/1930).

B. Luận cương chủ yếu trị của Đảng (10/1930).

Quảng cáo

C. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng mon 10/1930.

D. Nghị quyết Đại hội Đảng cả nước đợt loại nhất (3/1935).

Đáp án: A

Vấn đề ruộng khu đất mang đến nông dân đã và đang được xác định đợt trước tiên nhập Cương lĩnh chủ yếu trị của Đảng (2/1930). Cương lĩnh tiếp tục xác lập việc tiến hành thổ địa cách mệnh nhằm phân tách ruộng khu đất mang đến dân cày.

Câu 6. Cho cho tới năm 1956, tớ tiếp tục tổ chức từng nào mùa cách tân ruộng khu đất ?

A. 2       B. 3          C. 4           D. 5

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 7. Nội dung nào là không phản ánh trúng trở nên tựu của việc làm cách tân ruộng khu đất ở miền Bắc VN trong mỗi năm 1954 - 1956?

A. Đã phân tách được 81 vạn héc-ta ruộng khu đất cho những hộ dân cày.

B. Hơn 2,5 triệu hộ mái ấm gia đình dân cày VN được cấp cho ruộng khu đất.

C. Thủ chi tiêu trọn vẹn gia thế tài chính của giai cấp cho địa nông gia thôn.

D. Góp phần tạo hình đẳng cấp đái địa ngôi nhà ở vùng quê miền Bắc.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 8. Nội dung nào là không phản ánh trúng sai lầm đáng tiếc nhưng mà miền Bắc gặp gỡ nên nhập việc làm hoàn thiện cách tân ruộng khu đất (1954 – 1956)?

A. Quy sai lầm một số trong những dân cày, cán cỗ, đảng viên trở nên địa ngôi nhà phong loài kiến.

B. Không coi nhận đúng mực những địa ngôi nhà nhập cuộc kháng chiến, đẳng cấp bên trên có công với nước.

C. Không nắm rõ phân toan bộ phận giai cấp cho, vận dụng công cụ giáo điều.

D. Phát không còn ruộng khu đất mang đến dân cày nên tổ quốc không thể ruộng.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 9. Trong rộng lớn 2 năm tổ chức cách tân ruộng khu đất (1954 – 1956), miền Bắc VN tiếp tục tiến thủ hành

A. 5 mùa rời tô và 4 mùa cách tân ruộng khu đất.

B. 6 mùa rời tô và 4 mùa cách tân ruộng khu đất.

C. 5 mùa rời tô và 6 mùa cách tân ruộng khu đất.

D. 6 mùa rời tô và 5 mùa cách tân ruộng khu đất.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 10. Nhiệm vụ chủ yếu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1958 - 1960 là:

A. hoàn thiện cách mệnh ruộng khu đất.

B. triệu tập tôn tạo mối liên hệ phát triển.

C. tôn tạo mối liên hệ phát triển, bước đầu tiên cải cách và phát triển tài chính xã hội.

D. bước đầu tiên xây cất hạ tầng vật hóa học mang đến ngôi nhà nghĩa xã hội.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 11. Khâu chủ yếu của việc làm tôn tạo mối liên hệ phát triển xã hội ngôi nhà nghĩa ở miền Bắc trong mỗi năm 1958 – 1960 là

A. xây dựng những công ty lớn công thương nghiệp nghiệp tư bạn dạng dân doanh.

B. chuyển động liên minh hoá nhập phát triển nông nghiệp.

C. cải cách và phát triển bộ phận tài chính quốc doanh.

D. cải cách và phát triển những ngành nghề ngỗng tay chân.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 12. Đến năm 1960, việc làm cải cách và phát triển tài chính - xã hội ở miền Bắc tiếp tục đạt được trở nên tựu gì ?

A. Xây dựng được 172 xí nghiệp sản xuất rộng lớn tự TW quản ngại lí.

B. Xây dựng được 192 xí nghiệp sản xuất rộng lớn tự địa hạt quản ngại lí.

C. Xây dựng 500 xí nghiệp sản xuất rộng lớn tự TW quản ngại lí.

D. Xây dựng 217 xí nghiệp sản xuất rộng lớn tự TW quản ngại lí.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 13. Mô hình liên minh xã được xây cất trong mỗi ngành tài chính nào là ở Miền Bắc VN ?

A. Nông nghiệp, giao thông vận tải vận tải đường bộ.

B. Nông nghiệp, tay chân nghiệp.

C. Nông nghiệp, tay chân nghiệp, thương nghiệp.

D. Thủ công, thương nghiệp, công nghiệp.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 14. Nội dung nào là tiếp sau đây phản ánh tương đối đầy đủ nhất trở nên tựu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1954 – 1960?

A. Căn bạn dạng xóa khỏi bộ phận tách bóc lột nhập cuộc sống tài chính xã hội.

B. Hoàn thành công xuất sắc cuộc cách tân ruộng khu đất ở vùng quê.

C. Hoàn thành công xuất sắc cuộc phục sinh phát triển, đấu giành giật buộc Pháp thực hành Hiệp toan Giơ-ne-vơ.

D. Hoàn trở nên cách tân ruộng khu đất, tôn tạo mối liên hệ phát triển, bước đầu tiên cải cách và phát triển tài chính - xã hội.

Đáp án: D

Giải thích: Trong trong thời điểm 1954 – 1960, miền Bắc tiếp tục hoàn thiện cách tân ruộng khu đất, tôn tạo mối liên hệ phát triển, bước đầu tiên cải cách và phát triển tài chính - xã hội.

Câu 15. Nhiệm vụ của cách mệnh miền bắc nước ta ngay lập tức sau khoản thời gian Hiệp toan Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết là

A. đấu giành giật chống đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành Ngô Đình Diệm.

B. xây cất hạ tầng vật hóa học kinh nghiệm mang đến ngôi nhà nghĩa xã hội.

C. hoàn thiện cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân.

D. hàn gắn chỗ bị thương cuộc chiến tranh, phục sinh tài chính.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 16. Từ năm 1954, Trung ương Đảng tiếp tục xác định trách nhiệm của cách mệnh Miền Nam là

A. đấu giành giật chủ yếu trị chống Mĩ - Diệm, yêu sách thực hành Hiệp toan Giơnevơ, bảo đảm an toàn hoà bình, lưu giữ gìn và cải cách và phát triển lục lượng cách mệnh.

B. đấu giành giật vũ trang chống Mĩ - Diệm, hoàn thiện hóa giải Miền Nam, thống nhất giang sơn, fake toàn nước tiến thủ lên ngôi nhà nghĩa xã hội.

C. đấu giành giật hoà bình chống cơ chế độc tài Ngô Đình Diệm, tiến thủ cho tới thống nhất giang sơn bởi vì con phố tổng tuyển chọn cử tự tại.

D. Tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ, hoàn thiện sự nghiệp hóa giải dân tộc bản địa, thống nhất giang sơn.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 17. Trong trong thời điểm 1954 - 1958, Đảng ngôi nhà trương nhằm quần chúng miền Nam đấu giành giật chủ yếu trị chống Mĩ - Diệm vì

A. lực lượng cách mệnh Miền Nam khi này còn non yếu đuối, ko thể tổ chức đấu giành giật vũ trang.

B. khi cơ quân thù còn ko dám tấn công lực lượng cách mệnh bởi vì vũ lực.

C. tớ tôn trọng, nghiêm túc chấp hành Hiệp toan Giơnevơ, phụ thuộc hạ tầng pháp lí quốc tế nhằm đấu giành giật chủ yếu trị với địch là hầu hết.

D. thời điểm hiện nay đấu giành giật bởi vì quân sự chiến lược sẽ không còn lấy lại thắng lợi như tớ mong ước.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 18. Phong trào Hoà bình được chính thức lúc nào ? Tại đâu ?

A. Tháng 8/1954, Hóc Môn - Gia Định.

B. Tháng 8/1955, TP Sài Gòn - Chợ Lớn.

C. Tháng 8/1954, TP Sài Gòn - Chợ Lớn.

D. Tháng 8/1955, Huế.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 19. Phong trào đấu giành giật chủ yếu trị ở Miền Nam trong mỗi năm 1954 - 1958 đã:

A. thực hiện giảm sút khối hệ thống cơ quan ban ngành địch ở những khu đô thị.

B. giao hội quần chúng nhập một phía trận chống Mĩ - Diệm to lớn.

C. thực hiện thất bại quyết sách "tố nằm trong, khử cộng" của Mĩ và cơ quan ban ngành Ngô Đình Diệm.

D. bước đầu tiên thực hiện thất bại thủ đoạn đổi thay Miền Nam VN trở nên nằm trong địa loại mới mẻ của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu đôi mươi. Hội nghị nào là của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đợt loại từng nào tiếp tục ra quyết định nhằm quần chúng miền Nam dùng đấm đá bạo lực cách mệnh tấn công sụp cơ quan ban ngành Mĩ - Diệm?

A. Hội nghị đợt loại 15 (1-1959).

B. Hội nghị đợt loại 15 (1-1960).

C. Hội nghị đợt loại 14 (12-1959).

D. Hội nghị đợt loại 14 (1-1960)

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 21. Hình thức khởi nghĩa ngăn chặn kẻ thống trị của Mĩ - Diệm tiếp tục ra mắt trước tiên ở đâu ?

A. Ga Tre.         B. Tỉnh Bình Định.

C. Tỉnh Quảng Ngãi.         D. Tây Ninh.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 22. Điền tiếp kể từ không đủ nhập câu sau : "Phong trào Đồng khởi tiếp tục ghi lại bước cải cách và phát triển của cách mệnh Miền Nam fake kể từ thế ... sang trọng thế... ".

A. thụ động … tấn công.

B. phòng vệ thụ động … tấn công.

C. lưu giữ gìn lực lượng … tấn công.

D. thụ động … dữ thế chủ động.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 23. Mặt trận Dân tộc hóa giải Miền Nam VN được xây dựng nhập Lúc nào? Tại đâu?

A. Ngày đôi mươi /12 /1960, Tây Ninh.

B. Ngày 20/ 2/1960, Tỉnh Bình Định.

C. Ngày 20/12/1961, Ga Tre.

D. Ngày 20/2/1960, Sóc Trăng.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 24. Người trước tiên lưu giữ chức Chủ tịch Mặt trận Dân tộc hóa giải miền Nam VN là

A. Nguyễn Thị Bình.         B. Nguyễn Hữu Thọ.

C. Huỳnh Tấn Phát.         D. Lẽ Đức Thọ.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 25. Nội dung nào là phản ánh chân thành và ý nghĩa lịch sử dân tộc của trào lưu "Đồng khởi"?

A. Làm lung lắc toàn cỗ khối hệ thống ngụy quyền TP Sài Gòn, banh đàng cho việc cải cách và phát triển liên tiếp của cách mệnh miền Nam.

B. Là thắng lợi ghi lại sự thất bại của cơ chế thực dân loại mới mẻ của Mĩ ở miền Nam VN.

C. Là thắng lợi ý nghĩa kế hoạch trước tiên của cách mệnh miền Nam, bước đầu tiên lật sụp cơ quan ban ngành tay sai.

D. Đánh vết bước cải cách và phát triển của cách mệnh Miền Nam kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng sang trọng tấn công cách mệnh.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 26. Đại hội đại biểu cả nước đợt loại III của Đảng được tổ chức triển khai tại

A. Hương Cảng (Trung Quốc).

B. TP Sài Gòn.

C. Thành Phố Hà Nội.

D. Tân Trào

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 27. Đại hội Đảng cả nước đợt loại III tiếp tục xác định cách mệnh miền Bắc

A. sở hữu tầm quan trọng quyết thẳng so với sự cải cách và phát triển của cách mệnh toàn nước.

B. sở hữu tầm quan trọng ra quyết định so với việc làm công nghiệp hoá, tiến bộ hoá giang sơn.

C. sở hữu tầm quan trọng ra quyết định nhất so với sự cải cách và phát triển của cách mệnh toàn nước.

D. tầm quan trọng ra quyết định nhất so với sự cải cách và phát triển của cách mệnh miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 28. Sau năm 1954, tiềm năng cộng đồng của cách mệnh nhị miền Bắc – Nam VN là gì ?

A. Kháng chiến chống Mĩ, hóa giải trọn vẹn miền Nam.

B. Kháng chiến chống Mĩ ở miền Bắc, xây cất ngôi nhà nghĩa xã hội ở miền Nam.

C. Hoàn trở nên cơ hội social ngôi nhà nghĩa nhập phạm vi toàn nước, tiến hành hoà bình, thống nhất giang sơn.

D. Hoàn trở nên cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân nhập phạm vị toàn nước, tiến hành hoà bình, thống nhất giang sơn.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 29. Đường lối tổ chức xây cất ngôi nhà nghĩa xã hội ở Miền Bắc được xác lập thế nào nhập Đại hội Đảng cả nước đợt loại III?

A. Ưu tiên cải cách và phát triển công nghiệp nhẹ nhõm - lấy công nghiệp nhẹ nhõm là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

B. Ra mức độ phái triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ nhõm - lấy công nghiệp nhẹ nhõm là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

C. Lấy công nghiệp nặng trĩu thực hiện nền tảng của nền tài chính - ưu tiên cải cách và phát triển công nghiệp nặng trĩu một cơ hội phải chăng.

D. Kết phù hợp cải cách và phát triển công nghiệp với nông nghiệp - lấy nông nghiệp là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 30. Đại hội đại biểu cả nước đợt loại III tiếp tục bầu ai thực hiện Tắc thư loại nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng?

A. Xì Gòn.     B. Lê Duẩn.

C. Trường Chinh.     D. Phạm Văn Đồng.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 31. Nội dung nào là không phản ánh trở nên tựu của plan Nhà nước 5 năm (1961 - 1965)?

Xem thêm: một đời như kẻ tìm đường

A. Giá trị sản lượng công nghiệp nặng trĩu năm 1965 tăng 3 đợt đối với năm 1960.

B. Công nghiệp quốc doanh lắc tỉ trọng 93% nhập tổng vốn sản lượng ngành công nghiệp toàn miền Bắc.

C. Công nghiệp nhẹ nhõm, đái tay chân nghiệp tiếp tục xử lý được 80% sản phẩm chi tiêu và sử dụng chính yếu mang đến quần chúng.

D. Thương nghiệp cá nhân được Nhà nước ưu tiên cải cách và phát triển nên đã sở hữu được được thị ngôi trường.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 166-167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 32. Một trong mỗi công trình xây dựng thuỷ lợi rộng lớn được xây cất nhập thời gian miền Bắc tiến hành plan Nhà nước 5 năm đợt loại nhất (1961 – 1965) là

A. công trình xây dựng thuỷ nông Bắc - Hưng - Hải.

B. công trình xây dựng thuỷ lợi Bái Thượng.

C. công trình xây dựng thuỷ lợi Đô Lương.

D. công trình xây dựng thuỷ nông Thác Huống.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 33. Một trong mỗi trào lưu đua đua phát triển nông nghiệp được trừng trị động trong mỗi năm tiến hành plan 5 năm đợt loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là

A. “thi đua với Thành Công”.

B. “thi đua với Đại Phong”.

C. đua đua nhị “tốt”.

D. đua đua phụ vương “nhất”.

Đáp án: B

Giải thích: Một trong mỗi trào lưu đua đua phát triển nông nghiệp được trừng trị động trong mỗi năm tiến hành plan 5 năm đợt loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là “thi đua với Đại Phong”.

Câu 34.Đại hội đại biểu cả nước đợt loại III của Đảng (9-1960) được tổ chức triển khai nhập thực trạng nào?

A. Miền Bắc tiếp tục hoàn thiện việc làm xây cất và tôn tạo xã hội ngôi nhà nghĩa, quần chúng đang được phấn khởi tin tưởng tưởng hợp tác xây cất cơ chế mới mẻ.

B. Cách mạng miền Nam đang được đứng trước những trở ngại rộng lớn, quyết sách "tố nằm trong, khử cộng” của Mĩ - Diệm đã trải mang đến lực lượng cách mệnh tổn thất áp lực.

C. Cuộc kháng chiến chống Mỹ của quần chúng tớ đang được gặp gỡ trở ngại, chưa tồn tại sự cỗ vũ của những lực lượng độc lập bên trên trái đất.

D. Cách mạng nhị miền Nam đang được fake sang trọng thế tấn công, miền Bắc tiếp tục hoàn thiện cách tân ruộng khu đất và phục sinh tài chính.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 35. Đại hội đại biểu cả nước đợt loại III của Đảng (9-1960)có chân thành và ý nghĩa thế nào so với cách mệnh Việt Nam?

A. Đại hội tiếp tục đưa ra con phố cải cách và phát triển của cách mệnh Việt Nam: kể từ cách mệnh tư sản dân quyền tiến thủ lên ngôi nhà nghĩa xã hội, banh rời khỏi thời kỳ mới mẻ mang đến lịch sử dân tộc dân tộc bản địa.

B. Đại hội tiếp tục mang lại "nguồn ánh sáng” mới mẻ mang đến dân tộc bản địa VN hoàn thiện cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân nhập toàn nước và quá nhiều lên ngôi nhà nghĩa xã hội ở miền Bắc.

C. Đại hội tiếp tục banh rời khỏi 1 thời kỳ mới mẻ mang đến lịch sử dân tộc VN - thời kỳ toàn nước tiến thủ lên con phố xã hội ngôi nhà nghĩa.

D. Đại hội tiếp tục tiếp mức độ, dẫn đường mang đến cách mệnh miền Nam, nhằm quần chúng miền Nam tổ chức cuộc “Đồng khởi” thành công xuất sắc.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 36. Hệ thống đàng Trường Sơn được gọi là đàng 559 vì

A. con phố này còn có tổng chiều lâu năm là 559 km.

B. ra quyết định banh con phố này của Thủ tướng tá là ra quyết định đem số 559.

C. thương hiệu con phố được đặt điều nhập thời hạn nhưng mà Đảng ra quyết định banh đàng (5 - 1959).

D. đơn vị chức năng trước tiên tổ chức banh đàng sở hữu 559 group viên.

Đáp án: C

Giải thích: Hệ thống đàng Trường Sơn được gọi là đàng 559 vì thế thương hiệu con phố được đặt điều nhập thời hạn nhưng mà Đảng ra quyết định banh đàng (5 - 1959).

Câu 37. Chiến lược "Chiến giành giật quánh biệt" của Mĩ là

A. một kiểu dáng mới mẻ của ngôi nhà nghĩa thực dân cũ, dựa vào nền tảng lực lượng quân ngụy, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, bởi vì phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

B. một kiểu dáng cuộc chiến tranh của ngôi nhà nghĩa thực dân mới mẻ, được tổ chức bởi vì quân group viễn chinh Mĩ và quân chư hầu.

C. một kiểu dáng cuộc chiến tranh của ngôi nhà nghĩa thực dân cũ, được tổ chức bởi vì Quân group binh tấn công mướn, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

D. một kiểu dáng cuộc chiến tranh của ngôi nhà nghĩa thực dân mới mẻ, được tổ chức bởi vì quân group tay sai, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, bởi vì phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 168-169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 38. “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh quan trọng đặc biệt – là

A. điểm triệu tập quản ngại lí hoạt động và sinh hoạt tài chính của quần chúng miền Nam.

B. một loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp quần chúng, tiến hành "tát nước bắt cá", tấn công đập 100% trào lưu đấu giành giật cách mệnh miền Nam.

C. một quy mô xây cất tài chính - xã hội tự Mĩ thẳng quản ngại lí ở vùng khu đô thị miền Nam.

D. một quyết sách nhằm mục tiêu cướp lại ruộng khu đất của quần chúng tớ, tạo ra ĐK cho những gia thế địa ngôi nhà - tư sản hoá ở miền Nam cải cách và phát triển thực hiện chỗ tựa xã hội mang đến cơ quan ban ngành Diệm.

Đáp án: B

Giải thích: “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh quan trọng đặc biệt – là một trong loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp quần chúng, tiến hành "tát nước bắt cá", tấn công đập 100% trào lưu đấu giành giật cách mệnh miền Nam.

Câu 39. Biện pháp nào là không được Mĩ - Diệm vận dụng nhập quy trình tiến hành kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" ?

A. Tiến hành trận đánh giành giật phá hủy bởi vì thủy quân và ko quân rời khỏi miền Bắc.

B. Trang bị phương tiện đi lại cuộc chiến tranh tiến bộ, thịnh hành phương án "trực thăng vận", "thiết xa xôi vận" mang đến quân nguỵ.

C. Tiến hành những cuộc hành binh càn quét dọn quy tế bào rộng lớn nhập những địa thế căn cứ cách mệnh.

D. Tăng cường viện trợ quân sự chiến lược mang đến cơ quan ban ngành Diệm, xây cất và cải cách và phát triển lực lượng ngụy quân.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 40. Tại sao Đảng tớ fake ngôi nhà trương binh vận là một trong nhập "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt” của Mĩ?

A. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tớ là trận đánh đấu ko cân nặng mức độ thân thiết một đế quốc hùng cường và một nước nhược đái.

B. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tớ là một trong cuộc kháng chiến ngăn chặn ngôi nhà nghĩa thực dân mới mẻ, nên tích đặc biệt binh vận nhằm thực hiện tan chảy, sụp sụp ngụy quân, ngụy quyền - chỗ tựa của kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt”.

C. Vì lực lượng cách mệnh miền Nam còn yếu đuối, người sử dụng binh vận là một trong mũi giáp công nhằm tiến hành phương châm "lấy tranh bị địch nhằm tấn công địch”.

D. Vì cách mệnh miền Nam là lên đường kể từ trào lưu đấu giành giật chủ yếu trị tiến thủ lên trừng trị động quần chúng tổ chức trận đánh giành giật cách mệnh, binh vận cũng là một trong kiểu dáng đấu giành giật chủ yếu trị sở hữu hiệu suất cao.

Đáp án: D

Giải thích: Đảng tớ fake ngôi nhà trương binh vận là một trong nhập "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt” của Mĩ vì thế cách mệnh miền Nam là lên đường kể từ trào lưu đấu giành giật chủ yếu trị tiến thủ lên trừng trị động quần chúng tổ chức trận đánh giành giật cách mệnh, binh vận cũng là một trong kiểu dáng đấu giành giật chủ yếu trị sở hữu hiệu suất cao.

Câu 41. Nội dung nào là phản ánh Điểm sáng nổi trội của cuộc đấu giành giật chống đập “ấp chiến lược” ở miền Nam?

A. Hoạt động của lực lượng quân hóa giải ý nghĩa ra quyết định mang đến thắng lợi của cuộc đấu giành giật.

B. Là cuộc đấu giành giật "giành khu đất, giành dân" thân thiết lực lượng cách mệnh và phản cách mệnh bên trên những khu đô thị miền Nam.

C. Cuộc đấu giành giật chống - đập ấp kế hoạch được tổ chức tuy vậy song với hoạt động và sinh hoạt rào xã kháng chiến ở vùng quê miền Nam.

D. Là cuộc đấu giành giật liên tiếp, dằng dai của quần chúng tớ nhằm mục tiêu vượt mặt kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 42. Nội dung nào là phản ánh trúng nghĩa lịch sử dân tộc của thắng lợi Ấp Bắc (1/1963)?

A. Cuộc đọ mức độ trước tiên, thắng lợi trước tiên của lực lượng vũ trang miền Nam với quân viễn chinh Mĩ.

B. Đánh vết bước cứng cáp của lực lượng vũ trang Miền Nam, thực hiện vỡ nợ phương án "trực thăng vận", "thiết xa xôi vận" của Mĩ.

C. Là thắng lợi cần thiết, xác định quân dân miền Nam sở hữu đầy đủ năng lực vượt mặt quân group TP Sài Gòn.

D. Làm vỡ nợ về cơ bạn dạng kế hoạch “Chiến giành giật quánh biệt” của đế quốc Mĩ ở miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 43. Sự khiếu nại thay máu chính quyền lật sụp cơ quan ban ngành Diệm (1/ 11/1963) minh chứng điều gì?

A. Mâu thuẫn nhập nội cỗ cơ quan ban ngành TP Sài Gòn, thân thiết Mĩ - Diệm càng ngày càng thâm thúy, ko thể dung hoà được.

B. Đánh vết một thất bại cần thiết của Mĩ trong các công việc thiết lập một cơ quan ban ngành tay sai ở Miền Nam.

C. Chứng tỏ cơ quan ban ngành TP Sài Gòn tiếp tục lung lắc, rủi ro thâm thúy, ko thể ko lật sụp.

D. Chứng tỏ đế quốc Mĩ tiếp tục thất bại trong các công việc thiết lập cơ quan ban ngành tay sai ở miền Nam.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 44. Nội dung nào là phản ánh trúng tình hình Miền Nam ngay lập tức sau cuộc thay máu chính quyền lật sụp cơ quan ban ngành Diệm – Nhu ngày 1/11/1963?

A. Mĩ tiếp tục kịp lúc fake Dương Văn Minh lên thay cho và nhanh gọn lẹ ổn định toan tình hình.

B. Phong trào đấu giành giật chống ngụy quyền ở Miền Nam trong thời điểm tạm thời ngừng.

C. Chính quyền TP Sài Gòn lâm vào trong 1 cuộc rủi ro triền miên với trên 10 cuộc thay máu chính quyền tiếp sau đó.

D. Mĩ kêu gọi con số rộng lớn quân viễn chinh nhập Miền Nam canh ty cơ quan ban ngành TP Sài Gòn tại vị.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 45. Đến thời điểm cuối năm 1964, cơ quan ban ngành TP Sài Gòn chỉ với trấn áp được từng nào “ấp chiến lược” đối với dự kiến?

A. Khoảng 50% số ấp dự loài kiến.

B. Khoảng 1/3 số ấp dự loài kiến.

C. Khoảng 1/4 số ấp dự loài kiến.

D. Khoảng 1/5 số ấp dự loài kiến.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 46. Mục chi tiêu của plan Giôn-xơn – Mác Na-ma-ra là gì?

A. Hoàn trở nên bình toan miền Nam trong khoảng 18 mon.

B. Hoàn trở nên bình toan miền Nam trong khoảng 16 mon.

C. Hoàn trở nên bình toan miền Nam trong khoảng 24 mon.

D. Hoàn trở nên bình toan sở hữu trung tâm miền Nam trong khoảng hai năm.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 47. Nội dung nào là phản ánh trúng nghĩa những thắng lợi của tớ bên trên mặt mũi trận quân sự chiến lược nhập sầm uất - xuân 1964 - 1965?

A. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, ghi lại sự sụp sụp trọn vẹn của kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" ở miền Nam VN.

B. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, minh chứng quân dân miền Nam rất có thể vượt mặt kế hoạch cuộc chiến tranh xâm lăng thực dân mới mẻ của Mĩ.

C. Là thắng lợi ghi lại sự sụp sụp cơ bạn dạng của kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" của đế quốc Mĩ.

D. Là thắng lợi ghi lại sự sụp sụp trọn vẹn của quốc sách “ấp chiến lược” của địch.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 172 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 48. Một trào lưu đua đua ở miền Nam nhập thời gian pk chống kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" là

A. bắt lấy thắt sườn lưng địch nhưng mà tấn công.

B. lần Mĩ nhưng mà tấn công, lần ngụy nhưng mà khử.

C. đua đua Ấp Bắc, giết thịt giặc lập công.

D. vòng đai khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 49. Một trào lưu thanh niên được trừng trị động nhập năm 1965 ở miền Nam là

A. trào lưu "Hai giỏi".

B. trào lưu "Ba sẵn sàng".

C. trào lưu "Năm xung phong".

D. trào lưu đua đua giành danh hiệu "Dũng sĩ khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: trào lưu thanh niên được trừng trị động nhập năm 1965 ở miền Nam là trào lưu "Năm xung phong".

Câu 50. Nội dung nào là tại đây không nên là trách nhiệm của miền Bắc VN sau 1954?

A. Viện trợ mang đến mặt trận miền Nam.

B. Tiến hành cơ hội social ngôi nhà nghĩa.

C. Trực tiếp chống cơ chế Mĩ - Diệm.

D. Chống cuộc chiến tranh phá hủy của Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Sau năm 1954, miền Bắc ko thẳng đấu giành giật chống cơ chế Mĩ – Diệm, này là trách nhiệm của cách mệnh miền Nam VN.

Câu 51. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Nam sau 1954 là gì?

A. Tiến hành đấu giành giật vũ trang nhằm vượt mặt cuộc chiến tranh xâm lăng của Mĩ, Diệm.

B. Tiến hành cơ hội social ngôi nhà nghĩa cùng theo với miền Bắc.

C. Cùng với miền Bắc tổ chức việc làm xây cất ngôi nhà nghĩa xã hội.

D. Đấu giành giật ngăn lại tiếp viện của Mĩ mang đến cơ quan ban ngành TP Sài Gòn.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 52. Cách mạng miền Nam sở hữu tầm quan trọng thế nào trong các công việc tấn công sụp kẻ thống trị của đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành tay sai, hóa giải miền Nam thống nhất khu đất nước?

A. Có tầm quan trọng cần thiết nhất.

B. Có tầm quan trọng cơ bạn dạng nhất.

C. Có tầm quan trọng ra quyết định thẳng.

D. Có tầm quan trọng ra quyết định nhất.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 53. Thủ đô Thành Phố Hà Nội được hóa giải nhập thời hạn nào?

A. 10 -10- 1954.       B. 25 - 10 -1955.

C. 12 - 12- 1954.       D. 18 - 10 - 1954.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 54. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Bắc sau năm 1954 là gì?

A. Đấu giành giật chống Mĩ - Diệm.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân.

C. Chuyển sang trọng tổ chức cơ hội social ngôi nhà nghĩa.

D. Hoàn trở nên thống nhất giang sơn về mặt mũi tổ quốc.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 55. Đường lối thể hiện nay sự phát minh, lạ mắt của Đảng nhập thời chống Mĩ cứu vớt nước là:

A. Tiến hành cơ hội social ngôi nhà nghĩa ở miền Bắc.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân ở miền Nam.

C. Tiến hành bên cạnh đó cách mệnh dân tộc bản địa dân ngôi nhà ở miền Nam và cơ hội social ngôi nhà nghĩa ở miền Bắc.

D. Tất cả những đàng lối bên trên.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 56. Miền Bắc VN trọn vẹn được hóa giải nhập thời hạn nào?

A. 10 - 10 - 1954.       B. 16 - 5 -1955.

C. 10 - 10 - 1955.       D. 13 - 5 -1955.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 57. Nội dung nào là phản ánh tương đối đầy đủ nhất trách nhiệm của cách mệnh VN sau năm 1954?

A. Xây dựng ngôi nhà nghĩa xã hội ở miền Bắc, tương hỗ mang đến cách mệnh miền Nam.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân ngôi nhà ở miền Nam, chống Mĩ - Diệm.

C. Miền Bắc xây cất ngôi nhà nghĩa xã hội, miền Nam tổ chức cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân, tiến thủ cho tới thống nhất nước ngôi nhà.

D. Miền Bắc xây cất ngôi nhà nghĩa xã hội, tiếp viện mang đến miền Nam, miền Nam tổ chức cách mệnh dân người sở hữu dân, bảo đảm an toàn miền Bắc tiến hành thống nhất nước ngôi nhà.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 58. Thắng lợi cần thiết nhất nhập việc làm cách tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là

A. tiếp tục liên hiệp dân cày nhập cuộc đấu giành giật ngăn chặn quân thù mới mẻ – đế quốc Mĩ.

B. hóa giải dân cày ngoài ách áp bức, tách bóc lột của địa ngôi nhà phong loài kiến.

C. fake dân cày lên vị thế thực hiện ngôi nhà ở vùng quê.

D. tiếp tục tấn công sụp toàn cỗ giai cấp cho địa ngôi nhà phong loài kiến.

Đáp án: B

Giải thích: Thắng lợi cần thiết nhất nhập việc làm cách tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là hóa giải dân cày ngoài ách áp bức, tách bóc lột của địa ngôi nhà phong loài kiến.

Câu 59. Đến năm 1960, ở miền Bắc sở hữu 85% hộ dân cày, 68% diện tích S khu đất đai nhập liên minh xã nông nghiệp. Đó là thành phẩm của:

A. cách tân ruộng khu đất.

B. phục sinh tài chính.

C. tôn tạo xã hội ngôi nhà nghĩa.

D. xây cất liên minh xã.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 60. lý do cơ bạn dạng nhất kéo đến trào lưu “Đồng khởi” (1959 – 1960) là:

A. Mĩ - Diệm đập Hiệp toan Giơ-ne-vơ, tiến hành quyết sách "tố nằm trong, khử cộng".

B. sự soi đàng của Nghị quyết Hội nghị đợt loại 15 của Đảng về đàng lối cách mệnh miền Nam.

C. quyết sách thống trị của Mĩ - Diệm thực hiện mang đến cách mệnh miền Nam bị tổn thất áp lực.

D. quần chúng miền Nam ham muốn đứng lên giành lấy quyền sinh sống.

Đáp án: B

Xem thêm: soạn bài cây tre việt nam lớp 6 tập 1

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 12 sở hữu đáp án ôn đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc- Đấu giành giật chống Đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành TP Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền giang sơn thẳng pk chống Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa phải pk vừa phải phát triển (1965-1973) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền giang sơn thẳng pk chống Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa phải pk vừa phải phát triển (1965-1973) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và cải cách và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn khu vực miền nam (1973-1975) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và cải cách và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn khu vực miền nam (1973-1975) (phần 2)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ người sử dụng học hành giá rất mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official