trắc nghiệm sử 11 bài 23Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23 (có đáp án): Phong trào yêu thương nước và cách mệnh Việt Nam

Câu 1. Nội dung này không phản ánh nguyên vẹn nhân khiến cho một trong những căn nhà yêu thương nước nước ta ham muốn bám theo con phố cứu giúp nước của Nhật Bản nhập trong thời gian đầu thế kỉ XX?

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm sử 11 bài 23

A. Nhật Bản là nước “đồng văn, đồng chủng”, là nước có một không hai ở châu Á bay ngoài số phận một nước nằm trong địa

B. Sau cuộc Duy tân Minh Trị, Nhật Bản phát triển thành nước tư phiên bản hùng mạnh

C. Nhật Bản tiếp tục tiến công thắng đế quốc Nga nhập cuộc chiến tranh Nga – Nhật (1904 - 1905)

D. Nhật Bản tiếp tục đưa ra thuyết “Đại Đông Á” nhằm mục đích không ngừng mở rộng tác động ở chống Đông Á, nhập bại liệt sở hữu Việt Nam

Đáp án: D

Giải thích: Nhật Bản tiếp tục đưa ra thuyết “Đại Đông Á” nhằm mục đích không ngừng mở rộng tác động ở chống Đông Á, nhập bại liệt sở hữu nước ta ko cần là nguyên vẹn nhân khiến cho một trong những căn nhà yêu thương nước nước ta ham muốn bám theo con phố cứu giúp nước của Nhật Bản nhập trong thời gian đầu thế kỉ XX

Câu 2. Phan Bội Châu căn nhà trương hóa giải dân tộc bản địa vì chưng con phố nào?

Quảng cáo

A. Cải cơ hội tài chính, xã hội

B. Duy tân nhằm cách tân và phát triển khu đất nước

C. Bạo lực nhằm giành song lập dân tộc

D. Đấu tranh giành chủ yếu trị phối hợp đấu tranh giành vũ trang

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 140 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Phan Bội Châu và những đồng chí của ông căn nhà trương xây dựng Hội Duy tân nhằm mục đích mục tiêu gì?

A. Đánh xua giặc Pháp, giành song lập, thiết lập cơ chế quân căn nhà lập hiến ở Việt Nam

B. Duy tân thực hiện mang đến giang sơn hưng thịnh nhằm giành độc lập

Quảng cáo

C. Đánh xua giặc Pháp, tiến công ụp phong loài kiến, hành lập chủ yếu thể nằm trong hòa

D. Đánh ụp ngôi vua, cách tân và phát triển giang sơn bám theo con phố tư phiên bản căn nhà nghĩa

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Để tiến hành căn nhà trương cầu viện Nhật Bản giúp sức tiến công Pháp, Phan Bội Châu tiếp tục tổ chức triển khai phong trào

A. Duy tân       B. Đông du

C. Bạo động chống Pháp       D. “Chấn hưng nội hóa”

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Phong trào Đông du (1908) tan tan vì

A. phụ huynh đòi hỏi trả con trẻ về nước trước thời hạn

B. đã không còn thời hạn huấn luyện và đào tạo, học viên cần về nước

C. Phan Bội Châu thấy không còn công dụng nên trả toàn cỗ du học viên về nước

Quảng cáo

D. chính phủ Nhật Bản kết hợp với thực dân Pháp trục xuất lưu học viên nước ta, cho dù là Phan Bội Châu

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Sau thời hạn ở Nhật Bản, Phan Bội Châu đang đi tới đâu nhằm nối tiếp hoạt động?

A. Trung Quốc      B. Triều Tiên

C. Việt Nam       D. Thái Lan

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 141..SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Tại sao nhập năm 1911, Phan Bội Châu kể từ Thái Lan lại tảo quay về hoạt động và sinh hoạt ở Trung Quốc?

A. Trung Quốc gắn kèm với nước ta nên đơn giản dễ dàng về nước hoạt động

B. Ảnh tận hưởng tư tưởng của những cuộc cách tân ở Trung Quốc

C. Cách mạng Tân Hợi (1911) bùng phát, nhà nước Dân quốc được trở thành lập

D. Do Trung Quốc ko cần là nằm trong địa của thực dân Pháp

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Năm 1912, Phan Bội Châu xây dựng nước ta Quang phục hội ở Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc) nhằm mục đích mục tiêu gì?

A. Đánh ụp phong loài kiến, phục sinh nước nước ta, xây dựng nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam

B. Đánh xua giặc Pháp, phục sinh nước nước ta, xây dựng nước nước ta Dân căn nhà Cộng hòa

C. Đánh ụp phong loài kiến, phục sinh nước nước ta, xây dựng nước nước ta Dân căn nhà Cộng hòa

D. Đánh xua giặc Pháp, phục sinh nước nước ta, xây dựng nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Việt Nam Quang phục hội tiếp tục sở hữu những hoạt động và sinh hoạt gì nhằm tạo ra giờ vang nội địa và thức tỉnh đồng bào?

A. Tổ chức tuyên truyền chuyển động so với quần bọn chúng cách mệnh nhập nước

B. Mở lớp đào tạo lực lượng cán cỗ bên trên Quảng Châu

C. Cử người kín đáo về nước trừ khử những thương hiệu thực dân đầu sỏ, cho dù là Toàn quyền Anbe Xarô

D. Tiến hành đảo chính vũ trang ở nhập nước

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Kết ngược hoạt động và sinh hoạt buổi đầu của nước ta Quang phục hội là

A. tuyên truyền chuyển động được quần bọn chúng dân chúng ở nhập nước

B. mở được không ít lớp đào tạo lực lượng cán cỗ bên trên Quảng Châu

C. khuấy động được dư luận nhập và ngoài nước

D. kích động được ý thức yêu thương nước của dân chúng ta

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Cuối năm 1913, cách mệnh nước ta trải qua loa tiến độ trở ngại là do

A. Thực dân Pháp tăng nhanh xịn phụ thân trước những hoạt động và sinh hoạt của nước ta Quang phục hội, Phan Bội Châu bị bắt

B. Hoạt động của nước ta Quang phục hội ko đạt hiệu quả

C. Thực dân Pháp cấu kết với giới quân phiệt Trung Quốc trục xuất những member của nước ta Quang phục hội

D. Việt Nam Quang phục hội không tồn tại đàng lối, tiềm năng rõ rệt ràng

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Nội dung này thể hiện tại căn nhà trương cứu giúp nước của Phan Châu Trinh?

A. Tiến hành chống Pháp và phong loài kiến phụ thuộc giai tầng dân chúng, giành song lập dân tộc

B. Cải cơ hội nâng lên dân trí, dân quyền, phụ thuộc Pháp tiến công ụp ngôi vua và bọn phong loài kiến hủ bại, coi này là ĐK tiên quyết nhằm giành độc lập

C. Dựa nhập Nhật nhằm tiến công Pháp giành song lập dân tộc

D. Tiến hành khởi nghĩa vũ trang, phục sinh song lập cùng nước Việt Nam

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Phan Châu Trinh căn nhà trương cách tân giang sơn vì

A. sớm tiếp nhận những tư tưởng tiến bộ cỗ bên trên thế giới

B. phong trào Đông Du trước này đã thất bại

C. xu phía hóa giải dân tộc bản địa vì chưng khởi nghĩa vũ trang trước bại liệt thất bại

D. tư tưởng cách mệnh bên trên toàn cầu khi bấy giờ đột nhập mạnh nhập Việt Nam

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Trong cuộc chuyển động Duy tân, Phan Châu Trinh và group sĩ phu tiến bộ cỗ tiếp tục lưu ý cho tới hoạt động và sinh hoạt này trong nghành nghề kinh tế?

A. Khuyến khích những thương nhân góp vốn đầu tư phát hành, buôn bán

Xem thêm: tác dụng của biện pháp liệt kê

B. Cổ động chấn hưng thực nghiệp, lập hội kinh doanh

C. Vận động dân chúng người sử dụng sản phẩm nội hóa, diệt trừ sản phẩm ngoại

D. Mở rộng lớn kinh doanh nhập nước

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Trong nghành nông nghiệp của cuộc chuyển động Duy tân (1906 - 1908), Phan Châu Trinh lưu ý cho tới hoạt động và sinh hoạt nào?

A. Vận động phân tách lại ruộng khu đất mang đến nông dân

B. Vận dụng cách thức phát hành mới

C. Cải tạo ra những dự án công trình giao thông đường thủy, cung ứng nước tưới mang đến phát hành nông nghiệp

D. Phát triển nghề ngỗng thực hiện vườn, xây dựng nông hội chuyên nghiệp việc san ụ trồng quế, hồ nước chi tiêu,…

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Trong dạy dỗ, cuộc chuyển động Duy tân (1906 – 1908) tiếp tục chú trọng

A. thay thay đổi nội dung học hành, lưu ý cho tới những nghành khoa học tập – kĩ thuật

B. tiến hành cách tân dạy dỗ, dạy dỗ nhiều nội dung lịch sử hào hùng, văn học

C. mở ngôi trường học tập bám theo lối mới mẻ, dạy dỗ chữ Quốc ngữ, dạy dỗ những môn học tập mới

D. sử dụng chữ Nôm và chữ Quốc ngữ thay cho mang đến chữ Hán trước đó

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Một hoạt động và sinh hoạt khác biệt trong nghành nghề cuộc sống của cuộc chuyển động Duy tân (1906 – 1908) là

A. tiến hành cuộc chuyển động cách tân phục trang và lối sinh sống như rời tóc cụt, đem áo cụt, lên án những hủ tục phong kiến

B. tiến hành cách tân về văn hóa truyền thống, trả tư tưởng văn hóa truyền thống tiến bộ cỗ nhập cuộc sống nhân dân

C. xây dựng nền văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời dân tộc

D. khôi phục những tinh tuý văn hóa truyền thống bị mai một.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Cuộc chuyển động Duy tân (1906 – 1908) tiếp tục dẫn cho tới sự xuất hiện tại của trào lưu này bên dưới đây?

A. Phong trào đấu tranh giành chủ yếu trị của quần bọn chúng nhân dân

B. Phong trào đấu tranh giành chủ yếu trị kết phù hợp với đấu tranh giành vũ trang

C. Phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908)

D. Phong trào Đông Kinh nghĩa thục (1907)

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 19. Nội dung đa phần của trào lưu Đông Kinh nghĩa thục (1907) là

A. vận động văn hóa truyền thống rộng lớn, trả giang sơn bay ngoài hủ tục lạc hậu

B. cải cơ hội tài chính, trả giang sơn bay ngoài bần hàn nàn lạc hậu

C. cải cơ hội xã hội, trả giang sơn cách tân và phát triển toàn vẹn nhằm bay ngoài thống trị của thực dân

D. cải cơ hội văn hóa truyền thống – xã hội, nối sát với dạy dỗ lòng yêu thương nước, đấu tranh giành mang đến dân tộc bản địa bay ngoài ách nước ngoài xâm

Đáp án: D

Giải thích: Đông Kinh nghĩa thục là 1 trong những cuộc chuyển động cách tân văn hóa truyền thống – xã hội, nối sát với dạy dỗ lòng yêu thương nước, đấu tranh giành mang đến dân tộc bản địa bay ngoài ách nước ngoài xâm

Câu đôi mươi. Những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, những kiệt tác có tiếng của người nào được dịch sang trọng giờ Hán rồi gia nhập nhập nước ta?

A. Mác và Ăng-ghen.

B. Mông-te-xki-ơ và Phu-ri-ê.

C. Rút-xô và Mông-te-xki-ơ.

D. Xanh Xi-mông và Ô-oen.

Đáp án: C

Giải thích: Những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, tư tưởng của trào lưu dân căn nhà tư sản được gia nhập mạnh mẽ và uy lực nhập việt nam. Mé cạnh những tư tưởng cách tân ở Trung Quốc, Duy tân ở Nhật Bản và Cách mạng Tân Hợi còn tồn tại tư tưởng của cách mệnh Pháp với những kiệt tác của Ru-xô, Mông-te-ki-ơ được dịch sang trọng giờ Hán gia nhập nhập nội địa.

Câu 21. Theo những sĩ phu tiến bộ cỗ ở nước ta đầu thế kỉ XX, giang sơn ham muốn cách tân và phát triển cần bám theo con cái đường

A. cách tân của Trung Quốc.

B. Duy tân của Nhật Bản.

C. cách mệnh vô sản ở Pháp.

D. cách mệnh mon Mười Nga.

Đáp án: B

Giải thích: Theo những sĩ phu tiến bộ cỗ ở nước ta đầu thế kỉ XX, giang sơn ham muốn cách tân và phát triển cần bám theo con phố Duy tân của Nhật Bản, thể hiện tại ngay lập tức nhập trào lưu Đông Du của Phan Bội Châu và trào lưu Đông Kinh nghĩa thục

Câu 22. Những người cút tiền phong nhập trào lưu yêu thương nước và cơ hội nước ta đầu thế kỉ XX là

A. Nguyễn Thái Học, Hoàng Hoa Thám.

B. Nguyễn Trường Tộ, Phan Bội Châu.

C. Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh.

D. Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Trường Tộ.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 140 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 23. Cuộc chuyển động hóa giải dân tộc bản địa nước ta đầu thế kỉ XX tiếp tục gắn việc tiến công xua thực dân Pháp với

A.tiến công xua phong loài kiến tay sai.

B. cải phát triển thành xã hội.

C. giành song lập dân tộc bản địa.

D. hóa giải giai cấp cho dân cày.

Đáp án: B

Giải thích: Cuộc chuyển động hóa giải dân tộc bản địa đầu thế kỉ XX tiếp tục gắn việc tiến công xua thực dân Pháp với cải phát triển thành xã hội, đấy là nhì mặt mày của một quy trình đấu tranh giành giành song lập dân tộc bản địa. Tiêu biểu mang đến nhì mặt mày này là Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh:

- Phan Bội Châu: căn nhà trương đảo chính nhằm tiến công ụp Pháp.

- Phan Châu Trinh: căn nhà trương cải phương pháp để tiến công ụp ngôi vua và bọn phong loài kiến hủ bại, coi bại liệt như thể ĐK tiên quyết nhằm giành song lập.

Câu 24. Những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, những vấn đề quốc tế được gia nhập nhập nước ta thông qua

A. những nước ở chống Khu vực Đông Nam Á.

B. những nước Nhật Bản và Trung Quốc.

C. những nước Anh, Pháp.

D. những nước Độ và Trung Quốc.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 140 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 25. Phong trào cách tân chủ yếu trị - văn hoá của những anh hùng này ở Trung Quốc tiếp tục sở hữu hiệu quả mạnh mẽ và uy lực cho tới việt nam trong thời gian cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX?

A. Tôn Trung Sơn và Lương Khải Siêu.

B. Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình.

C. Đặng Tiểu Bình và Khang Hữu Vi.

D. Lương Khải Siêu và Khang Hữu Vi.

Đáp án: D

Giải thích: Phong trào cách tân chủ yếu trị - văn hoá của Lương Khải Siêu và Khang Hữu Vi tiếp tục hiệu quả mạnh mẽ và uy lực cho tới việt nam trong thời gian cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 11 sở hữu đáp án, hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 24: nước ta trong mỗi năm Chiến tranh giành toàn cầu loại nhất (1914 -1918) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 24: nước ta trong mỗi năm Chiến tranh giành toàn cầu loại nhất (1914 -1918) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 25: Sơ kết lịch sử hào hùng nước ta (1858 -1918) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 25: Sơ kết lịch sử hào hùng nước ta (1858 -1918) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 1: Nhật Bản (phần 1)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ người sử dụng học hành giá cả tương đối mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác tập dượt lớp 11 sách mới mẻ những môn học