trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai

 • Câu hỏi:

  Trong những mệnh đề sau, mệnh đề này sai?

  • A. Hình tạo ra vì thế nhì tứ diện đều ghép cùng nhau là một trong nhiều diện lồi.
  • B. Tứ diện là nhiều diện lồi.
  • C. Hình lập phương là nhiều diện lồi.
  • D. Hình vỏ hộp là nhiều diện lồi.

  Lời giải tham lam khảo:

  Bạn đang xem: trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai

  Đáp án đúng: A

  Tứ diện, lập phương, hình vỏ hộp là nhiều diện lồi.

  Hình tạo ra vì thế nhì tứ diện đều ghép cùng nhau rất có thể là nhiều diện lồi hoặc ko nên là nhiều diện lồi.

  Xem thêm: văn tả thầy giáo lớp 5 ngắn gọn

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: my father waters this flower every morning

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Trong những mệnh đề sau, mệnh đề này sai?
 • Khối chén bát diện đều là khối nhiều diện đều loại nào?
 • Trong những xác định sau, xác định này sai?
 • Hình này tiếp sau đây không tồn tại tâm đối xứng?
 • Khối nhiều diện đều sở hữu 12 mặt mũi thì đem từng nào cạnh?
 • Khối trăng tròn mặt mũi đều sở hữu từng nào cạnh?
 • Khối 12 mặt mũi đều sở hữu từng nào đỉnh?
 • Trong những mệnh đề sau, mệnh đề này sai?Tồn bên trên một hình nhiều diện đều sở hữu số cạnh là số lẻ
 • Khối lập phương là khối nhiều diện đều nằm trong loại nào?
 • Các mặt mũi của khối trăng tròn mặt mũi đều là những nhiều giác nào?