trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng

Câu hỏi:

03/08/2019 47,463

C. Thân rễ       

Bạn đang xem: trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bào tử ở thực vật đem cỗ NST (NST)?

A. Lưỡng bội và tạo hình cây đơn bội

B. Đơn bội và tạo hình cây lưỡng bội

C. Đơn bội và tạo hình cây đơn bội

D. Lưỡng bội và tạo hình cây lưỡng bội

Câu 2:

Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh rời khỏi đem quánh tính?

A. Giống cây u, với sự phối hợp thân thiện phó tử đực và phó tử cái

B. Giống cây u, không tồn tại sự phối hợp thân thiện phó tử đực và phó tử cái

C. Giống cha mẹ, với sự phối hợp thân thiện phó tử đực và phó tử cái

D. Giống và không giống cây u, không tồn tại sự phối hợp thân thiện phó tử đực và phó tử cái

Câu 3:

Sinh sản tự dạ dày là dẫn đến thế kỷ mới từ?

A. Bào tử được đột biến ở những thực vật với xen kẹt mới bào tử thể và phó tử thể

B. Bào tử được đột biến tự vẹn toàn nhân ở những thực vật với xen kẹt mới bào tử thể và phó tử thể

C. Bào tử được đột biến tự hạn chế phân ở trộn phó tử thể của những thực vật với xen kẹt mới bào tử thể và phó tử thể

Xem thêm: giáo dục công dân 9

D. Hợp tử được đột biến ở những thực vật với xen kẹt mới bào tử thể và phó tử thể

Câu 4:

Xét những ngành thực vật sau:

(1) Hạt trần

(2) Rêu

(3) Quyết

(4) Hạt kín

Sinh sản tự dạ dày với ở

A. (1) và (2)       

B. (1) và  (4)

C. (2) và (3)       

D. (3) và (4)

Câu 5:

Xét những Điểm sáng sau:

(1) Cá thể sinh sống song lập, đơn lẻ vẫn hoàn toàn có thể dẫn đến con cái con cháu. Vì vậy, đảm bảo chất lượng vô tình huống tỷ lệ quần thể thấp

(2) Tạo rời khỏi những thành viên thích ứng đảm bảo chất lượng với môi trường thiên nhiên sinh sống ổn định toan, không nhiều dịch chuyển, vì vậy quần thể trở nên tân tiến nhanh

(3) Tạo rời khỏi những thành viên mới nhất như là nhau và như là thành viên u về những Điểm sáng di truyền

(4) Tạo rời khỏi con số con cái con cháu như là vô một thời hạn ngắn

(5) Cho phép tắc tăng hiệu suất sinh đẻ vì thế ko nên tiêu hao tích điện cho tới việc tạo ra phó tử và thụ tinh

(6) Tạo rời khỏi mới con cái con cháu như là nhau về mặt mày DT nên đảm bảo chất lượng thế Lúc ĐK sinh sống thay cho đổi

Sinh sản vô tính với những Điểm sáng nào?

A. (1), (2), (3), (4) và (6)       

B. (3) và (5)

C. (1) và (2)       

Xem thêm: tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh trong những năm gần đây chủ yếu do

D. (1), (2), (3), (4) và (5)