trung du và miền núi nước ta có mật độ dân số thấp hơn vùng đồng bằng là do

Câu 245964: Trung du và miền núi VN đem tỷ lệ số lượng dân sinh thấp rộng lớn vùng đồng vị hầu hết là do

A. ĐK khiếu nại ngẫu nhiên trở ngại hơn    

B. lịch sử hào hùng quyết định cư muộn rộng lớn.

C. trình độ chuyên môn làm việc còn giới hạn.        

D. hoạt động và sinh hoạt tài chính hầu hết là nông nghiệp.

Câu chất vấn : 245964

Xem thêm: đô thị hóa là một quá trình

Xem bình luận

>> Luyện đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo chất lượng tốt, khá đầy đủ những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện đua thường xuyên sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.

Câu chất vấn trước Câu tiếp theo