tỷ lệ dân thành thị của nước ta còn thấp nguyên nhân chính là do

Câu hỏi:

02/08/2019 74,567

A. việt nam trở nên tân tiến mạnh nông nghiệp rạm canh lúa nước.

Bạn đang xem: tỷ lệ dân thành thị của nước ta còn thấp nguyên nhân chính là do

B. trình độ chuyên môn trở nên tân tiến công nghiệp của việt nam không vừa ý.

Đáp án chủ yếu xác

C. người dân quí sinh sống ở vùng quê rộng lớn vì như thế nút sinh sống thấp.

D. việt nam với không nhiều thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn.

Hướng dẫn: SGK/78, địa lí 12 cơ phiên bản.

Chọn: B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này tại đây không trúng về đô thị mới ở nước ta?

A. Tỉ lệ dân khu đô thị với Xu thế tăng.

B. Quá trình đô thị mới ra mắt chậm trễ.

C. Trình chừng đô thị mới không vừa ý.

D. Phân tía khu đô thị đồng đều toàn nước.

Câu 2:

Đặc điểm của khu đô thị việt nam lúc này là

A. đều sở hữu quy tế bào rất rộng.

B. có tương đối nhiều loại không giống nhau.

C. phân bổ đồng đều toàn nước.

D. hạ tầng văn minh.

Câu 3:

Phát biểu này tại đây trúng với đô thị mới ở việt nam hiện tại nay?

A. Tỉ lệ dân trở thành thị không bao giờ thay đổi.

Xem thêm: công thức tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên

B. Số khu đô thị tương tự nhau ở những vùng.

C. Số dân ở khu đô thị nhỏ rộng lớn vùng quê.

D. Trình chừng đô thị mới còn đặc biệt thấp.

Câu 4:

Tác động lớn số 1 của quy trình khu đô thị hoá ở việt nam cho tới nền kinh tế tài chính là

A. Tạo việc thực hiện cho tất cả những người làm việc.

B. Tăng nhanh chóng độ quý hiếm xuất khẩu.

C. Làm vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính.

D. Tăng thu nhập cho tất cả những người dân.

Câu 5:

Số dân trở thành thị việt nam tăng nhanh chóng trong mỗi năm thời gian gần đây đa phần là vì vẹn toàn nhân này sau đây?

A. Tác động của hội nhập kinh tế tài chính toàn thế giới.

B. Tác động của quy trình công nghiệp hóa.

C. Tại khu đô thị với hạ tầng càng ngày càng chất lượng tốt.

D. Tại khu đô thị dễ dàng thám thính việc thực hiện với thu nhập.

Câu 6:

Tác động lớn số 1 của đô thị mới so với sự trở nên tân tiến kinh tế tài chính - xã hội của việt nam là

A. vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính.

B. xúc tiến trở nên tân tiến kinh tế tài chính - xã hội của khu vực.

C. tăng mạnh hạ tầng vật hóa học ở khu đô thị.

Xem thêm: trong quá trình dịch mã

D. xử lý việc thực hiện cho tất cả những người làm việc.