việt nam rộng thứ mấy thế giới

Bảng diện tích S những nước bên trên thế giới: nước Việt Nam rộng lớn loại bao nhiêu thế giới?

Dưới chạc là list cụ thể diện tích S của những quốc gia/vùng bờ cõi bên trên trái đất, được bố trí theo dõi trật tự kể từ những nước đem diện tích S lớn số 1 cho tới nước đem diện tích S nhỏ nhất. Danh sách bao hàm phụ thân phần chủ yếu gồm: Tên quốc gia/vùng bờ cõi, tổng diện tích S của từng quốc gia/vùng bờ cõi và xếp thứ hạng diện tích S.

Bạn đang xem: việt nam rộng thứ mấy thế giới

Theo Rever lần hiểu, tổng diện tích S mặt phẳng Trái Đất là 510.072.000 km2: 70,8% mặt phẳng (361.132.000 km2) là nước. 29,2% mặt phẳng (148.940.000 km2) là lục địa.

Top 3 vương quốc đem diện tích S lớn số 1 trái đất là Nga, Canada và Mỹ. Diện tích nước Việt Nam hiện tại xếp loại 65 bên trên trái đất với 331.212,00 km2.

Chi tiết bảng diện tích S những quốc gia/vùng bờ cõi bên trên trái đất. Nguồn tài liệu Wikipedia.

Dientichcacquocgia1

Dientichcacquocgia2

Dientichcacquocgia3

Xem thêm: tác dụng của biện pháp liệt kê

Dientichcacquocgia4

Dientichcacquocgia5

Dientichcacquocgia6

Dientichcacquocgia7

Dientichcacquocgia8

Dientichcacquocgia9

Xem thêm: luyện từ và câu lớp 3

Dientichcacquocgia10

64f51475-d604-4505-87ee-cc1bc2e9fbdc

Thế An (Tổng hợp)