vở bài tập toán lớp 5 bài 137


Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 71, 72 VBT toán 5 bài xích 137 : Luyện luyện cộng đồng với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 137

Một xe hơi cút kể từ thị xã A cho tới thị xã B với véc tơ vận tốc tức thời 48 km/giờ, đồng thời bại liệt một xe hơi không giống cút kể từ thị xã B cho tới thị xã A với véc tơ vận tốc tức thời 54 km/giờ. Sau 2 tiếng nhì xe hơi bắt gặp nhau. Tính quãng lối kể từ thị xã A cho tới thị xã B.

Phương pháp giải:

- Tính tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhì xe hơi.

- Quãng đường từ thị xã A cho tới thị xã B = tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhì dù tô × thời gian tham cút nhằm bắt gặp nhau.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Đi kể từ A cho tới B: 48km/giờ

Đi kể từ B cho tới A: 54 km/giờ

Hai xe hơi bắt gặp nhau: sau 2 giờ

Quãng lối kể từ A cho tới B: ....km?

Bài giải

Tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhì dù tô là :

48 + 54 = 102 (km/giờ)

Quãng lối kể từ thị xã A cho tới thị xã B là :

102 × 2 = 204 (km)

                    Đáp số : 204km.

Quảng cáo

Bài 2

Tại nhì đầu của quãng lối lâu năm 17km một người quốc bộ và một người chạy xuất vạc và một khi và trái chiều nhau. Vận tốc của những người quốc bộ là 4,1 km/giờ, véc tơ vận tốc tức thời của những người chạy là 9,5 km/giờ. Hỏi Tính từ lúc khi xuất vạc, sau bao lâu thì nhì người bại liệt bắt gặp nhau ?

Phương pháp giải:

- Tìm tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhì người.

- Tìm thời hạn cút nhằm nhì người bắt gặp nhau = chừng lâu năm quãng lối : tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhì người.

Lời giải chi tiết:

Tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhì người là :

4,1 + 9,5 = 13,6 (km/giờ)

Kể kể từ khi xuất vạc, nhì người bại liệt bắt gặp nhau sau số thời hạn là:

17 : 13,6 = 1,25 giờ

1,25 giờ = 1 giờ 15 phút

                          Đáp số : 1 giờ 15 phút.

Bài 3

Một xe cộ máy cút kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/giờ và sau \(\displaystyle 1{1 \over 2}\) giờ thì cho tới B. Hỏi một người cút xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời vì thế \(\displaystyle{2 \over 5}\) vận tốc của xe cộ máy thì nên tổn thất bao nhiêu giờ mới nhất cút không còn quãng lối AB ?

Phương pháp giải:

- Đổi \(\displaystyle 1{1 \over 2}\) = 1,5 giờ. 

- Tìm chừng lâu năm quãng lối AB = véc tơ vận tốc tức thời xe cộ máy × thời gian tham xe cộ máy cút kể từ A cho tới B.

- Tìm véc tơ vận tốc tức thời của những người cút xe đạp điện = véc tơ vận tốc tức thời xe cộ máy × \(\displaystyle{2 \over 5}\).

- Tìm thời gian người cút xe đạp điện cút không còn quãng lối AB = chừng lâu năm quãng lối AB : vận tốc của những người cút xe đạp điện.

Xem thêm: hóa trị của các nguyên tố

Lời giải chi tiết:

Đổi : \(\displaystyle1{1 \over 2}\) giờ = 1,5 giờ

Quãng lối AB lâu năm là :

30 × 1,5 = 45 (km)

Vận tốc người cút xe đạp điện là :

30 × \(\displaystyle{2 \over 5}\) = 12 (km/giờ)

Thời gian tham người cút xe đạp điện cút không còn quãng lối AB :

45 : 12 = 3,75 (giờ)

3,75 giờ = 3h 45 phút

                        Đáp số : 3h 45 phút.

Bài 4

Một vận khuyến khích đua xe đạp điện cút tầm đầu 100km không còn 2 tiếng một phần hai tiếng, cút đoạn đường sau 40 km không còn 1,25 giờ. Hỏi véc tơ vận tốc tức thời ở tầm đua này của vận khuyến khích bại liệt to hơn ?

Phương pháp giải:

 - Đổi : 2 tiếng một phần hai tiếng = 2,5 giờ.

- Tính véc tơ vận tốc tức thời của vận khuyến khích bại liệt ở tầm đầu tớ lấy quãng lối tầm đầu phân tách mang đến thời hạn cút tầm đầu.

- Tính véc tơ vận tốc tức thời của vận khuyến khích bại liệt ở tầm sau tớ lấy quãng lối tầm sau phân tách mang đến thời hạn cút tầm sau.

- So sánh nhì véc tơ vận tốc tức thời nhằm dò xét véc tơ vận tốc tức thời ở tầm đua này to hơn.

Lời giải chi tiết:

Đổi : 2 tiếng một phần hai tiếng = 2,5 giờ

Vận tốc vận khuyến khích ở tầm đầu là :

100 : 2,5 = 40 (km/giờ)

Vận tốc vận khuyến khích ở tầm sau là :

40 : 1,25 = 32 (km/giờ)

Ta sở hữu : 40 km/giờ > 32 km/giờ.

Vậy véc tơ vận tốc tức thời của vận khuyến khích bại liệt ở tầm đua đầu to hơn. 

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 138 : Luyện luyện cộng đồng

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3 trang 72, 73 VBT toán 5 bài xích 138 : Luyện luyện chungvới lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 136 : Luyện luyện cộng đồng

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 69, 70 VBT toán 5 bài xích 136 : Luyện luyện cộng đồng với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 135 : Luyện luyện

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 VBT toán 5 bài xích 135 : Luyện luyện với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 134 : Thời gian tham

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 66, 67 VBT toán 5 bài xích 134 : Thời gian tham với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 133 : Luyện luyện

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 65, 66 VBT toán 5 bài xích 133 : Luyện luyện với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: bờ biển việt nam dài bao nhiêu km

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.