vở bài tập toán lớp 5 bài 152


Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 92, 93 VBT toán 5 bài bác 152 : Luyện luyện với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 152

Tính  :

\(a) \;\displaystyle{7 \over 8} + 1 - {3 \over 4}\)                  \(b) \;\displaystyle{{15} \over {24}} - {3 \over 8} - {1 \over 6}\)                  \(c) \;895,72 + 402,68 – 634,87 \)

Phương pháp giải:

- Muốn nằm trong hoặc trừ nhì phân số không giống khuôn số tao quy đồng khuôn số rồi nằm trong hoặc trừ nhì phân số sau khoản thời gian quy đồng.

- Biểu thức chỉ mất luật lệ tính nằm trong và trừ thì tao tính theo lần lượt kể từ trái khoáy quý phái cần. 

Lời giải chi tiết:

a) \(\displaystyle{7 \over 8} + 1 - {3 \over 4} = {7 \over 8} + {8 \over 8} - {6 \over 8} \) \(\displaystyle= {{7 + 8 - 6} \over 8} = {9 \over 8} = 1{1 \over 8}\)

b) \(\displaystyle{{15} \over {24}} - {3 \over 8} - {1 \over 6} = {{15} \over {24}} - {9 \over {24}} - {4 \over {24}} \)\(\displaystyle = {{15 - 9 - 4} \over {24}} = {2 \over {24}} = {1 \over {12}}\)

c) 

\(\displaystyle\eqalign{
& 895,72 + 402,68 - 634,87 \cr 
& = 1298,4 - 634,87 \cr 
& = 663,53 \cr} \)

Quảng cáo

Bài 2

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) \(\displaystyle{8 \over {15}} + {7 \over 4} + {7 \over {15}} + {5 \over 4}\)

b) \(98,54 – 41,82 – 35,72\)

Phương pháp giải:

- gí dụng đặc thù kí thác hoán và phối kết hợp của luật lệ nằm trong nhằm group những phân số hoặc group những số thập phân sở hữu tổng là số đương nhiên.

- gí dụng công thức:  \(a-b-c=a - (b+c)\).

Lời giải chi tiết:

a) \(\displaystyle{8 \over {15}} + {7 \over 4} + {7 \over {15}} + {5 \over 4} \)

\(\displaystyle= \left( {{8 \over {15}} + {7 \over {15}}} \right) + \left( {{7 \over 4} + {5 \over 4}} \right)\)

\(\displaystyle= {{15} \over {15}} + {{12} \over 4} = 1 + 3 = 4\)

b) 

\(\displaystyle\eqalign{
& 98,54 - 41,82 - 35,72 \cr 
& = 98,54 - \left( {41,82 + 35,72} \right) \cr 
& = 98,54 - 77,54 = 21 \cr} \)

Bài 3

Một ngôi trường tè học tập có \(\displaystyle{5 \over 8}\) số học viên xếp loại khá, \(\displaystyle{1 \over 5}\) số học viên xếp loại xuất sắc, sót lại là học viên xếp loại tầm. Hỏi :

a) Số học viên xếp loại tầm cướp từng nào Phần Trăm số học viên toàn ngôi trường ?

b) Nếu ngôi trường tè học tập ê sở hữu 400 học viên thì sở hữu từng nào học viên xếp loại tầm ?

Phương pháp giải:

- Coi tổng số học viên của ngôi trường này đó là 100%.

- Tìm tỉ số Phần Trăm của số học sinh xếp loại khá và xuất sắc đối với học viên toàn ngôi trường, tức là tao tính \(\dfrac{5}{8}+\dfrac{1}{5}\), rồi ghi chép bên dưới dạng tỉ số Phần Trăm, cảnh báo rằng \(\dfrac{1}{100}= 0,01=1\%\).

- Tìm tỉ số Phần Trăm của số học viên xếp loại tầm đối với số học viên toàn ngôi trường tao lấy 100% trừ chuồn tỉ số Phần Trăm của số học sinh xếp loại khá và xuất sắc đối với học viên toàn ngôi trường.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Xem thêm: dấu hiệu chia hết cho 6

Lọai khá: \(\displaystyle{5 \over 8}\) số học tập sinh

Loại giỏi: \(\displaystyle{1 \over 5}\) số học tập sinh

Còn lại: loại trung bình

a) Loại trung bình: ...%?

b) Tất cả: 400 học tập sinh

    Loại trung bình: .... em?

Bài giải

a) Số Phần Trăm học viên xếp loại khá và xuất sắc của ngôi trường tè học tập là :

 \(\displaystyle{5 \over 8} + {1 \over 5} = {{33} \over {40}} = 0,825= 82,5\% \)

Số Phần Trăm học viên đạt loại tầm là :

\(100\% - 82,5\% = 17,5\%\)

b) Số học viên đạt loại tầm là :

\(400  : 100 × 17,5 = 70\) (học sinh)

                 Đáp số : a) \(17,5\%\) ;

                                      b) \(70\) học viên.

Bài 4

Tìm những độ quý hiếm số tương thích của a và b để sở hữu : 

a + b = a – b

Phương pháp giải:

Từ ĐK đề bài a + b = a – b, tức là tổng của nhì số vày hiệu của nhì số, suy rời khỏi b = 0, kể từ ê lập luận tìm kiếm ra a.

Lời giải chi tiết:

a + b = a – b nên b = 0

 Ta sở hữu a + 0 = a – 0 = a

Vậy : a là số ngẫu nhiên, còn b = 0, ví dụ điển hình a = 5, b = 0 ;  a = 2020, b = 0 ; ...

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 153 : Phép nhân

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 93, 94 VBT toán 5 bài bác 153 : Phép nhân với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

 • Bài 154 : Luyện luyện

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 95 VBT toán 5 bài bác 154 : Luyện luyện với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

 • Bài 155 : Phép phân chia

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3 trang 96, 97 VBT toán 5 bài bác 155 : Phép phân chia với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

 • Bài 156 : Luyện luyện

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 97, 98 VBT toán 5 bài bác 156 : Luyện luyện với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

 • Bài 157 : Luyện luyện

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 98, 99 VBT toán 5 bài bác 157 : Luyện luyện với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: văn tả cô giáo lớp 5

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.