vở bài tập toán lớp 5 bài 16


Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 21 VBT toán 5 bài bác 16 : Ôn luyện và bổ sung cập nhật về giải toán với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 16

 Mua 6m vải vóc không còn 90 000 đồng. Hỏi mua sắm 10m vải vóc như vậy không còn từng nào chi phí ?

Tóm tắt:

6m:       90 000 đồng

10m:      ........... đồng?

Phương pháp giải:

Giải vấn đề đang được mang lại theo đuổi cách thức "rút về đơn vị":

- Tìm số chi phí mua sắm \(1m\) vải vóc = số chi phí mua \(6m\) vải vóc \(:6\).

- Tìm số chi phí mua sắm \(10m\) vải vóc = số chi phí mua \(1m\) vải vóc \(\times 10\).

Lời giải chi tiết:

Số chi phí mua sắm 1m vải vóc là :

90000 : 6 = 15000 (đồng)

Số chi phí mua sắm 10m vải vóc là :

15000 x 10 = 150000 (đồng) 

                                 Đáp số: 150 000 đồng.

Quảng cáo

Bài 2

Có 100 dòng sản phẩm bánh mềm chia đều cho các bên vô 25 vỏ hộp bánh. Hỏi 6 vỏ hộp bánh mềm như vậy sở hữu từng nào dòng sản phẩm bánh mềm ?

Tóm tắt:

25 vỏ hộp : 100 dòng sản phẩm bánh

6 vỏ hộp :   ... dòng sản phẩm bánh ?

Phương pháp giải:

Giải vấn đề đang được mang lại theo đuổi cách thức "rút về đơn vị":

- Tìm số dòng sản phẩm bánh sở hữu trong một vỏ hộp = số dòng sản phẩm bánh vô 25 vỏ hộp : 25.

- Tìm số dòng sản phẩm bánh sở hữu vô 6 vỏ hộp = số dòng sản phẩm bánh sở hữu trong một hộp × 6.

Lời giải chi tiết:

Số dòng sản phẩm bánh mềm sở hữu trong một vỏ hộp là :

100 : 25 = 4 (cái bánh)

Số dòng sản phẩm bánh mềm sở hữu vô 6 vỏ hộp là :

4 × 6 = 24 (cái bánh) 

                                   Đáp số: 24 dòng sản phẩm bánh.

Bài 3

Một team trồng cây, khoảng cứ 7 ngày trồng được 1000 cây. Hỏi vô 21 ngày team bại liệt trồng được từng nào cây?

Phương pháp giải:

Giải vấn đề đang được mang lại theo đuổi cách thức "tìm tỉ số": 

- Tìm tỉ số đằm thắm 21 ngày và 7 ngày.

- 21 ngày vội vàng 7 ngày từng nào lượt thì số cây xanh được vô 21 ngày cũng vội vàng số cây xanh được vô 7 ngày từng ấy lượt.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt :

7 ngày   : 1000 cây

21 ngày : ... cây ?

Xem thêm: tờ tự kiểm học sinh

Cách giải :

21 ngày vội vàng 7 ngày số lượt là :

21 : 7 = 3 (lần)

Số cây team bại liệt trồng được vô 21 ngày là :

1000 x 3 = 3000 (cây)

                                        Đáp số: 3000 cây.

Bài 4

Số dân ở một xã lúc bấy giờ sở hữu 5000 người.

a) Với nấc tăng thường niên là cứ 1000 người thì gia tăng 21 người, hãy tính coi 1 năm sau số dân của xã bại liệt gia tăng từng nào người.

b) Nếu hạ nấc tăng thường niên xuống là cứ 1000 người  chỉ gia tăng 15 người thì 1 năm sau số dân của xã bại liệt gia tăng từng nào người ?

Phương pháp giải:

Có thể giải vấn đề vị cách thức "tìm tỉ số":

- Tìm tỉ số đằm thắm 5000 người và 1000 người.

- Tìm số người tăng thêm = 21 ×  tỉ số đằm thắm 5000 người và 1000 người.

- Tìm số người tăng thêm =  15 ×  tỉ số đằm thắm 5000 người và 1000 người.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

a) 1000 người:   tăng 21 người

    5000 người:   tăng ... người ?

b) 1000 người:   tăng 15 người

    5000 người:   tăng ... người ?

Bài giải

a) 5000 người vội vàng 1000 người số lượt là :

5000 : 1000 = 5 (lần)

Số dân của xã bại liệt gia tăng sau một năm là :

21 × 5 = 105 (người)

b) Số dân của xã bại liệt gia tăng sau một năm là :

15 × 5 = 75 (người)

                                 Đáp số: a) 105 người ;

                                               b) 75 người.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 17 : Luyện luyện

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 22 VBT toán 5 bài bác 17 : Luyện luyện với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

 • Bài 18 : Ôn luyện và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo)

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3 trang 24 VBT toán 5 bài bác 18 : Ôn luyện và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo) với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

 • Bài 19 : Luyện luyện

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 25 VBT toán 5 bài bác 19 : Luyện luyện với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

 • Bài trăng tròn : Luyện luyện công cộng

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 27 VBT toán 5 bài bác trăng tròn : Luyện luyện công cộng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

 • Bài 21 : Ôn luyện : Bảng đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 28, 29 VBT toán 5 bài bác 21 : Ôn luyện : Bảng đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: tác dụng của biện pháp liệt kê

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.