axit axetic không phản ứng với chất nào sau đây

Câu hỏi:

09/07/2022 2,167

Đáp án đích là: C
Axit axetic ko phản xạ được với Cu vì thế Cu là sắt kẽm kim loại đứng sau H vô mặt hàng hoạt động và sinh hoạt chất hóa học.
Các phản xạ không giống xảy ra:
CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O
2CH3COOH + Na2CO3 2CH3COONa + H2O + CO2
2CH3COOH + CuO (CH3COO)2Cu + H2O

Bạn đang xem: axit axetic không phản ứng với chất nào sau đây

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có sơ đồ vật phản xạ sau: (RCOO)3C3H5 + NaOH to A + RCOONa. A là hóa học này sau đây?

A. C3H5OH;

B. C2H5OH;

C. C3H5(OH)2;

D. C3H5(OH)3;

Câu 2:

Đốt cháy trọn vẹn 0,39 gam một ăn ý hóa học cơ học A. Sau phản xạ nhận được 0,672 lít CO2 (đktc) và 0,27 gam H2O. Tìm công thức phân tử của A. hiểu 25 < MA < 30.

Câu 3:

Cho 28 gam lếu láo ăn ý bao gồm CH4 và C2H4 tính năng vừa phải đầy đủ với 80 gam Br2.
a) Viết phương trình chất hóa học của phản xạ.
b) Tính bộ phận % theo đòi lượng của từng hóa học với vô lếu láo ăn ý.

Câu 4:

Cho sơ đồ vật phản ứng: NaHCO3 to Na2CO3 + ... + H2O. Chất không đủ vô phản xạ là

A. Na2SO4;

Xem thêm: tính oxi hóa là gì

B. CO2;

C. CO;

D. CO3;

Câu 5:

Bằng cách thức chất hóa học hãy trình diễn cơ hội phân biệt những hỗn hợp bị rơi rụng nhãn sau (viết phương trình chất hóa học xẩy ra – nếu như có): C2H5OH, CH3COOH, C6H12O6.

Câu 6:

Độ rượu là

A. số ml rượu etylic với vô 1000 ml lếu láo ăn ý rượu với nước;

B. số mol rượu etylic với vô 100 ml lếu láo ăn ý rượu với nước;

C. số ml rượu etylic với vô 100 ml lếu láo ăn ý rượu với nước;

Xem thêm: luyện từ và câu lớp 3

D. số lít rượu etylic với vô 100 ml lếu láo ăn ý rượu với nước;