Blogs

they said that they had been driving through the desert

They said that they had been driving through the desert ............... A. the previous day B. yesterday C. the last day D. Sunday previously

ôn tập phần văn học 12

Soạn bài Ôn tập phần văn học (học kì 1) | Ngắn nhất Soạn văn 12 - Hệ thống các bài soạn văn 12 ngắn nhất đầy đủ Tập 1, Tập 2 giúp bạn dễ dàng soạn văn lớp 12.

đề thi tiếng việt lớp 2

Top 200 Đề thi Tiếng Việt lớp 2 năm 2023 (có đáp án) - Bộ 20 Đề thi Tiếng Việt lớp 2 học kì 1, học kì 2 có đáp án gồm các đề thi giữa kì, cuối kì bám sát chương trình Tiếng Việt 2 giúp bạn đạt điểm cao trong bài thi môn Tiếng Việt lớp 2.

phim xét về ảnh hưởng của độ ẩm không khí đến sự thoát hơi nước điều nào sau đây đúng

Khi xét về ảnh hưởng của độ ẩm không khí đến sự thoát hơi nước, điều nào sau đây đúng?

i wonder if you could

Many translated example sentences containing "i wonder if you could" – German-English dictionary and search engine for German translations.

chất nào sau đây là chất điện li mạnh

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc xác định chất điện li mạnh cũng như vận dụng giải các dạng bài tập liên quan.

the whole matter is farther

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions. The whole matter is farther complicated by the fact that Amanda and Jo refuse to speak to each other. A. The whole B. farther C. the fact that D. to each

hiện vật nào sau đây tiêu biểu cho nền văn minh văn lang âu lạc

Hiện vật nào sau đây tiêu biểu cho nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc?

trắc nghiệm công nghệ 11 bài 15

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 15 (có đáp án): Vật liệu cơ khí - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 11 có đáp án chi tiết giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm môn Công nghệ 11 đạt kết quả cao.