hai bảng trong một cơ sở dữ liệu quan hệ liên kết với nhau thông qua

hint-header

Cập nhật ngày: 10-09-2022

Bạn đang xem: hai bảng trong một cơ sở dữ liệu quan hệ liên kết với nhau thông qua


Chia sẻ bởi: Trần Thế Chung Sơn


Hai bảng vô một CSDL mối quan hệ link cùng nhau trải qua :

B

Thuộc tính của những ngôi trường được lựa chọn (không nhất thiết cần là khóa)

Chủ đề liên quan

Trong Access, Lúc tạo ra link trong những bảng, thì :

A

Cả nhị ngôi trường cần là khóa chính

B

Hai ngôi trường ko nhất thiết cần là khóa chính

C

Phải đem tối thiểu một ngôi trường là khóa chính

D

Một ngôi trường là khóa chủ yếu, một ngôi trường không

Các định nghĩa dùng làm tế bào miêu tả những nhân tố này sẽ tạo nên trở nên quy mô tài liệu quan lại hệ?

C

Tất cả những thao tác bên trên tài liệu

D

Các thao tác, phép tắc toán bên trên dữ liệu

Khi update tài liệu vô bảng, tao ko thể nhằm trống không ngôi trường này sau đây?

A

Tất cả những ngôi trường của bảng

D

Khóa chủ yếu và ngôi trường cần điền tài liệu.

Việc thay cho thế mặt hàng “AAAAAAFFFFF” bởi vì “6A5F” là cơ hội mã hóa này trong những cơ hội sau:

B

Mỗi kí tự động này thay cho bởi vì một ký tự động không giống

C

Cách ký tự động cơ một trong những địa điểm xác lập vô bảng vần âm

Giải pháp này sau đây ko cần là biện pháp đa số mang lại bảo mật thông tin hệ thống?

C

Phân quyền truy vấn và nhận dạng người tiêu dùng.

D

Mã hóa vấn đề và nén tài liệu.

Câu này trong những câu sau đây không cần là bảo mật thông tin vấn đề vô hệ CSDL?

A

Hạn chế tối nhiều những sơ sót của người tiêu dùng.

B

Khống chế số người tiêu dùng CSDL.

C

Không bật mí nội dung tài liệu hao hao công tác xử l.

D

Đảm bảo vấn đề vẫn tồn tại hoặc bị thay cho thay đổi ngoài ý mong muốn.

Phát biểu này về hệ quản ngại trị CSDL mối quan hệ là đúng?

A

Phần mượt nhằm giải những câu hỏi quản ngại lí đem chứa chấp những mối quan hệ trong những tài liệu.

B

Phần mượt dùng làm xây đắp những CSDL mối quan hệ.

C

Phần mượt dùng làm tạo ra lập, update và khai quật CSDL mối quan hệ.

D

Phần mượt Microsoft Access

Thuật ngữ “quan hệ” người sử dụng vô hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

D

Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

Xem thêm: ở đậu hà lan gen a quy định hạt vàng

Danh sách của từng chống ganh đua bao gồm đem những ngôi trường : STT, Họ thương hiệu học viên, Số báo danh, chống ganh đua. Ta lựa chọn khoá đó là :

Đặc điểm này sau đấy là đặc thù của một mối quan hệ vô hệ CSDL quan lại hệ?

A

Mỗi tính chất mang trong mình 1 thương hiệu phân biệt và trật tự những tính chất là quan lại trọng

B

Quan hệ không tồn tại tính chất nhiều trị hoặc phức tạp

C

Các cỗ là phân biệt và trật tự những cỗ ko quan lại trọng

D

Tên của những mối quan hệ hoàn toàn có thể trùng nhau

Khai thác CSDL mối quan hệ hoàn toàn có thể là:

B

Sắp xếp, truy vấn, coi tài liệu, kết xuất báo cáo

C

Đặt thương hiệu ngôi trường, lựa chọn loại tài liệu, lăm le đặc điểm trường

D

Tạo bảng, chỉ định và hướng dẫn khóa chủ yếu, tạo ra liên kết

Thao tác này tại đây không nằm trong loại tạo ra lập CSDL quan lại hệ?

B

Ðặt thương hiệu bảng và lưu cấu tạo bảng

Việc thứ nhất muốn tạo lập một CSDL mối quan hệ là :

A

Tạo đi ra một hoặc nhiều biểu khuôn mẫu

B

Tạo đi ra một hoặc nhiều bảng

C

Tạo đi ra một hoặc nhiều khuôn mẫu chất vấn

D

Tạo đi ra một hoặc nhiều báo cáo

Chỉnh sửa tài liệu là:

A

Thay thay đổi những độ quý hiếm của một vài ba tính chất của một bộ

B

Xoá độ quý hiếm của một vài ba tính chất của một bộ

Thao tác bên trên tài liệu hoàn toàn có thể là:

Thuật ngữ “bộ” người sử dụng vô hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

B

Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

Mô hình thịnh hành nhằm xây đắp CSDL mối quan hệ là:

Giả sử một bảng đem 2 ngôi trường SOBH (số bảo hiểm) và HOTEN (họ tên) thì nên lựa chọn ngôi trường SOBH thực hiện khoá chủ yếu rộng lớn vì thế :

A

Trường SOBH là ngôi trường cộc hơn

B

Trường SOBH đứng trước ngôi trường HOTEN

C

Trường SOBH là loại số, trong lúc cơ ngôi trường HOTEN ko cần là loại số

D

Trường SOBH là độc nhất, trong lúc cơ ngôi trường HOTEN ko cần là duy nhất

Thao tác này tại đây không cần là thao tác update dữ liệu?

A

Sửa những tài liệu ko thích hợp

B

Sao chép CSDL trở nên bạn dạng sao dự trữ.

Xem thêm: lời dẫn chương trình văn nghệ

Hai bảng vô một CSDL mối quan hệ link cùng nhau trải qua :

B

Thuộc tính của những ngôi trường được lựa chọn (không nhất thiết cần là khóa)