thể tích hình chữ nhật

Các em học viên lớp 5 hoàn toàn có thể lần hiểu cơ hội giải Toán lớp 5 trang 121 - Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật qua quýt tư liệu sau đây. Hãy vận dụng những cách thức giải này nhằm nâng lên tài năng thực hiện bài bác và gia tăng kỹ năng về công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật.

=> Khám phá huỷ tư liệu Giải toán lớp 5 unique tại: Giải Toán lớp 5

Bạn đang xem: thể tích hình chữ nhật

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 121 (bao bao gồm cách thức giải)

1. Giải bài bác 1 - Giải Toán 5 trang 121

Đề bài:
Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm a, chiều rộng lớn b và độ cao c:

Phương pháp giải:
Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là V = a x b x c (với: V là thể tích; a là chiều dài; b là chiều rộng; c là chiều cao).
=> Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật vị tích của chiều nhiều năm, chiều rộng lớn và độ cao. 

Đáp án:

2. Giải bài bác 2 - Giải Toán lớp 5 Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật trang 121

Đề bài:
Tính thể tích của khối mộc có
Dạng như hình bên:

Xem thêm: các dạng toán lớp 2

Phương pháp giải:
- Cách 1: Chia khối mộc vẫn mang lại trở nên những hình vỏ hộp chữ nhật nhỏ
- Cách 2: Tính thể tích của từng hình vỏ hộp chữ nhật nhỏ theo đuổi công thức: V = a x b x c 

Đáp án:
Cách 1:

Tách khối mộc trở nên nhì hình vỏ hộp chữ nhật A và B như hình bên dưới.

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật A là:
8 x (12 - 6) x 5 = 240 (cm3)
Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật B là:
15 x 6 x 5 = 450 (cm3)
Thể tích khối mộc là:
240 + 450 = 690 (cm3)
Cách 2:
Tách khối mộc trở nên nhì hình chữ nhật C và D như hình dưới:

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật C là:
12 x 8 x 5 = 480 (cm3)
Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật D là:
(15 - 8) x 6 x 5 = 210 (cm3)
Thể tích khối mộc là:
480 + 210 = 690 (cm3)
 

3. Giải bài bác 3 trang 121 SGK Toán 5

Đề bài:
Tính thể tích của hòn đá ở trong bể nước.

Xem thêm: hiến pháp do cơ quan nào xây dựng


Dưới đấy là phần giải bài bác luyện Toán lớp 5 trang 121 trong cỗ giáo trình Toán lớp 5. Học sinh hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm phần giải bài bác luyện Toán lớp 5 trang 118 và đã được giải trước cơ hoặc coi trước phần giải bài bác luyện Toán lớp 5 trang 122, 123 để nắm rõ kỹ năng môn Toán lớp 5.

Nội dung được cải cách và phát triển vị lực lượng Mytour với mục tiêu che chở và tăng hưởng thụ quý khách hàng. Mọi chủ ý góp phần xin xỏ mừng lòng contact tổng đài chuyên nghiệp sóc: 1900 2083 hoặc email: [email protected]