ở đậu hà lan gen a quy định hạt vàng

Hãy nhập thắc mắc của công ty nhập phía trên, nếu như là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu căn vặn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu căn vặn vip
Ở đậu Hà Lan, gen A quy toan phân tử vàng trội trọn vẹn đối với alen a quy toan phân tử xanh lơ, B quy toan phân tử bóng trội trọn vẹn đối với alen b quy toan phân tử nhăn. Hai cặp gen này DT phân ly song lập cùng nhau. Cho P: phân tử vàng, nhăn × phân tử xanh lơ, bóng nhận được F1 : 1 phân tử vàng, trơn: 1 phân tử xanh lơ, bóng. Kiểu gen của P.. là A. AAbb × aaBb. B. Aabb × aaBb. C. AAbb × aaBB. D. Aabb ×...Đọc tiếpỞ đậu Hà Lan, gen A quy toan phân tử vàng trội trọn vẹn đối với alen a quy toan phân tử xanh lơ, B quy toan phân tử bóng trội trọn vẹn đối với alen b quy toan phân tử nhăn. Hai cặp gen này DT phân ly song lập cùng nhau. Cho P: phân tử vàng, nhăn × phân tử xanh lơ, bóng nhận được F1 : 1 phân tử vàng, trơn: 1 phân tử xanh lơ, bóng. Kiểu gen của P.. là A. AAbb × aaBb. B. Aabb × aaBb. C. AAbb × aaBB. D. Aabb × aaBB

Đậu Hà Lan, alen A quy toan phân tử vàng trội trọn vẹn đối với alen a quy toan phân tử xanh lơ, alen B quy toan phân tử bóng trội trọn vẹn đối với b quy toan phân tử nhăn. Hai cặp gen này DT phân ly song lập cùng nhau. Cho P: phân tử vàng, nhăn lai với phân tử xanh lơ, bóng được F1: 1 phân tử vàng, trơn; 1 phân tử xanh lơ, bóng. Kiểu gen của 2 cây P.. là:

A. Aabb × aaBB

B. Aabb × aaBb

C. AAbb × aaBb 

D. AAbb × aaBB

Xem thêm: hiến pháp do cơ quan nào xây dựng

Đậu Hà Lan, alen A quy toan phân tử vàng trội trọn vẹn đối với alen a quy toan phân tử xanh lơ, alen B quy toan phân tử bóng trội trọn vẹn đối với b quy toan phân tử nhăn. Hai cặp gen này DT phân ly song lập cùng nhau. Cho P: phân tử vàng, nhăn lai với phân tử xanh lơ, bóng được F1: 1 phân tử vàng, trơn; 1 phân tử xanh lơ, bóng. Kiểu gen của 2 cây P.. là:  A. Aabb × aaBB  B. Aabb × aaBb C. AAbb × aaBb  D. AAbb ×...Đọc tiếpĐậu Hà Lan, alen A quy toan phân tử vàng trội trọn vẹn đối với alen a quy toan phân tử xanh lơ, alen B quy toan phân tử bóng trội trọn vẹn đối với b quy toan phân tử nhăn. Hai cặp gen này DT phân ly song lập cùng nhau. Cho P: phân tử vàng, nhăn lai với phân tử xanh lơ, bóng được F1: 1 phân tử vàng, trơn; 1 phân tử xanh lơ, bóng. Kiểu gen của 2 cây P.. là:  A. Aabb × aaBB  B. Aabb × aaBb C. AAbb × aaBb  D. AAbb × aaBB

Ở đậu Hà Lan gen A quy toan phân tử vàng, a quy toan phân tử lục, B: phân tử bóng, b: phân tử nhăn. Hai cặp gen này DT phân ly song lập với nhau: Tiến hành lai thân thích 2 cây đậu Hà Lan thuần chủng phân tử vàng bóng và lục bóng được F1, mang lại F1 tự động thụ, ở F2 tiếp tục xuất hiện tại tỉ trọng phân tính: A.   3 vàng bóng : 1 lục nhăn B.   9 vàng bóng : 3 vàng nhăn : 3 lục bóng : 1 lục nhăn C.   3 vàng nhăn : 3 lục bóng : 1 vàng...

Đọc tiếp