nhiều nhà máy thủy điện được xây dựng ở nước ta vì

hint-header

Cập nhật ngày: 08-09-2022

Bạn đang xem: nhiều nhà máy thủy điện được xây dựng ở nước ta vì


Chia sẻ bởi: Nguyễn Hoàng Minh


Nhiều nhà máy sản xuất thuỷ năng lượng điện được thi công ở VN vì

B

tiềm năng thuỷ năng lượng điện rất rộng lớn.

C

không hiệu quả cho tới môi trường xung quanh.

D

trình phỏng khoa học tập - kinh nghiệm cao.

Chủ đề liên quan

Sản lượng năng lượng điện VN trong mỗi năm mới gần đây tăng thời gian nhanh đa số vì thế tăng nhanh

B

sản lượng nhiệt độ năng lượng điện khí.

C

sản lượng nhiệt độ năng lượng điện than thở.

Nước tớ cải tiến và phát triển được rất nhiều ngành công nghiệp không giống nhau đa số dựa trên

A

nguồn làm việc phần đông, tăng thời gian nhanh.

B

thị ngôi trường càng ngày càng cải tiến và phát triển mạnh.

C

cơ sở hạ tầng càng ngày càng được tiến bộ.

D

nguồn khoáng sản vạn vật thiên nhiên đa dạng mẫu mã.

Sự thiếu hụt ổn định quyết định về sản lượng năng lượng điện của những nhà máy sản xuất thủy năng lượng điện ở VN đa số là do

C

sự phân mùa của nhiệt độ.

D

lưu lượng nước sông nhỏ.

Ngành công nghiệp chế biến chuyển thủy, thủy hải sản ở VN cải tiến và phát triển mạnh trước không còn do

A

nguồn vật liệu đa dạng và phong phú.

B

nguồn làm việc đầy đủ, giá cực mềm.

C

thị ngôi trường dung nạp to lớn.

D

có nguồn chi phí góp vốn đầu tư rộng lớn.

Công nghiệp xay xát ở VN đem vận tốc cải tiến và phát triển thời gian nhanh nhập thời hạn mới gần đây đa số do

A

sản lượng thức ăn tăng thời gian nhanh.

B

thu bú mớm được vốn liếng góp vốn đầu tư rộng lớn.

C

sản lượng hoa màu tăng thời gian nhanh.

D

nhu cầu rộng lớn của thị ngôi trường.

Điểm khác lạ lớn số 1 nhập tạo ra năng lượng điện của miền Nam đối với miền Bắc VN là

A

có nhiều nhà máy sản xuất thủy năng lượng điện năng suất to hơn.

B

có những nhà máy sản xuất nhiệt độ năng lượng điện với năng suất to hơn.

C

xây dựng được một vài nhà máy sản xuất năng lượng điện nguyên vẹn tử.

D

Xem thêm: các dạng toán lớp 2

có những nhà máy sản xuất nhiệt độ năng lượng điện dùng than thở antraxit.

Cho nhập bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA,
GIAI ĐOẠN 2000 - 2017

Năm
Than (triệu tấn)
Dầu thô (triệu tấn)
Điện (tỉ kWh)
2000
11,6
16,3
26,7
2005
34,1
18,5
52,1
2007
42,5
15,9
58,5
​2017
41,5
18,7
157,9

Theo bảng số liệu, nhằm thể hiện tại vận tốc phát triển sản lượng than thở, dầu thô, năng lượng điện của VN tiến trình 2000 - 2017, dạng biểu đồ vật này sau đấy là tương thích nhất?

Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG ĐIỆN PHÁT RA PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA
(Đơn vị: triệu kwh)

Năm
2010
2014
2015
2017
Nhà nước
67 678
123 291
133 081
165 548
Ngoài Nhà nước
1 721
5 941
7 333
12 622
Đầu tư nước ngoài
22 323
12 018
17 535
13 423

Theo bảng số liệu, nhằm thể hiện tại sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức sản lượng năng lượng điện phân theo dõi bộ phận tài chính của VN tiến trình 2010 - 2017, dạng biểu đồ vật này sau đấy là tương thích nhất?

Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA

Năm
2010
2014
2016
2017
Thịt vỏ hộp (nghìn tấn)
4,7
4,1
4,3
4,1
Nước mắm (triệu lít)
257,1
334,4
372,2
380,2
Thủy sản đóng góp vỏ hộp (nghìn tấn)
76,9
103,5
102,3
109,0

Theo bảng số liệu, nhằm thể hiện tại sản lượng một vài thành phầm công nghiệp của VN tiến trình 2010 - 2017, dạng biểu đồ vật này sau đấy là tương thích nhất?

Việc cải tiến và phát triển công nghiệp nhiệt độ năng lượng điện ở VN ý nghĩa lớn số 1 là

A

giải quyết đảm bảo chất lượng rộng lớn yêu cầu tích điện và yếu tố việc thực hiện.

B

giải quyết nhiều việc thực hiện, nâng lên unique cuộc sống đời thường.

C

tăng thời gian nhanh GDP và dùng phải chăng khoáng sản vạn vật thiên nhiên.

D

sử dụng phải chăng khoáng sản, tạo ra nền móng mang đến công nghiệp hóa.

Giải pháp này tại đây đem hiệu quả đa số cho tới việc cải tiến và phát triển khai quật dầu khí ở nước ta?

A

Nâng cao trình độ chuyên môn của mối cung cấp làm việc.

B

Đẩy mạnh hoạt động và sinh hoạt xuất khẩu dầu thô.

C

Tăng cường liên kết kinh doanh với quốc tế.

D

Phát triển mạnh công nghiệp thanh lọc hóa dầu.

Trong hoạt động và sinh hoạt khai quật dầu khí ở thềm châu lục VN, yếu tố cần thiết nhất được đề ra là

A

phải khai quật giới hạn mối cung cấp khoáng sản này.

B

tránh nhằm xẩy ra những trường hợp bất ngờ môi trường xung quanh trên biển khơi.

C

tránh xung đột với những nước công cộng biển lớn Đông.

D

phải theo dõi dõi những thiên tai thông thường đem ở biển lớn Đông.

Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG ĐƯỜNG KÍNH PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA
(Đơn vị: ngàn tấn)

Năm
2010
2014
2017
Nhà nước
264,7
119,1
18,1
Ngoài Nhà nước
609,2
1 387,6
1 412,7
Đầu tư nước ngoài
267,6
356,7
288,2

(Nguồn: Niên giám đo đếm VN 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, phán xét này tại đây đích với tỉ trọng của những bộ phận tài chính nhập cơ cấu tổ chức sản lượng 2 lần bán kính của VN, tiến trình 2010 - 2017?

A

Đầu tư quốc tế tăng và nhỏ rộng lớn Nhà nước.

B

Nhà nước hạn chế và hạn chế thấp hơn góp vốn đầu tư quốc tế.

C

Ngoài giang san tăng và to hơn góp vốn đầu tư quốc tế.

D

Ngoài Nhà nước hạn chế và hạn chế nhiều hơn nữa giang san.

Ngành công nghiệp này sau đấy là ngành công nghiệp trung tâm của nước ta?

A

Công nghiệp in, sao chép.

C

Công nghiệp tạo ra dung dịch lá.

Tiềm năng thuỷ năng lượng điện lớn số 1 của VN triệu tập bên trên khối hệ thống sông

Tiềm năng thuỷ năng lượng điện lớn số 1 của VN triệu tập bên trên sông:

Nhà máy thuỷ năng lượng điện đem năng suất lớn số 1 VN lúc này là

Nhà máy thuỷ năng lượng điện Sơn La thi công bên trên sinh sống này sau đây?

Mỏ than thở lớn số 1 ở Trung du miền núi Bắc Sở ở tỉnh này sau đây?

Than nâu triệu tập tối đa ở vùng này sau đây?

A

Xem thêm: cách ghi bản kiểm điểm

Trung du miền núi Bắc Sở.

D

Đồng vị sông Cửu Long.