bài 69 diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

Bạn đang xem: bài 69 diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu :

a) Chiều lâu năm 25dm, chiều rộng lớn 1,5m và độ cao 18dm.

b) Chiều lâu năm \(\dfrac{4}{5}\)m, chiều rộng \(\dfrac{1}{3}\)m và chiều cao \(\dfrac{1}{4}\)m.

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc :

- Muốn tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật tao lấy chu vi mặt mày lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

- Muốn tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật tao lấy diện tích S xung xung quanh cùng theo với diện tích S nhị lòng.

Lời giải chi tiết:

a) Đổi : 1,5m = 15dm.

Chu vi mặt mày lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là :

      (25 + 15) × 2 = 80 (dm)

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật này đó là :

       80 × 18 = 1440 (dm2)

Diện tích một phía lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là :

       25 × 15 = 375 (dm2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là :

      1440 + 375 × 2 = 2190 (dm2)

b) Chu vi mặt mày lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là :

       \(\left( {\dfrac{4}{5} + \dfrac{1}{3}} \right) \times 2 = \dfrac{{34}}{{15}}\) (m)

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật này đó là :

        \(\dfrac{{34}}{{15}} \times \dfrac{1}{4} = \dfrac{{17}}{{30}}\) (m2)

Diện tích một phía lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là :

        \(\dfrac{4}{5} \times \dfrac{1}{3} = \dfrac{4}{{15}}\) (m2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là :

        \(\dfrac{{17}}{{30}} + \dfrac{4}{{15}} \times 2 = \dfrac{{11}}{{10}}\) (m2)

Quảng cáo

Câu 2

Một dòng sản phẩm thùng ko nắp hình dạng vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 1,5m, chiều rộng lớn 0,6m và độ cao 8dm. Người tao tô ở mặt ngoài của thùng. Hỏi diện tích S quét dọn tô là từng nào mét vuông?

Phương pháp giải:

- Thùng ko có nắp đậy nên diện tích S quét dọn tô bởi vì tổng của diện tích S xung xung quanh của thùng và diện tích S một lòng của thùng.

- kề dụng những quy tắc :

+ Muốn tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật tao lấy chu vi mặt mày lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

+ Muốn tính diện tích S lòng tao lấy chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Đổi : 8dm = 0,8m

Chu vi mặt mày lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là :

           (1,5 + 0,6) × 2 = 4,2 (m)

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật cơ là:

Xem thêm: hình nào không có tâm đối xứng

            4,2 × 0,8 = 3,36 (m2)

Diện tích mặt mày lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

           1,5 × 0,6 = 0,9 (m2)

Vậy, diện tích S quét dọn tô là:

            3,36 + 0,9 = 4,26 (m2)

                        Đáp số : 4,26m2.

Câu 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Diện tích xung xung quanh của nhị hình vỏ hộp chữ nhật A và B đều nhau.   \(\square\)

b) Diện tích toàn phần của nhị hình vỏ hộp chữ nhật A và B đều nhau.       \(\square\)

Phương pháp giải:

Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của từng hình rồi đối chiếu sản phẩm cùng nhau.

- Muốn tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật tao lấy chu vi mặt mày lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

- Muốn tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật tao lấy diện tích S xung xung quanh cùng theo với diện tích S nhị lòng.

Lời giải chi tiết:

• Hình A : 

Chu vi mặt mày lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là :

           (2,5 + 1,5) × 2 = 8 (dm)

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật là :

           8 × 1,2 = 9,6 (dm2)

Diện tích một phía lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là :

           2,5 × 1,5 = 3,75 (dm2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là :

           9,6 + 3,75 × 2 = 17,1(dm2)

•  Hình B :

Chu vi mặt mày lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là :

           (1,5 + 1,2) × 2 = 5,4 (dm)

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật là :

           5,4 × 2,5 = 13,5 (dm2)

Diện tích một phía lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là :

           1,5 × 1,2 = 1,8 (dm2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là :

            13,5 + 1,8 × 2 = 17,1(dm2)

Ta có:

+) 9,6dm2 < 13,5dm, suy đi ra diện tích S xung xung quanh của nhị hình vỏ hộp chữ nhật ko đều nhau.

+) 17,1dm= 17,1dm, suy đi ra diện tích S toàn phần của nhị hình vỏ hộp chữ nhật đều nhau.

Xem thêm: dấu hiệu chia hết cho 3

Vậy tao sở hữu sản phẩm như sau: 

a) S                                        b) Đ. 

 Loigiaihay.com