bài giải toán lớp 5

1. Chương 1: Ôn tập dượt và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán tương quan cho tới tỉ trọng. Bảng đo đơn vị chức năng diện tích

 • Ôn tập dượt định nghĩa về phân số
 • Ôn tập dượt đặc thù cơ phiên bản của phân số
 • Ôn tập dượt đối chiếu nhì phân số
 • Phân số thập phân
 • Luyện tập dượt phân số thập phân
 • Ôn tập dượt phép tắc nằm trong và phép tắc trừ nhì phân số
 • Ôn tập dượt phép tắc nhân và phép tắc phân chia nhì phân số
 • Hỗn số
 • Luyện tập dượt công cộng 1 trang 15
 • Luyện tập dượt công cộng 2 tiết 13 trang 15, 16
 • Luyện tập dượt công cộng 3 tiết 14 trang 16, 17
 • Ôn tập dượt về giải toán
 • Luyện tập dượt Ôn tập dượt và bổ sung cập nhật về giải toán
 • Ôn tập dượt và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo)
 • Luyện tập dượt công cộng 4 trang 22
 • Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng chừng dài
 • Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng khối lượng
 • Luyện tập dượt bảng đơn vị chức năng đo lượng - chừng dài
 • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
 • Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị chức năng đo diện tích S - Luyện tập
 • Héc-ta - Luyện tập dượt Héc-ta
 • Luyện tập dượt công cộng chương 1 trang 31, 32

2. Chương 2. Số thập phân. Các phép tắc tính với số thập phân

 • Khái niệm số thập phân
 • Luyện tập dượt công cộng chương 1 trang 31, 32
 • Luyện tập dượt số thập phân trang 38, 39
 • Số thập phân vì thế nhau
 • So sánh nhì số thập phân - Luyện tập dượt trang 42, 43
 • Luyện tập dượt công cộng số thập phân trang 43
 • Luyện tập dượt ghi chép những số đo chừng nhiều năm bên dưới dạng số thập phân trang 44, 45
 • Viết những số đo lượng bên dưới dạng số thập phân
 • Viết những số đo diện tích S bên dưới dạng số thập phân
 • Luyện tập dượt công cộng trang 47, 48, 49
 • Cộng nhì số thập phân
 • Tổng nhiều số thập phân
 • Phép trừ số thập phân
 • Luyện tập dượt công cộng phép tắc nằm trong trừ số thập phân trang 55
 • Nhân một vài thập phân với một vài tự động nhiên
 • Nhân một vài thập phân với 10, 100, 1000
 • Nhân một vài thập phân với một vài thập phân
 • Luyện tập dượt công cộng phép tắc nhân trang 61, 62
 • Chia một vài thập phân mang lại một vài tự động nhiên
 • Chia một vài thập phân mang lại 10, 100, 1000,...
 • Chia một vài bất ngờ mang lại một vài bất ngờ tuy nhiên thương tìm kiếm được là một vài thập phân
 • Chia một vài bất ngờ mang lại một vài thập phân - Luyện tập dượt trang 70
 • Chia một vài thập phân mang lại một vài thập phân - Luyện tập dượt trang 71, 72
 • Luyện tập dượt công cộng phép tắc phân chia trang 72, 73
 • Tỉ số phần trăm
 • Giải toán về tỉ số Xác Suất - Luyện tập dượt trang 75, 76
 • Giải toán về tỉ số Xác Suất - Luyện tập dượt trang 77
 • Luyện tập dượt công cộng trang 79, 80
 • Giới thiệu PC vứt túi 
 • Sử dụng PC thu về nhằm giải toán về tỉ số phần trăm

3. Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 5

Để ôn ganh đua học tập kì 1 lớp 5 môn Toán rất tốt và đạt sản phẩm cao, chúng ta nên ôn luyện trước với những đề ôn ganh đua học tập kì 1 lớp 5 của công ty chúng tôi bên trên chuyên nghiệp mục: Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 5

4. Chương 3: Hình học

 • Hình tam giác
 • Diện tích hình tam giác - Luyện tập dượt trang 88, 89
 • Luyện tập dượt công cộng trang 89, 90
 • Hình thang
 • Diện tích hình thang
 • Luyện tập dượt công cộng diện tích S hình thang trang 94, 95
 • Hình tròn trặn, lối tròn 
 • Chu vi hình trụ - Luyện tập dượt trang 98, 99
 • Diện tích hình trụ - Luyện tập dượt trang 99, 100
 • Luyện tập dượt công cộng diện tích S hình trụ, chu vi hình trụ trang 100, 101
 • Giới thiệu biểu thiết bị hình quạt
 • Luyện tập dượt về diện tích S trang 104, 105, 106
 • Luyện tập dượt công cộng trang 106
 • Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương
 • Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật
 • Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương
 • Luyện tập dượt công cộng trang 113, 114
 • Thể tích của một hình
 • Xăng - ti - mét khối. Đề - xi - mét khối
 • Luyện tập dượt trang 119
 • Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
 • Thể tích hình lập phương
 • Luyện tập dượt công cộng trang 123
 • Luyện tập dượt công cộng trang 124, 125
 • Luyện tập dượt công cộng chương 3 trang 127
 • Luyện tập dượt công cộng chương 3 trang 128

5. Chương 4: Số đo thời hạn, vận động đều

 • Bảng đơn vị chức năng đo thời gian
 • Cộng số đo thời gian
 • Trừ số đo thời gian
 • Luyện tập dượt trang 134
 • Nhân số đo thời hạn với cùng một số
 • Chia số đo thời hạn cho 1 số
 • Luyện tập dượt công cộng trang 137, 138
 • Luyện tập dượt véc tơ vận tốc tức thời trang 139, 140
 • Quãng đường
 • Luyện tập dượt quãng lối trang 141, 142
 • Thời gian
 • Luyện tập dượt thời hạn trang 143
 • Luyện tập dượt công cộng trang 144
 • Luyện tập dượt công cộng trang 144, 145
 • Luyện tập dượt công cộng trang 145, 146

6. Chương 5: Ôn tập

 • Ôn tập dượt về số bất ngờ trang 147, 148
 • Ôn tập dượt về phân số trang 148, 149
 • Ôn tập dượt về phân số (tiếp theo) trang 149, 150
 • Ôn tập dượt về số thập phân trang 150, 151
 • Ôn tập dượt về số thập phân (tiếp theo) trang 151
 • Ôn tập dượt về đo chừng nhiều năm và lượng trang 152, 153
 • Ôn tập dượt về đo chừng nhiều năm và lượng (tiếp) trang 153, 154
 • Ôn tập dượt về đo diện tích S trang 154
 • Ôn tập dượt về đo thể tích trang 155
 • Ôn tập dượt về đo diện tích S và đo thể tích trang 155, 156
 • Ôn tập dượt về đo Thời gian
 • Ôn tập dượt về phép tắc cộng
 • Ôn tập dượt về phép tắc trừ
 • Ôn tập dượt phép tắc nằm trong và phép tắc trừ
 • Ôn tập dượt phép tắc nhân
 • Luyện tập dượt phép tắc nhân trang 162
 • Ôn tập dượt phép tắc chia
 • Luyện tập dượt phép tắc phân chia trang 164, 165
 • Luyện tập dượt trang 165
 • Ôn tập dượt về những phép tắc tính với số đo thời gian
 • Ôn tập dượt về tính chất chu vi diện tích S một vài hình
 • Luyện tập dượt về tính chất chu vi diện tích S một vài hình trang 167
 • Ôn tập dượt về tính chất diện tích S, thể tích một vài hình
 • Luyện thói quen diện tích S thể tích một vài hình trang 169
 • Luyện tập dượt công cộng trang 169, 170
 • Ôn tập dượt về giải Toán
 • Luyện tập dượt trang 171
 • Luyện tập dượt (tiếp theo) trang 171, 172
 • Luyện tập dượt (tiếp theo) trang 172
 • Ôn tập dượt về biểu đồ
 • Luyện tập dượt công cộng trang 175
 • Luyện tập dượt công cộng (tiếp) trang 176
 • Luyện tập dượt công cộng (tiếp) trang 176, 177
 • Luyện tập dượt công cộng (tiếp) trang 177, 178
 • Luyện tập dượt công cộng trang 178, 179
 • Luyện tập dượt công cộng trang 179, 180

7. Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5

Để ôn ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Toán rất tốt và đạt sản phẩm cao, chúng ta nên ôn luyện trước với những đề ôn ganh đua học tập kì 2 lớp 5 của công ty chúng tôi bên trên chuyên nghiệp mục: Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5

Bạn đang xem: bài giải toán lớp 5

Xem thêm: em là ngàn sao của tôi tập 1

Toán lớp 5 là môn học tập đặc biệt hoặc và thú vị. Việc giải những bài bác tập dượt toán lớp 5 canh ty những em mạnh mẽ và tự tin lúc học bài bác tương tự tham gia những kì ganh đua học tập kì 1 và học tập kì 2 lớp 5. Để canh ty chúng ta học viên mạnh mẽ và tự tin lúc học toán, VnDoc đang được biên soạn thảo những điều giải hoặc mang lại bài bác tập dượt sách giáo khoa Toán 5. Với cơ hội giải toán 5 mưu trí, thời gian nhanh gọn gàng, công ty chúng tôi kỳ vọng sẽ hỗ trợ chúng ta học tập chất lượng tốt môn học tập thú vị này.

VnDoc nằm trong em học tập Toán lớp 5, canh ty tôi giải toán lớp 5 với điều Giải Toán Lớp 5 với điều giải hoặc cho những bài bác tập dượt SGK Toán 5. Ngoài giải bài bác tập dượt giờ đồng hồ Việt 5, tập dượt thực hiện văn lớp 5, mời mọc những em học viên xem thêm những điều giải bài bác tập dượt toán lớp 5, giải vở bài bác tập dượt Toán 5 tiếp sau đây tuy nhiên ko cần thiết cho tới sach giai toan lop 5.