bài tập quy tắc đếm

Tài liệu bao gồm 40 trang, bao hàm kỹ năng và kiến thức trọng tâm, khối hệ thống ví dụ minh họa và bài bác tập dượt trắc nghiệm tự động luyện chủ thể những dạng câu hỏi kiểm điểm, đem đáp án và tiếng giải chi tiết; gom học viên lớp 11 tìm hiểu thêm khi tham gia học công tác Đại số và Giải tích 11 chương 2.

DẠNG 1: BÀI TOÁN ĐẾM SỐ CÓ YẾU TỐ CHIA HẾT.
Một số tín hiệu phân tách không còn cần thiết lưu ý:
+ Số n phân tách không còn mang lại 2 Khi chữ số tận nằm trong của chính nó là 0, 2, 4, 6, 8. Ví dụ: 24; 508 ….
+ Số n phân tách không còn mang lại 3 Khi tổng những chữ số của chính nó phân tách không còn mang lại 3. Ví dụ: 126; 540 ….
+ Số n phân tách không còn mang lại 4 Khi 2 chữ số tận nằm trong của chính nó cần phân tách không còn mang lại 4. Ví dụ: 116; 544 ….
+ Số n phân tách không còn mang lại 5 Khi chữ số tận nằm trong của chính nó là 0 hoặc 5. Ví dụ: 80, 205 ….
+ Số n phân tách không còn mang lại 6 Khi nó mặt khác phân tách không còn mang lại 2 và 3.
+ Số n phân tách không còn mang lại 8 Khi 3 chữ số sau cùng của chính nó cần phân tách không còn mang lại 8.
+ Số n phân tách không còn mang lại 9 Khi tổng những chữ số của chính nó phân tách không còn mang lại 9.
+ Số n phân tách không còn mang lại 10 Khi chữ số tận nằm trong của chính nó là 0.
+ Số n phân tách không còn mang lại 12 Khi nó mặt khác phân tách không còn mang lại 3 và 4.
+ Số n phân tách không còn mang lại 15 Khi nó mặt khác phân tách không còn mang lại 3 và 5.
+ Số n phân tách không còn mang lại trăng tròn Khi nhị chữ số tận nằm trong của chính nó là 00; 20; 40; 60 và 80
+ Số n phân tách không còn mang lại 25 Khi nhị chữ số tận nằm trong của chính nó là 25; 50; 75; và 00.
DẠNG 2: BÀI TOÁN ĐẾM SỐ CÓ RÀNG BUỘC LỚN BÉ, SỐ LẦN XUẤT HIỆN CHỮ SỐ.
DẠNG 3: BÀI TOÁN CHỌN NGƯỜI VÀ ĐỒ VẬT.
DẠNG 4: BÀI TOÁN ĐẾM CÓ YẾU TỐ HÌNH HỌC.
Một số thành phẩm cần thiết cần thiết lưu ý:
1. Với n điểm mang lại trước nhập cơ không tồn tại 3 điểm này trực tiếp sản phẩm thì số đường thẳng liền mạch được đưa đến là 2Cn, số véc tơ đem điểm đầu và điểm cuối lấy kể từ n đỉnh là 2An.
2. Cho nhiều giác lồi n cạnh, số lối chéo cánh của nhiều giác là 2 C n n.
3. Cho nhiều giác lồi n cạnh, xét những tam giác đem 3 đỉnh là 3 đỉnh của nhiều giác, Khi đó: Số tam giác đem đích 1 cạnh công cộng với khá nhiều giác là n n 4; Số tam giác đem đích 2 cạnh công cộng với khá nhiều giác là n; Số tam giác không tồn tại cạnh công cộng với khá nhiều giác là 3 4 C n n n n.
4. Cho nhiều giác đều phải sở hữu 2n cạnh, số những tam giác vuông đem 3 đỉnh là những đỉnh của nhiều giác n n 2 2.
5. Cho nhiều giác đều phải sở hữu n cạnh, số tam giác nhọn được tạo nên trở nên kể từ 3 nhập n đỉnh của nhiều giác là 3 Cn (số tam giác tù + số tam giác vuông).
6. Cho nhiều giác đều phải sở hữu n cạnh, số tam giác tù đem 3 đỉnh là những đỉnh của nhiều giác được xem vị công thức: Nếu n chẵn 2 2 2 n n C; Nếu n lẻ 2 1 2 n n C.
7. Cho nhiều giác lồi n cạnh, xét những tứ giác đem 4 đỉnh là những đỉnh của nhiều giác, Khi đó: Số tứ giác đem đích 1 cạnh công cộng với khá nhiều giác là 2 4 5 n n C n A; Số tứ giác đem đích 2 cạnh công cộng với khá nhiều giác là 5 5 2 n n n n B; Số tứ giác đem đích 3 cạnh công cộng với khá nhiều giác là n C; Số tứ giác không tồn tại cạnh công cộng với khá nhiều giác là 4 C A B C n.
8. Cho nhiều giác đều phải sở hữu 2n đỉnh. Số tứ giác đem 4 đỉnh là 4 đỉnh của nhiều giác và tạo nên trở nên HÌNH CHỮ NHẬT là 2 Cn.
9. Cho nhiều giác đều phải sở hữu 4n đỉnh. Số tứ giác đem 4 đỉnh là 4 đỉnh của nhiều giác và tạo nên trở nên HÌNH VUÔNG là n.

Bạn đang xem: bài tập quy tắc đếm

Xem thêm: những bài phát biểu đám cưới hay nhất

Ghi chú: Quý thầy, cô và độc giả rất có thể share tư liệu bên trên TOANMATH.com bằng phương pháp gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]