biện pháp để bảo vệ tài nguyên đất nông nghiệp ở vùng đồng bằng là

Câu hỏi:

13/06/2020 67,434

A. vận dụng giải pháp nông lâm kết hợp

Bạn đang xem: biện pháp để bảo vệ tài nguyên đất nông nghiệp ở vùng đồng bằng là

B. thực hiện nay kinh nghiệm canh tác bên trên khu đất dốc

C. chống suy thoái và phá sản và dù nhiếm đất

Đáp án chủ yếu xác

D. ngăn ngăn nàn du canh, du cư

Đáp án C

Biện pháp nhằm bảo đảm khoáng sản khu đất nông nghiệp ở đồng vày là chống suy thoái và phá sản và dù nhiếm đất

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mặc mặc dù tổng diện tích S rừng đang được dần dần tăng thêm, tuy nhiên khoáng sản rừng vẫn bị suy thoái và phá sản, vì:

A. diện tích S rừng nghèo khó và rừng hồi phục tăng lên

B. rừng nhiều lúc này còn cực kỳ không nhiều (chỉ vài ba trăm ngàn ha)

C. unique rừng không ngừng nghỉ hạn chế sút

D. diện tích rừng nghèo khó và rừng mới nhất hồi phục cướp phần lớn

Câu 2:

Điểm này tại đây không đúng Lúc nói tới rừng của nước ta?

A. Tổng diện tích S rừng đang được tăng dần dần lên

B. Tài nguyên vẹn rừng vẫn bị suy thoái

C. Diện tích rừng nhiều cướp tỉ lệ thành phần lớn

D. Chất lượng rừng ko thể phục hồi

Câu 3:

Nhận xét này tại đây không đúng với thực trạng dùng khoáng sản khu đất của VN hiện nay nay?

A. Diện tích khu đất nông nghiệp trung bình bên trên đầu người nhỏ.

Xem thêm: luyện từ và câu lớp 3

B. Diện tích khu đất thường sử dụng càng ngày càng ít

C. Diện tích khu đất với rừng còn thấp

D. Diện tích khu đất đai bị suy thoái và phá sản vẫn còn đó cực kỳ lớn

Câu 4:

Để rời thực hiện nghèo khó những hệ sinh thái xanh rừng ngập đậm, cần

A. quản lí lí nghiêm ngặt việc khai quật khoáng sản khoáng sản

B. bảo vệ mối cung cấp nước sạch sẽ chốg nhiễm bẩn

C. trấn áp những hóa học thải ô nhiễm và độc hại nhập môi trường

D. sử dụng hợp lý và phải chăng những vùng cửa ngõ sông ven biển

Câu 5:

Biện pháp này tại đây được tiến hành với tất cả 3 loại rừng (rừng chống hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất)?

A. Trồng rừng bên trên khu đất rỗng, ụ núi trọc

B. Bảo vệ đa dạng chủng loại sinh học tập của những vườn quốc gia

C. phó quyền dùng khu đất và bảo đảm rừng cho những người dân

D. Duy trì cách tân và phát triển phỏng phì và unique rừng

Câu 6:

Theo mục tiêu dùng, rừng được phân trở thành phụ thân loại:

A. Rừng chống hộ, rừng um tùm, rừng thưa

B. Rừng phát triển, rừng chống hộ, rừng đặc dụng

C. Rừng phát triển, rừng chống hộ, rừng rậm 

Xem thêm: bác hồ bao nhiêu tuổi

D. Rừng đặc dụng, rừng tre nứa, rừng cây gỗ