cách tính diện tích hình tròn

Hình tròn trĩnh là một trong những trong mỗi hình học tập giản dị nhất, được dùng rộng thoải mái nhập cuộc sống và những nghành không giống nhau của khoa học tập. Để đo lường và tính toán diện tích S của một hình trụ, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng một công thức giản dị dựa vào nửa đường kính của hình trụ tê liệt. Hãy nằm trong dò la hiểu công thức tính diện tích S hình tròn và cơ hội vận dụng nó nhập thực tiễn ở nội dung bài viết sau nằm trong Sakura Montessori – ngôi trường thiếu nhi montessori nhé.

Định nghĩa về hình trụ, diện tích S hình tròn

Hình tròn trĩnh là một trong những hình học tập quan trọng được đưa đến vị một tụ tập những điểm cơ hội đều nhau bên trên mặt mũi phẳng, nhập tê liệt từng điểm ở cơ hội điểm trung tâm của hình trụ một khoảng cách vị nửa đường kính của hình trụ tê liệt. Bán kính là đoạn trực tiếp nối trọng tâm hình trụ và ngẫu nhiên điểm nào là bên trên lối viền của chính nó.

Bạn đang xem: cách tính diện tích hình tròn

>>Xem thêm: Cách tính diện tích S hình vuông vắn dễ dàng tiến hành, hiệu suất cao nhất

Công thức tính diện tích S hình tròn

công thức tính diện tích S hình tròn
Hướng dẫn cụ thể cách tính diện tích hình tròn

Diện tích của một hình trụ là số đo diện tích S phía bên trong lối viền của hình trụ tê liệt. Nó biểu thị cường độ lắc lưu giữ diện tích S của hình trụ bên trên mặt mũi bằng. Công thức tính diện tích S hình trụ là: A = πr^2.

Trong đó:

 • A là diện tích S của hình trụ.
 • r là nửa đường kính của hình trụ.
 • π là hằng số pi, tương tự với khoảng cách thân ái 2 lần bán kính và chu vi của hình trụ, và có mức giá trị xấp xỉ là 3.14 hoặc 22/7.

Để tính diện tích S của hình trụ, tớ chỉ việc nửa đường kính của hình trụ và vận dụng công thức bên trên.

Ví dụ: Nếu nửa đường kính của hình trụ là 5 centimet, tớ hoàn toàn có thể tính diện tích S của hình trụ bằng phương pháp thay cho r = 5 nhập công thức trên:

A = πr^2  = 3.14 x 5^2 = 3.14 x 25 = 78.5 cm^2

Vậy diện tích S của hình trụ đem nửa đường kính 5 centimet là 78.5 cm^2.

>>Xem thêm: Tổng ăn ý những công thức tính diện tích S tam giác vừa đủ, chi tiết

Hướng dẫn cụ thể cách tính diện tích hình tròn

Có không ít công thức tính diện tích S hình trụ hoàn toàn có thể vận dụng nhập vào quy trình học tập và dò la đi ra tiếng giải. Cùng SMIS dò la hiểu cụ thể cách tính diện tích hình tròn tại đoạn sau đây.

Tính diện tích S hình trụ bám theo cung cấp kính

Để tính diện tích S của hình trụ bám theo nửa đường kính, tớ dùng công thức A = πr^2, Trong đó:

 • A là diện tích S của hình tròn
 • r là nửa đường kính của hình tròn
 • π là hằng số pi, tương tự với khoảng cách thân ái 2 lần bán kính và chu vi của hình trụ.

Ví dụ: Hãy tính diện tích S của một hình trụ đem nửa đường kính 7 centimet.

Bước 1: Xác toan nửa đường kính (r) của hình trụ. Trong tình huống này, nửa đường kính là 7 centimet.

Bước 2: Sử dụng công thức A = πr^2 nhằm tính diện tích S của hình tròn:

A = π x r^2 = π x 7^2 =  3.14 x 49 = 153.86 cm^2 (làm tròn trĩnh cho tới 2 chữ số thập phân)

Vậy diện tích S của hình trụ đem nửa đường kính 7cm là 153.86 cm^2 (làm tròn trĩnh cho tới 2 chữ số thập phân).

>>Xem thêm: Tại sao học tập Toán với giáo cụ Montessori hùn con trẻ khai há trí tuệ Toán học?

Tính diện tích S hình trụ bám theo lối kính

Để tính diện tích S của hình trụ bám theo 2 lần bán kính, tớ cần phải biết 2 lần bán kính (d) của hình trụ. Sau tê liệt, tớ hoàn toàn có thể dùng công thức A = π(d/2)^2 nhằm tính diện tích S (A) của hình trụ.

Bước 1: Xác toan 2 lần bán kính (d) của hình trụ. Đường kính là khoảng cách thân ái nhị điểm bên trên lối viền của hình trụ và trải qua tâm của hình trụ.

Bước 2: Tính nửa đường kính (r) của hình trụ. Bán kính của hình trụ là nửa 2 lần bán kính, r = d/2.

Bước 3: Sử dụng công thức A = πr^2 nhằm tính diện tích S (A) của hình trụ. Thay độ quý hiếm của r nhập công thức A = πr^2 và đo lường và tính toán độ quý hiếm diện tích S của hình trụ.

Ví dụ: Hãy tính diện tích S của một hình trụ đem 2 lần bán kính 14 centimet.

Bước 1: Xác toan 2 lần bán kính (d) của hình trụ là 14 centimet.

Bước 2: Bán kính của hình trụ là r = d/2 = 14/2 = 7 centimet.

Bước 3: Sử dụng công thức A = πr^2 nhằm tính diện tích S (A) của hình trụ.

A = πr^2 = π x 7^2 = 3.14 x 49 = 153.86 cm^2 (làm tròn trĩnh cho tới 2 chữ số thập phân)

Vậy diện tích S của hình trụ đem 2 lần bán kính 14cm là 153.86 cm^2 (làm tròn trĩnh cho tới 2 chữ số thập phân).

công thức toán học
Công thức tính diện tích S hình trụ lớp 5

Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức tính chu vi của hình trụ là C = 2πr, nhập tê liệt C là chu vi, r là nửa đường kính và π là một trong những hằng số được xác lập vị tỷ số thân ái chu vi và 2 lần bán kính của một hình trụ đem nửa đường kính vị 1.

Từ tê liệt tớ tiếp tục tính được diện tích S hình trụ vị công thức sau: S = C^2 / 4π                Trong đó:

 • S là diện tích S hình tròn
 • C là chu vi hình tròn
 • π là một trong những hằng số (π = 3.14)

Ví dụ: Hãy tính chu vi và diện tích S của một hình trụ đem nửa đường kính là 5 centimet.

Xem thêm: mở bài gián tiếp việt bắc

C = 2πr = 2 x 3.14 x 5 = 31.4 centimet (làm tròn trĩnh cho tới 1 chữ số thập phân)

S= C^2 / 4π = 31.4 ^2/ 4 x 3.14 = 78.5 cm^2

Vậy chu vi của hình trụ đem nửa đường kính là 5 centimet là 31.4 cm

Diện tích của hình trụ là: 78.5 cm2 (làm tròn trĩnh cho tới 1 chữ số thập phân).

Phương pháp Montessori đem gì?

Các dạng bài bác thói quen diện tích S hình trụ quen thuộc thuộc

công thức tính diện tích S hình tròn
Các dạng bài bác thói quen diện tích S hình trụ quen thuộc thuộc

Dưới đó là một trong những dạng bài bác tập luyện không xa lạ về tính chất diện tích S hình tròn:

Cho nửa đường kính của hình trụ, tính diện tích S của hình tròn

Ở dạng bài bác tập luyện này, các bạn sẽ dành được dữ khiếu nại là nửa đường kính r, kể từ này sẽ tính diện tích S của hình trụ tê liệt bám theo công thức: S = πR2. Còn nếu như mang đến 2 lần bán kính d thì kể từ d => r rồi kể từ tê liệt tính được S.

Ví dụ: Nếu nửa đường kính của một hình trụ là 5cm, thì diện tích S của hình trụ tê liệt là:

Diện tích hình trụ = π x (bán kính)² = π x (5)² = 78.5 cm2

(với π được xấp xỉ là 3.14)

Cho chu vi của hình trụ, tính diện tích S của hình tròn

Dạng bài bác tập luyện này bạn đã sở hữu tài liệu là chu vi hình trụ C, tuy nhiên C= 2πr. Từ tê liệt bạn cũng có thể tính được diện tích S hình trụ bám theo công thức: S= C^2 / 4π. Tại phía trên các bạn cũng hoàn toàn có thể tìm kiếm ra nửa đường kính r đơn giản và dễ dàng.

Ví dụ: thạo chu vi hình trụ C= 40 centimet, tính diện tích S hình trụ tê liệt.

Ta đem S= C^2 / 4π = 40^2 / 4π = 127,38 cm2.

Cho diện tích S của hình trụ, tính nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính của hình trụ.

Nếu các bạn đem diện tích S của hình trụ, bạn cũng có thể tính nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính của hình trụ như sau:

 • r = √(A/π), nhập tê liệt r là nửa đường kính của hình trụ và A là diện tích S của hình trụ.
 • d = 2r, nhập tê liệt d là 2 lần bán kính của hình trụ và r là nửa đường kính của hình trụ.

Cho diện tích S của hình trụ, tính chu vi của hình tròn

Nếu các bạn biết diện tích S của hình trụ, bạn cũng có thể tính chu vi của hình trụ bằng phương pháp dùng công thức sau: C = 2 x π x r hoặc C = π x d

Vì vậy, nhằm tính chu vi của hình trụ lúc biết diện tích S, tớ cần thiết tiến hành công việc sau: Tính nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính của hình trụ bằng phương pháp dùng công thức r = √(Diện tích / π) hoặc d = √(4 x Diện tích / π) hoặc dùng nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính tính được ở bước 1 nhằm tính chu vi của hình trụ bằng phương pháp dùng công thức bên trên.

Cho nửa đường kính của một hình trụ và một lối vuông góc tách qua quýt tâm hình trụ, tính diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị tách.

Giả sử nửa đường kính của hình trụ là r và lối vuông góc tách qua quýt tâm hình trụ đem chiều lâu năm là d. Ta hoàn toàn có thể dùng những công thức sau nhằm tính diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị cắt:

 • Tính diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị tách Lúc d < 2r:

Trong tình huống này, phần vòng tròn trĩnh bị tách là một trong những phần của vòng tròn trĩnh đem nửa đường kính vị d/2. Do tê liệt, diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị tách là: S = (1/2) x r^2 x (2 x arcsin(d/2r) – sin(2 x arcsin(d/2r)))

 • Tính diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị tách Lúc d ≥ 2r:

Trong tình huống này, phần vòng tròn trĩnh bị tách là một trong những phần của vòng tròn trĩnh đem nửa đường kính vị r và được tách vị một hình vuông vắn có tính lâu năm cạnh vị r. Do tê liệt, diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị tách là: S = r^2 x (π/4 – 4 x arcsin(1/√2 – d/2r) + 2 x √2 x (d/2r – 1/2) )

Trong tê liệt, arcsin là hàm sin ngược và π là hằng số pi.

Tham khảo một trong những bài bác tập luyện về tính chất diện tích S hình tròn

Dưới đó là một trong những bài bác tập luyện về tính chất diện tích S của hình tròn:

Bài 1: Tính diện tích S của một hình trụ đem nửa đường kính 5cm?

Giải:

 • Diện tích hình trụ = π x cung cấp kính^2 = π x 5^2 = 78.5 cm^2

Bài 2: Một vòng tròn trĩnh đem chu vi là 62.8 centimet. Tính diện tích S của vòng tròn trĩnh đó?

Giải:

 • Chu vi hình trụ = 2 x π x nửa đường kính => 62.8 = 2πr => r = 62.8 / (2π) ≈ 10 cm
 • Diện tích hình trụ = π x cung cấp kính^2 = π x 10^2 = 314 cm^2

Bài 3: Một hình trụ đem chu vi vị với diện tích S của một hình vuông vắn đem cạnh vị 8 centimet. Tính diện tích S của hình trụ đó?

Giải:

 • Chu vi hình trụ = π x lối kính
 • Diện tích hình vuông vắn = d ^2 = 8^2 = 64cm^2
 • Chu vi hình trụ = diện tích S hình vuông vắn => π x 2 lần bán kính = 64
 • Đường kính hình trụ = 64 / π ≈ đôi mươi.3718 cm
 • Bán kính hình trụ = 2 lần bán kính / 2 ≈ 10.1859 cm
 • Diện tích hình trụ = π x cung cấp kính^2 = π x (10.1859)^2 ≈ 326.73 cm^2

Bài 4: Một cái đĩa CD đem 2 lần bán kính 12cm. Tính diện tích S phần mặt mũi của cái đĩa CD?

Xem thêm: điểm giống nhau chủ yếu của máy biến áp và máy phát điện là

Giải:

 • Bán kính hình trụ = 2 lần bán kính / 2 = 12 / 2 = 6 cm
 • Diện tích hình trụ = π x cung cấp kính^2 = π x 6^2 ≈ 113.1 cm^2

>>Xem thêm: Cách tập luyện trí tuệ mang đến con trẻ bên trên ngôi trường thiếu nhi quốc tế

Hy vọng những share về công thức tính diện tích S hình trụ ở bên trên cùng theo với bài bác tập luyện ví dụ  sẽ hỗ trợ những con cái hiểu và thích nghi với những phương pháp tính diện tích S của hình trụ và áp dụng nhập vào học hành.

Tác giả

Bình luận