căn cứ vào atlat địa lí việt nam trang 9

Bài tập dượt trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 9

Câu chất vấn trắc nghiệm Atlat Địa lý VN trang 9 - Khí hậu (Có đáp án)

VnDoc.com van lơn gửi cho tới độc giả nội dung bài viết Câu chất vấn trắc nghiệm Atlat Địa lý VN trang 9 - Khí hậu (Có đáp án) nhằm độc giả nằm trong xem thêm. Bài ghi chép bao gồm sở hữu 40 câu trắc nghiệm tất nhiên đáp án. Mời chúng ta nằm trong xem thêm cụ thể bên trên trên đây.

Bạn đang xem: căn cứ vào atlat địa lí việt nam trang 9

Câu chất vấn trắc nghiệm Atlat Địa lí VN trang 9 - Khí hậu

Câu 1. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, hãy cho thấy thêm vùng nhiệt độ nào là tại đây Chịu tác động gia tốc bão tối đa nước ta?

A. Bắc Trung Sở.

B. Nam Trung Sở.

C. Nam Sở.

D. Đông Bắc Sở.

Câu 2. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, hãy cho thấy thêm gió bấc ngày đông thổi nhập VN theo phía nào?

A. Đông Bắc.

B. Tây Bắc.

C. Tây Nam.

D. Đông Nam.

Câu 3. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, hãy cho thấy thêm gió bấc ngày hè thổi nhập VN theo phía nào?

A. Tây Nam.

B. Tây Bắc.

C. Đông Nam.

D. Đông Bắc.

Câu 4. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, hãy cho thấy thêm vùng nhiệt độ nào là Chịu tác động tối đa của gió máy Tây thô nóng?

A. Bắc Trung Sở.

B. Nam Trung Sở.

C. Nam Sở.

D. Tây Bắc Sở.

Câu 5. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, hãy cho thấy thêm biểu vật nhiệt độ nào là tiếp sau đây sở hữu sức nóng phỏng khoảng những mon luôn luôn bên dưới 20°C?

A. Biểu vật nhiệt độ TP. Lạng Sơn.

B. Biểu vật nhiệt độ Sa Pa.

C. Biểu vật nhiệt độ Điện Biên Phủ.

D. Biểu vật nhiệt độ Hà Thành.

Câu 6. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, hãy cho thấy thêm căp ̣biểu vật nhiệt độ nào là tiếp sau đây thể hiện tại rõ rệt sự trái lập nhau về mùa mưa – mùa khô?

A. Biểu vật nhiệt độ Đà Lạt với biểu vật nhiệt độ TP. Sài Gòn.

B. Biểu vật nhiệt độ Đồng Hới với biểu vật nhiệt độ TP. Đà Nẵng.

C. Biểu vật nhiệt độ Hà Thành với biểu vật nhiệt độ TP. Sài Gòn.

D. Biểu vật nhiệt độ Đà Lạt với biểu vật nhiệt độ Nha Trang.

Câu 7. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, thời gian sở hữu bão đổ xô thẳng kể từ đại dương Đông nhập vùng nhiệt độ Bắc Trung Bô ̣là

A. mon XI.

B. mon X.

C. mon IX.

D. mon VIII.

Câu 8. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, hãy cho thấy thêm vùng nhiệt độ nào là tiếp sau đây ở trong miền nhiệt độ phía Bắc?

A. Vùng nhiệt độ Tây Nguyên.

B. Vùng nhiệt độ Bắc Trung Sở.

C. Vùng nhiệt độ Nam Sở.

D. Vùng nhiệt độ Nam Trung Sở.

Câu 9. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, hãy cho thấy thêm sức nóng phỏng khoảng năm của TP. Sài Gòn ở tại mức là bao nhiêu?

A. Dưới 18°C.

B. Trên 20°C.

C. Trên 24°C.

D. Từ 20°C cho tới 24°C.

Câu 10. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, hãy cho thấy thêm Sa Pa thuôc ̣vung Lúc hâụ nào là bên dưới đây?

A. Vùng nhiệt độ Nam Trung Sở.

B. Vùng nhiệt độ Bắc Trung Sở.

C. Vùng nhiệt độ Đông Bắc Sở.

D. Vùng nhiệt độ Tây Bắc Sở.

Câu 11. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, hãy cho thấy thêm biểu vật nhiệt độ nào là tiếp sau đây sở hữu biên phỏng sức nóng nhập năm cao nhất?

A. Biểu vật nhiệt độ Nha Trang.

B. Biểu vật nhiệt độ Hà Thành.

C. Biểu vật nhiệt độ Cà Mau.

D. Biểu vật nhiệt độ TP. Sài Gòn.

Câu 12. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, hãy cho thấy thêm tổng lượng mưa của VN thấp nhất nhập thời hạn nào là sau đây?

A. Từ mon XI cho tới mon IV.

B. Từ mon IX cho tới mon XII.

C. Từ mon I cho tới mon IV.

D. Từ mon V cho tới mon X.

Câu 13. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, hãy cho thấy thêm biểu vật nhiệt độ nào là tiếp sau đây sở hữu sức nóng phỏng khoảng những mon luôn luôn bên trên 25°C?

A. Biểu vật nhiệt độ TP. Đà Nẵng.

B. Biểu vật nhiệt độ TP. Sài Gòn.

C. Biểu vật nhiệt độ Sa Pa.

D. Biểu vật nhiệt độ Hà Thành.

Câu 14. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, thời gian gia tốc những cơn sốt dịch rời kể từ Biển Đông nhập VN tối đa là

A. mon IX.

B. mon X.

C. mon VIII.

D. mon XI.

Câu 15. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, hãy cho thấy thêm phán xét nào là tiếp sau đây ko chính về việc phân hóa cơ chế sức nóng ở nước ta?

A. Nhiệt phỏng khoảng năm sở hữu sự phân hóa theo đuổi không khí kể từ Bắc nhập Nam.

B. Nhiệt phỏng khoảng năm sở hữu sự phân hóa theo đuổi không khí và theo đuổi thời hạn.

C. Nhiệt phỏng khoảng năm sở hữu sự phân hóa theo đuổi thời hạn.

D. Nhiệt phỏng khoảng năm không tồn tại sự phân hóa theo đuổi thời hạn.

Câu 16. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, phán xét nào là tiếp sau đây ko chính về việc tác động của bão cho tới nước ta?

A. Bão tác động hầu hết ở chống Bắc Trung Bô.̣

B. Mùa bão lờ đờ dần dần kể từ Bắc nhập Nam.

C. Tần suất tác động của bão hầu hết từ thời điểm tháng VIII cho tới mon X.

D. Đầu mùa bão hầu hết tác động trưc ̣tiếp nhập miền nhiệt độ phía Bắc.

Câu 17. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, hãy cho thấy thêm vùng nhiệt độ nào là tiếp sau đây không tồn tại gió máy Tây thô nóng?

A. Vùng nhiệt độ Đông Bắc Sở.

B. Vùng nhiệt độ Nam Trung Sở.

C. Vùng nhiệt độ Bắc Trung Sở.

D. Vùng nhiệt độ Tây Bắc Sở.

Câu 18. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, hãy cho thấy thêm biểu biểu vật nhiệt độ nào là tiếp sau đây sở hữu lượng mưa rộng lớn triệu tập từ thời điểm tháng IX cho tới mon XII?

A. Biểu vật nhiệt độ Nha Trang.

B. Biểu vật nhiệt độ Cà Mau.

C. Biểu vật nhiệt độ Đà Lạt.

D. Biểu vật nhiệt độ TP. Lạng Sơn.

Câu 19. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, thời gian gia tốc những cơn sốt dịch rời kể từ Biển Đông nhập miền nhiệt độ phía Bắc tối thiểu là

A. mon XI và mon XII.

B. mon VIII và mon IX.

C. mon VI và mon VII.

D. mon IX và mon X.

Câu trăng tròn. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, hãy cho thấy thêm phán xét nào là tiếp sau đây ko chính về cơ chế sức nóng ở nước ta?

A. Nhiệt phỏng khoảng năm tăng dần dần kể từ Bắc nhập Nam.

B. Nhiệt phỏng khoảng năm tách dần dần kể từ Bắc nhập Nam.

C. Nhiệt phỏng khoảng năm bên trên 20°C (trừ những vùng núi).

D. Nhiệt phỏng khoảng năm sở hữu sự phân hóa theo đuổi không khí.

Câu 21. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, hãy cho thấy thêm sức nóng độ trung bình năm của phần lãnh thổ nước tao từ Huế trở rời khỏi phía Bắc chủ yếu đuối ở mức là

A. dưới 180C

B. từ 180C cho tới 200C

C. bên trên 200C

D. bên trên 240C

Câu 22. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, hãy cho thấy thêm biểu đồ khí hậu nào là dưới trên đây có biên độ sức nóng nhập năm thấp nhất?

A. Biểu đồ khí hậu Đồng Hới

B. Biểu đồ khí hậu Lạng Sơn

C. Biểu đồ khí hậu Hà Nội

D. Biểu đồ khí hậu trở nên phố Hồ Chí Minh

Câu 23. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, hãy cho thấy thêm Nha Trang thuộc vùng khí hậu nào là bên dưới đây?

A. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ

B. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ

C. Vùng khí hậu Tây Nguyên

D. Vùng khí hậu Nam Bô

Câu 24. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, hãy cho thấy thêm nhận xét nào là dưới trên đây không nên về sự phân hóa chế độ mưa ở nước ta?

A. Lượng mưa trung bình năm có sự phân hóa theo đuổi hướng sườn và độ cao.

B. Lượng mưa trung bình năm có sự phân hóa rõ rệt theo đuổi thời gian giảo.

C. Lượng mưa trung bình năm ko có sự phân hóa theo đuổi thời gian giảo và không khí.

D. Lượng mưa trung bình năm có sự phân hóa rõ theo đuổi không khí và theo đuổi thời gian

Câu 25: Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, hãy cho thấy thêm biểu đồ khí hậu nào là dưới trên đây có sức nóng độ̣ trung bình các tháng luôn luôn dưới 200C?

A. Biểu đồ khí hậu Lạng Sơn

B. Biểu đồ khí hậu Sa Pa

C. Biểu đồ khí hậu Điện Biên Phủ

D. Biểu đồ khí hậu Hà NộI

Câu 26. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, hãy cho thấy thêm cặp biểu đồ khí hậu nào là dưới trên đây thể hiện tại rõ sự đối lập nhau về mùa mưa –mùa khô?

A. Biểu đồ khí hậu Đà Lạt với biểu đồ khí hậu trở nên phố Hồ Chí Minh

B. Biểu đồ khí hậu Đồng Hới với biểu đồ khí hậu Đà Nẵng

C. Biểu đồ khí hậu Hà Nội với biểu đồ khí hậu trở nên phố Hồ Chí Minh

D. Biểu đồ khí hậu Đà Lạt với biểu đồ khí hậu Nha Trang

Câu 27: Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, thời kì có bão đổ bộ trực tiếp từ Biển Đông nhập vùng nhiệt độ Bắc Trung Bộ là

A. mon 11

B. mon 10

C. mon 9

D. mon 8

Câu 28. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, hãy cho thấy thêm vùng khí hậu nào là dưới trên đây nằm nhập miền nhiệt độ phía Bắc?

Xem thêm: dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp

A. Vùng khí hậu Tây Nguyên

B. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ

C. Vùng khí hậu Nam Bộ

D. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ

Câu 29. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, hãy cho thấy thêm sức nóng độ trung bình năm của TP. Hồ Chí Minh Sài Gòn ở mức là

A. bên dưới 180C

B. bên trên 200C

C. bên trên 240C

D. từ 200C cho tới 240C

Câu 30. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, hãy cho thấy thêm Sa Pa thuộc vùng khí hậu nào là dưới đây?

A. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ

B. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ

C. Vùng khí hậu Đông Bắc Bộ

D. Vùng khí hậu Tây Bắc Bộ

Câu 31. Căn cứ nhập Atlat địa lí trang 9, hãy cho thấy thêm mon nào là tại đây ở VN sở hữu gia tốc cơn sốt từ một,3 cho tới 1,7 cơn bão/ tháng?

A. Tháng X.

B. Tháng VII.

C. Tháng IX.

D. Tháng VI.

Câu 32. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, hãy cho thấy thêm Đà Lạt thuộc vùng khí hậu nào là dưới đây?

A. Vùng khí hậu Nam Bộ

B. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ

C. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ

D. Vùng khí hậu Tây Nguyên

Câu 33. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, hãy cho thấy thêm vùng khí hậu nào là dưới trên đây ko Chịu hình ảnh hưởng trực tiếp của bão từ Biển Đông?

A. Vùng khí hậu Tây Bắc Bộ

B. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ

C. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ

D. Vùng khí hậu Tây Nguyên

Câu 34. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, cho thấy thêm tuyên bố nào là tại đây chính với cơ chế sức nóng ở nước ta?

A. Nhiệt phỏng khoảng mon 1 miền Bắc cao hơn nữa miền Nam.

B. Biên phỏng sức nóng phỏng khoảng ở miền Nam cao hơn nữa miền Bắc.

C. Miền Bắc nhập năm sở hữu nhị lượt sức nóng phỏng cực lớn, miền Nam sở hữu một.

D. Về ngày hè, sức nóng phỏng toàn quốc tương tự nhau (trừ vùng núi cao).

Câu 35. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, cho thấy thêm vùng nhiệt độ nào là tại đây nằm trong miền nhiệt độ phía Nam?

A. Tây Bắc Sở.

B. Đông Bắc Sở.

C. Nam Trung Sở.

D. Trung và Nam Bắc Sở.

Câu 36. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, cho thấy thêm tuyên bố nào là tại đây chính về cơ chế sức nóng và mưa của Hà Thành và TP. Hồ Chí Minh?

A. Nhiệt phỏng khoảng ở Hà Thành thấp rộng lớn ở TP. Sài Gòn.

B. Biên phỏng sức nóng phỏng năm ở TP. Sài Gòn cao hơn nữa Hà Thành.

C. Lượng mưa tối đa ở TP. Sài Gòn là nhập mon VIII.

D. Thời gian giảo sở hữu lượng mưa tối đa ở Hà Thành là mon IX.

Câu 37. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, thời kì có bão đổ bộ trực tiếp từ Biển Đông nhập vùng khí hậu Bắc Trung Bộ là

A. tháng 11

B. tháng 10

C. tháng 9

D. tháng 8

Câu 38. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, hãy cho thấy thêm vùng khí hậu nào là dưới trên đây nằm nhập miền khí hậu phía Bắc?

A. Vùng khí hậu Tây Nguyên

B. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ

C. Vùng khí hậu Nam Bộ

D. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ

Câu 39. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, hãy cho thấy thêm sức nóng độ trung bình năm của trở nên phố Hồ Chí Minh ở mức là

A. dưới 180C

B. bên trên 200C

C. bên trên 240C

D. từ 200C cho tới 240C

Câu 40. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, hãy cho thấy thêm biểu đồ khí hậu nào là dưới trên đây có biên độ sức nóng nhập năm cao nhất?

A. Biểu đồ khí hậu Nha Trang

B. Biểu đồ khí hậu Hà Nội

C. Biểu đồ khí hậu Cà Mau

D. Biểu đồ khí hậu trở nên phố Hồ Chí Minh

Câu 41. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, gió máy ngày đông hoạt động và sinh hoạt ở VN hầu hết theo đuổi hướng

A. Đông Bắc

B. Đông Nam

C. Tây Bắc

D. Tây Nam

Câu 42. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, gió bấc hạ hoạt sầm uất ở VN phổ cập theo đuổi hướng

A. Đông Nam

B. Tây Bắc

C. Tây Nam

D. Đông Bắc

Câu 43. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, cho thấy thêm vùng nhiệt độ nào là tại đây nằm trong miền nhiệt độ phía Bắc?

A. Tây Bắc Bộ

B. Nam Trung Bộ

C. Tây Nguyên

D. Nam Bộ

Câu 44. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, cho thấy thêm phán xét nào là tại đây chính về cơ chế sức nóng của Hà Thành đối với Cần Thơ?

A. Nhiệt phỏng khoảng mon VII thấp rộng lớn.

B. Nhiệt phỏng khoảng năm cao hơn nữa.

C. Biên phỏng sức nóng phỏng khoảng năm nhỏ rộng lớn.

D. Nhiệt phỏng khoảng mon I thấp rộng lớn.

Câu 45. Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 9, cho thấy thêm Thanh Hóa nằm trong vùng nhiệt độ nào là sau đây?

A. Tây Bắc Sở.

B. Đông Bắc Sở.

C. Trung và Nam Bắc Sở.

D. Bắc Trung Sở.

Câu 46. Căn cứ nhập lấn lát Địa lí VN trang 9, cho thấy thêm miền nhiệt độ phía Bắc không tồn tại vùng nhiệt độ nào là sau đây?

A. Vùng nhiệt độ Tây Bắc

B. Vùng nhiệt độ Đông Bắc

C. Vùng nhiệt độ Trung và Nam Bắc Bộ

D. Vùng nhiệt độ Nam Trung Bộ

Đáp án

1. A

2. A

3. A

4. A

5. B

6. D

7. C

8. B

9. C

10. C

11. B

12. A

13. B

14. A

15. D

16. A

17. A

18. A

19. C

20. A

21. C

22. D

23. B

24. C

25. B

26. D

27. C

28. B

29. C

30. C

31. C

32. D

33. D

34. D

35. C

36. A

41. A

42. C

43. A

44. D

Xem thêm: cách tính hiệu suất phản ứng

45. D

46. D

Trên trên đây VnDoc.com vừa phải trình làng cho tới chúng ta Câu chất vấn trắc nghiệm Atlat Địa lý VN trang 9 - Khí hậu (Có đáp án). Mong rằng qua loa nội dung bài viết này chúng ta nhận thêm nhiều tư liệu tiếp thu kiến thức và rất có thể tiếp thu kiến thức chất lượng tốt rộng lớn môn Địa lý 12. Mời chúng ta nằm trong xem thêm thêm thắt bên trên mục Toán 12, Tiếng Anh 12, Ngữ văn 12, đề đua học tập kì 1 lớp 12, đề đua học tập kì 2 lớp 12...

Đề đua trung học phổ thông Quốc Gia được vận chuyển nhiều

 1. Bộ đề đua demo trung học phổ thông Quốc gia 2024 môn Toán
 2. Bộ đề đua demo trung học phổ thông Quốc Gia 2024 môn Văn
 3. Bộ đề đua demo trung học phổ thông Quốc Gia 2024 môn Anh
 4. Bộ đề đua demo trung học phổ thông Quốc Gia 2024 môn Lý
 5. Bộ đề đua demo trung học phổ thông Quốc Gia 2024 môn Hóa
 6. Bộ đề đua demo trung học phổ thông Quốc Gia 2024 môn Sinh
 7. Bộ đề đua demo trung học phổ thông Quốc Gia 2024 môn Sử
 8. Bộ đề đua demo trung học phổ thông Quốc Gia 2024 môn Địa
 9. Bộ đề đua demo trung học phổ thông Quốc Gia 2024 môn GDCD
 • Câu chất vấn trắc nghiệm Địa lý lớp 12: Phần địa lý tự động nhiên
 • Câu chất vấn trắc nghiệm Địa lý lớp 12: Phần địa lý dân cư
 • Câu chất vấn trắc nghiệm Địa lý lớp 12: Phần địa lý kinh tế