cặp lực và phản lực trong định luật 3 newton

Câu hỏi:

18/06/2019 274,033

Bạn đang xem: cặp lực và phản lực trong định luật 3 newton

A. ứng dụng vô và một vật.

B. ứng dụng vô nhì vật không giống nhau.

Đáp án chủ yếu xác

C. ko cân nhau về kích cỡ.

D. cân nhau về kích cỡ tuy nhiên ko nằm trong giá chỉ.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án B

Trong lăm le luật III Niu – tơn, lực và phản lực có những đặc điểm:

Lực và phản lực luôn luôn trực tiếp xuất hiện (hoặc mất đi) đồng thời.

Lực và phản lực có cùng giá, cùng độ lớn, tuy nhiên ngược chiều. Hai lực có đặc điểm như vậy được gọi là nhì lực trực đối.

Lực và phản lực ko cân nặng bằng nhau vì chúng để vào nhì vật sự so sánh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vật nào là tại đây vận động bám theo quán tính?

A. Vật vận động tròn trĩnh đều.

B. Vật vận động bên trên một đường thẳng liền mạch.

C. Vật rơi tự tại kể từ bên trên cao xuống ko yêu tinh sát.

D. Vật vận động Khi toàn bộ những lực ứng dụng lên vật rơi rụng chuồn.

Câu 2:

Hãy chỉ ra rằng Tóm lại sai. Lực là vẹn toàn nhân thực hiện cho:

A. vật vận động.

B. hình dạng của vật thay cho thay đổi.

C. kích cỡ véc tơ vận tốc tức thời của vật thay cho thay đổi.

D. phía vận động của vật thay cho thay đổi.

Câu 3:

Xem thêm: x1^2+x2^2

Khi một con cái ngựa kéo xe pháo, lực ứng dụng vô con cái ngựa thực hiện mang đến nó vận động về phần bên trước là:

A. lực tuy nhiên con cái ngựa ứng dụng vô xe pháo.

B. lực tuy nhiên xe pháo ứng dụng vô ngựa.

C. lực tuy nhiên ngựa ứng dụng vô khu đất.

D. lực tuy nhiên khu đất ứng dụng vô ngựa.

Câu 4:

Đại lượng đặc thù mang đến nút quán tính chủ quan của một vật là:

A. trọng lượng.

B. lượng.

C. véc tơ vận tốc tức thời.

D. lực.

Câu 5:

Hành khách hàng ngồi bên trên xe pháo xe hơi đang được vận động, xe pháo bất thần rẽ quý phái nên. Theo quán tính chủ quan khách hàng sẽ:

A. nghiêng quý phái nên.

B. nghiêng quý phái ngược.

C. ngả người về đàng sau.

D. chúi người về phần bên trước.

Câu 6:

Một hóa học điểm đứng yên tĩnh bên dưới ứng dụng của phụ thân lực 12N, 20N, 16N. Nếu quăng quật lực 20N thì hiệp lực của nhì lực sót lại có tính rộng lớn vày từng nào ?

A. 4N

B. 20N

C. 28N

Xem thêm: trong mặt phẳng tọa độ oxy

D. 15N