câu chẻ trong tiếng anh

Câu chẻ (Cleft sentence) hoặc thường hay gọi là câu nhấn mạnh vấn đề – dạng câu được dùng phổ cập nhập tiếp xúc hằng ngày. Đây là dạng câu phức đặc biệt quan trọng dùng để làm diễn đạt ý nghĩa sâu sắc nhấn mạnh vấn đề với những người nghe về việc việc, hành vi này ê. Hãy nằm trong FLYER dò xét hiểu trọn vẹn cỗ kỹ năng về cấu hình, cách sử dụng kèm cặp ví dụ rõ ràng mang đến loại câu đặc biệt quan trọng này nhé.

Câu chẻ (cleft sentence) là gì?
Câu chẻ là gì?

1. Câu chẻ là gì?

Câu chẻ (cleft sentences) với tác dụng nhấn mạnh vấn đề một bộ phận chắc chắn này ê nhập câu như ngôi nhà ngữ, tân ngữ, trạng kể từ, hay là một vụ việc, đối tượng người sử dụng xứng đáng xem xét nhập câu. 

Bạn đang xem: câu chẻ trong tiếng anh

Câu chẻ (cleft sentence) là gì?
Câu chẻ là gì

Đây là 1 dạng câu ghép, thông thường phân thành 2 mệnh đề: Mệnh đề chủ yếu (main clause) và mệnh đề dựa vào (dependent clause) kết phù hợp với những đại kể từ mối liên hệ. Trong số đó mệnh đề đó là mệnh đề được nhấn mạnh vấn đề, mệnh đề dựa vào với trách nhiệm xẻ ngữ mang đến mệnh đề chủ yếu.

Ví dụ:

 • It’s my best friend who made mạ a delicious meal.

Đó là kẻ bạn tri kỷ nhất của tôi, người đã thử mang đến tôi một bữa tiệc ngon.

-> Chủ ngữ được nhấn mạnh vấn đề ở đấy là “my best friend”, người trình bày mong muốn nhấn mạnh vấn đề vấn đề người tiến hành hành vi “made mạ a delicious meal”“my best friend” chứ không hề cần ai không giống.

2. Cấu trúc câu chẻ “It + be”

Do bộ phận được nhấn mạnh vấn đề rất có thể là ngôi nhà ngữ, tân ngữ, trạng kể từ hoặc một vụ việc xứng đáng xem xét này ê. Vậy nên cấu hình câu chẻ được phân loại trở nên nhiều loại không giống nhau. Hãy nằm trong FLYER phân tách từng cấu hình phổ cập ngay lập tức tại đây nhé.

Câu chẻ với “it” là loại câu chẻ tuy nhiên những vấn đề đặt điều ngay lập tức sau “it” được nhấn mạnh vấn đề. Công thức cộng đồng của dạng câu này như sau: 

Cấu trúc:

It + to lớn be + bộ phận cần thiết nhấn mạnh vấn đề + that/ who/ whom + … 

2.1. Nhấn mạnh ngôi nhà ngữ

Cấu trúc nhấn mạnh vấn đề ngôi nhà ngữ là loại câu chẻ được dùng phổ cập nhất ở dạng ngữ pháp này. 

Cấu trúc:

It + to lớn be + S + who/that + V

Trong tình huống ngôi nhà ngữ là vật thì ko người sử dụng đại kể từ mối liên hệ “who” tuy nhiên chỉ người sử dụng “that”.

Ví dụ:

 • It’s Jullie who got the highest score in the final test.

Jullie đó là người đang được đạt điểm tối đa nhập bài bác thi đua cuối kì.

Cấu trúc câu chẻ (cleft sentence)
Cấu trúc câu chẻ

2.2. Nhấn mạnh tân ngữ:

Cấu trúc:

It + to lớn be + O + that/whom + S + V

Trong tình huống tân ngữ là tên gọi danh kể từ riêng rẽ hoặc chỉ vật thì tất cả chúng ta ko người sử dụng đại kể từ mối liên hệ “whom”, tuy nhiên chỉ người sử dụng “that”.

Cấu trúc câu chẻ (cleft sentence)
Cấu trúc nhấn mạnh vấn đề tân ngữ

Ví dụ:

 • The teacher gave her student a lovely notebook. 

Cô giáo đang được tặng học tập trò của tớ một cuốn tuột xinh xẻo.

=> It was the student that/whom the teacher gave a lovely notebook. 

Đó là chúng ta học viên người tuy nhiên gia sư đang được tặng một cuốn tuột xinh xắn

 • Jane met Kate at my birthday các buổi tiệc nhỏ. 

Jane bắt gặp Kate bên trên buổi tiệc sinh nhật của tớ.

=> It was Kate that Jane met at my birthday các buổi tiệc nhỏ.

Đây là Kate người tuy nhiên Jane đang được bắt gặp ở buổi tiệc sinh nhật của tớ.

Kiểm tra trình độ chuyên môn bên trên chống thi đua ảo FLYER

2.2. Nhấn mạnh trạng ngữ

Câu chẻ nhấn mạnh vấn đề trạng ngữ cũng là 1 cách sử dụng khá thường bắt gặp, cấu hình và cách sử dụng của dạng câu chẻ này như sau: 

Cấu trúc:

It + to lớn be + trạng ngữ + that + S + V + O

Ví dụ:

 • Lisa did her homework yesterday. 

Lisa đã thử bài bác luyện về ngôi nhà nhập ngày qua.

=> It was yesterday that Lisa did her homework.

Hôm qua chuyện đó là ngày Lisa thực hiện bài bác luyện về ngôi nhà.

Trong đó: “Yesterday” là trạng ngữ chỉ thời hạn.

 • I attended a birthday các buổi tiệc nhỏ at a restaurant.

Mình đang được tham gia một buổi tiệc sinh nhật bên trên một quán ăn sang trọng và quý phái.

=> It was a fancy restaurant that I attended a birthday các buổi tiệc nhỏ.

Đó là 1 quán ăn sang trọng và quý phái tuy nhiên tôi đã tham gia một buổi tiệc sinh nhật.

Trong đó: “restaurant” là trạng ngữ chỉ xứ sở.

 • My mother baked bread for breakfast. 

Mẹ tôi đã nướng bánh mỳ mang đến bữa sáng sủa.

=> It was for breakfast that my mother baked bread.

Chính là mang đến bữa sáng sủa nên u bản thân nướng bánh mỳ.

Trong đó: “for breakfast” là trạng ngữ chỉ mục tiêu.

 • You could use this microwave by reading its instruction paper. 

Bạn rất có thể dùng lò vi sóng này bằng phương pháp gọi giấy má chỉ dẫn của chính nó.

=> It is by reading the microwave’s instruction paper that you could use it.

Bằng cơ hội gọi giấy má chỉ dẫn của lò vi sóng chúng ta có thể dùng nó.

Trong đó: “by reading its instruction paper” là trạng ngữ chỉ phương pháp nguyên nhân.

Cấu trúc câu chẻ (cleft sentence)
Cấu trúc nhấn mạnh vấn đề trạng ngữ

Cùng coi cách sử dụng và những ví dụ của câu chẻ nhập đoạn Clip tại đây nhé:

Ví dụ câu chẻ nhập giờ đồng hồ Anh

2.4. Nhấn mạnh nhập câu bị động

Về thực chất, câu chẻ nhằm nhấn mạnh vấn đề nhập câu tiêu cực cũng nằm trong cấu hình với dạng  “it is”. Tuy nhiên, bọn chúng lại sở hữu chút khác lạ đối với những cấu hình bên trên. Vẫn tuân hành quy tắc phân tách động kể từ dạng tiêu cực, và fake người hoặc vật cần thiết nhấn mạnh vấn đề lên đầu.Theo ê, cấu hình của loại câu này như sau.

Xem thêm: Giới thiệu Cakhia Live - Trang web trực tiếp bóng đá số 1

Cấu trúc:

It + to lớn be + Noun/ pronoun + who/ that + be + VIII/V-ed (past participle)

Với danh kể từ chỉ vật, tất cả chúng ta người sử dụng đại kể từ mối liên hệ “who”, với danh kể từ chỉ người, tao người sử dụng đại kể từ mối liên hệ “that”.

Cấu trúc câu chẻ (cleft sentence)
Nhấn mạnh nhập câu bị động

Ví dụ:

 • Students usually forget homework. 

Học sinh thông thường hoặc quên bài bác luyện về ngôi nhà.

=> It is homework that is usually forgotten. 

Đó là bài bác luyện về ngôi nhà tuy nhiên thường thường bị quên.

 • John’s friends gave him a lot of presents.

Bạn bè của John đang được tặng anh ấy thật nhiều rubi.

=> It was John who was given a lot of presents by his friend. 

​​Chính là John là kẻ được chúng ta bản thân tặng thật nhiều rubi.

3. Cấu trúc câu chẻ với “What”

Khác với những cấu hình kể bên trên, Cấu trúc câu chẻ với “What” là loại câu câu chẻ đặc biệt quan trọng với vấn đề cần thiết nhấn mạnh vấn đề thông thường nằm ở vị trí cuối câu. Mệnh đề với “what” được đặt tại đầu câu, “what” cũng rất có thể được thay cho thế vị những kể từ nhằm chất vấn không giống như: “why, where, when, how“. Bởi đặc thù riêng rẽ về địa điểm kể từ loại, nên cơ hội tạo ra trở nên cấu hình câu chẻ với “what” cũng có thể có nhiều sự khác lạ rộng lớn.

Cấu trúc:

Mệnh đề “What” + V + to lớn be + câu/từ nhấn mạnh

Ví dụ:

 • Where Mary wants to lớn go every holiday is the beach.

Nơi Mary mong muốn cho tới từng kỳ ngủ là bãi tắm biển.

 • What Jane likes to lớn drink for breakfast is always chocolate milk.

Cái tuy nhiên Jane mến húp nhập bữa sáng sủa luôn luôn là sữa sô cô la.

Cấu trúc câu chẻ (cleft sentence)
Cấu trúc câu chẻ nhấn mạnh vấn đề với “What”

4. Một số cấu hình câu chẻ thông thường bắt gặp khác

Cấu trúc câu chẻ (cleft sentence)
Một số cấu hình câu chẻ thông thường bắt gặp khác

Ngoài những cấu hình được dùng thông thường xuyên phía trên, nhập giờ đồng hồ Anh tất cả chúng ta còn rất có thể bắt gặp những cơ hội dùng khác ví như sau:

Câu chẻ người sử dụng “wh” hòn đảo ngược

Ví dụ:

A high score is what every student always wants to lớn have.

Một điểm số cao là vấn đề tuy nhiên từng học viên luôn luôn mong muốn với.

Câu chẻ với “all”

Ví dụ:

All I want for this Christmas is with family. 

Tất cả những điều mình đang có nhu cầu muốn trong thời gian ngày Giáng Sinh là ở cùng theo với mái ấm gia đình.

Câu chẻ với “there”

Ví dụ:

There is a special book he really wants to lớn buy. 

Có một cuốn sách đặc biệt quan trọng cậu ấy thực sự rất rất mong muốn mua.

Câu chẻ với “if”

Ví dụ:

If she wants to lớn become a doctor it’s because she admires doctors a lot. 

Nếu cô ấy mong muốn phát triển thành bác bỏ sĩ thì này đó là vì như thế cô ấy ngưỡng mộ những bác bỏ sĩ thật nhiều.

Xem thêm: Câu điều kiện: 5 phút bắt trọn vẹn cấu hình, cách sử dụng, kèm cặp ví dụ & bài bác luyện chi tiết

5. Bài luyện câu chẻ (có đáp án)

1. Chọn đáp án đúng

2. Sử dụng cấu hình câu chẻ viết lách lại câu

3. Chọn đáp án đúng

4. Điền kể từ tương thích nhập điểm trống

(Có thể với nhiều hơn thế nữa 1 đáp án. Đáp án FLYER thể hiện là tham ô khảo)

5.Sắp xếp kể từ trở nên câu trả chỉnh

Tổng kết

1. Câu chẻ (Cleft sentence) là gì?

Câu chẻ (Cleft sentence) là câu nhấn mạnh vấn đề – dạng câu được dùng phổ cập nhập tiếp xúc hằng ngày. Câu chẻ dùng để làm nhấn mạnh vấn đề một bộ phận nhập câu như ngôi nhà ngữ, tân ngữ, trạng kể từ,…

2. Cấu trúc câu chẻ

Câu chẻ với 2 cấu hình chủ yếu là:
It + to lớn be + bộ phận cần thiết nhấn mạnh vấn đề + that/ who/ whom + … 
Mệnh đề “What” + V + to lớn be + câu/từ nhấn mạnh

Bài viết lách bên trên phía trên đang được tổ hợp toàn cỗ kỹ năng ngữ pháp về câu chẻ nhập giờ đồng hồ Anh. Hy vọng qua chuyện nội dung bài viết, những bạn đã sở hữu thể dùng cấu hình này một cơ hội nhuần nhuyễn nhập tiếp xúc mỗi ngày và trong số bài bác thi đua. Đừng quên rèn luyện nhiều hơn thế nữa nữa và dò xét tăng những chủ thể ngữ pháp hữu ích không giống. 

Ba u ước muốn con cái rinh chứng từ Cambridge, TOEFL Primary,…?

Tham khảo ngay lập tức gói luyện thi đua giờ đồng hồ Anh bên trên Phòng thi đua ảo FLYER – Con xuất sắc giờ đồng hồ Anh đương nhiên, ko gượng gạo ép!

✅ Truy cập 1700+ đề thi đua test & bài bác luyện tập từng Lever Cambridge, TOEFL, IOE, thi đua nhập chuyênm,,,

Học hiệu suất cao tuy nhiên vui với chức năng tế bào phỏng game độc đáo và khác biệt như thách đấu bạn hữu, games kể từ vựng, quizzes,…

✅ Chấm, trị bài bác luyện Nói cụ thể với AI Speaking

Theo sát tiến trình học của con cái với bài bác đánh giá trình độ chuyên môn kế hoạch, report học hành, ứng dụng bố mẹ riêng

Xem thêm: giáo dục kinh tế và pháp luật là gì

Tặng con cái môi trường xung quanh luyện thi đua giờ đồng hồ Anh ảo, chuẩn chỉnh bạn dạng ngữ chỉ không đến 1,000VNĐ/ngày!

>>> Xem thêm:

 • Cấu trúc if only là gì? Trọn cỗ công thức nằm trong cách sử dụng CHUẨN XÁC nhất
 • Cách người sử dụng cấu hình Stop: quý khách đang được biết nên người sử dụng Stop to lớn V hoặc Ving?
 • Cấu trúc Never before: Cách nói đến những việc chúng ta trước đó chưa từng hưởng thụ nhập vượt lên khứ