chỉ dùng dung dịch koh để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây

Câu hỏi:

28/03/2020 55,539

Đáp án C

Dùng hỗn hợp KOH rất có thể nhận thấy group chất Mg, Al2O3, Al               

Chất

Phương trình phản ứng

Hiện tượng

Mg

Không phản ứng

Chất rắn không xẩy ra hòa tan.

Al2O3

Al2O3 + NaOH →2NaAlO2 + H2O

Chất rắn bị hòa tan, tuy nhiên ko giải tỏa khí.

Al

2Al + 2NaOH + 2H2O→2NaAlO2 + 3H2

Chất rắn bị hòa tan và giải tỏa khí.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có những sắt kẽm kim loại riêng không liên quan gì đến nhau sau: Na, Mg, Al, Ba. Để phân biệt những sắt kẽm kim loại này chỉ được sử dụng thêm thắt hỗn hợp hoá hóa học nào là sau đây?

A. Dung dịch HCl

B. Dung dịch NaOH rất rất loãng

C. Dung dịch Na2CO3

D.  Nước

Câu 2:

Chất Z sở hữu phản xạ với hỗn hợp HCl, còn khi phản xạ với hỗn hợp nước vôi nhập đưa đến hóa học kết tủa. Chất Z là

A. NaHCO3

B. CaCO3

C. Ba(NO3)2

D. AlCl3

Câu 3:

Để phân biệt 2 hỗn hợp Fe(NO3)2 và FeCl2 người tớ người sử dụng hỗn hợp ?

A. HCl

Xem thêm: chức năng của khí khổng

B. NaCl

C. NaOH

D. NaNO3

Câu 4:

Để nhận thấy 4 ly nước: ly 1 chứa chấp nước đựng, ly 2 chứa chấp nước cứng trong thời điểm tạm thời, ly 3 chứa chấp nước cứng vĩnh cửu, ly 4 chứa chấp nước cứng toàn phần. cũng có thể thực hiện bằng phương pháp là:

A. chỉ người sử dụng hỗn hợp HCl

B. hâm nóng nước, người sử dụng hỗn hợp Na2CO3

C. chỉ người sử dụng Na2CO3

D. hâm nóng nước, người sử dụng hỗn hợp NaCl

Câu 5:

Các hóa học khí X, Y, Z, R, T theo thứ tự được đưa đến kể từ những quy trình phản xạ sau:

(1) Thuốc tím ứng dụng với hỗn hợp axit clohiđric quánh.

(2) Sắt sunfua ứng dụng với hỗn hợp axit clohiđric.

(3) Nhiệt phân kali clorat, xúc tác mangan đioxit.

(4) Nhiệt phân quặng đolomit.

(5) Đốt quặng pirit sắt.

Số hóa học khí ứng dụng được với hỗn hợp KOH là :

A. 2

B. 5

C. 4

D. 3

Câu 6:

Thuốc test dùng để làm phân biệt những hỗn hợp riêng không liên quan gì đến nhau, rơi rụng nhãn: NaCl, HCl, NaHSO4, Na2CO3

A. KNO3

B. NaOH

C. BaCl2

Xem thêm: hình nào không có tâm đối xứng

D. NH4Cl