chiều của lực lo ren xơ phụ thuộc vào

Câu hỏi:

06/06/2020 46,521

A. Chiều vận động của phân tử đem điện

Bạn đang xem: chiều của lực lo ren xơ phụ thuộc vào

B. Chiều của lối mức độ từ

C. Điện tích của phân tử đem điện

D. Cả 3 nguyên tố trên

Đáp án chủ yếu xác

Chọn: D

 Chiều của lực Lorenxơ dựa vào vào: chiều vận động của phân tử đem năng lượng điện, chiều của lối mức độ kể từ vàdòng năng lượng điện vết năng lượng điện của phân tử đem năng lượng điện.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là bên dưới đó là Đúng?Cho một quãng thừng dẫn đem loại năng lượng điện I bịa tuy nhiên song với lối mức độ kể từ, chiều của loại năng lượng điện trái chiều với chiều của lối mức độ kể từ. 

A. Lực kể từ luôn luôn vì thế ko Lúc tăng mức độ loại điện

B. Lực kể từ tăng Lúc tăng mức độ loại năng lượng điện.

C. Lực kể từ hạn chế Lúc tăng mức độ loại điện

D. Lực kể từ thay đổi chiều Lúc tao thay đổi chiều loại điện

Câu 2:

Phát biểu nào là sau đó là ko đúng?

Một đoạn thừng dẫn trực tiếp đem loại năng lượng điện I bịa nhập kể từ ngôi trường đều thì

A. lực kể từ thuộc tính lên từng phần của đoạn dây

B. lực kể từ chỉ thuộc tính nhập trung điểm của đoạn dây

C. lực kể từ chỉ thuộc tính lên đoạn thừng Lúc nó ko tuy nhiên song với lối mức độ kể từ.

D. lực kể từ thuộc tính lên đoạn thừng với nơi đặt là trung điểm của đoạn thừng.

Câu 3:

Phát biểu nào là tại đây là không đúng?

A. Cảm ứng kể từ là đại lượng đặc thù mang lại kể từ ngôi trường về mặt mũi thuộc tính lực

Xem thêm: bài 67 em ôn lại những gì đã học

B. Độ rộng lớn của chạm màn hình kể từ được xác lập theo gót công thức B=FIlsinα phụ nằm trong nhập độ mạnh loại năng lượng điện I và chiều nhiều năm đoạn thừng dẫn bịa nhập kể từ trường

C. Độ rộng lớn của chạm màn hình kể từ được xác lập theo gót công thức B=FIlsinα không tùy theo độ mạnh loại năng lượng điện I và chiều đài đoạn thừng dẫn bịa nhập kể từ trường

D. Cảm ứng kể từ là đại lượng vectơ

Câu 4:

Hai thừng dẫn trực tiếp, nhiều năm tuy nhiên song cách nhau chừng 32 (cm) nhập bầu không khí, độ mạnh loại năng lượng điện chạy xe trên thừng một là I1 = 5 (A), độ mạnh loại năng lượng điện chạy xe trên thừng 2 là I2. Điểm M trực thuộc mặt mũi phẳng lì 2 loại năng lượng điện, ngoài khoảng chừng 2 loại năng lượng điện và cơ hội loại I2 8 (cm). Để chạm màn hình kể từ bên trên M vì thế ko thì loại năng lượng điện I2 có

A. độ mạnh I2 =  2 (A) và nằm trong chiều với I1

B. độ mạnh I2 =  2 (A) và trái chiều với I1

C. độ mạnh I2 =  1 (A) và nằm trong chiều với I1

D. độ mạnh I2 =  1 (A) và trái chiều với I1

Câu 5:

Một loại năng lượng điện trực tiếp, nhiều năm với độ mạnh đôi mươi (A), chạm màn hình kể từ bên trên điểm M cơ hội loại năng lượng điện 5 (cm) có tính rộng lớn là:

A. 8.10-5 (T)

B. 8π.10-5 (T)

C. 4.10-6 (T)

D. 4π.10-6 (T)

Câu 6:

Phát biểu nào là tại đây là không đúng?

A. Lực kể từ thuộc tính lên loại năng lượng điện với phương vuông góc với loại điện

B. Lực kể từ thuộc tính lên loại năng lượng điện với phương vuông góc với lối chạm màn hình từ

C. Lực kể từ thuộc tính lên loại năng lượng điện với phương vuông góc với mặt mũi phẳng lì chứa chấp loại năng lượng điện và lối chạm màn hình từ

Xem thêm: bị động hiện tại hoàn thành

D. Lực kể từ thuộc tính lên loại năng lượng điện với phương tiếp thuyến với những lối chạm màn hình từ