có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số

Câu hỏi:

27/07/2020 57,578

A. 900 số

Bạn đang xem: có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số

Đáp án chủ yếu xác

Dãy những số có 3 chữ số là: 100;101;102;...;998;999.

Dãy bên trên là sản phẩm số cơ hội đều, khoảng cách thân thuộc nhị số liên tục là 1 .

Dãy bên trên sở hữu số số hạng là:

           (999−100):1+1=900 (số hạng)

Vậy sở hữu toàn bộ 900 số sở hữu 3 chữ số.

Đáp án A

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho sản phẩm số: 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; ... ; năm 2016 ; 2018 . Hỏi sản phẩm số tiếp tục mang đến sở hữu toàn bộ từng nào chữ số?

A. 1009 chữ số

B. 2444 chữ số

C. 3484 chữ số

D. 4248 chữ số

Câu 2:

Trong sản phẩm số đương nhiên, nhị số liên tục rộng lớn xoàng nhau từng nào đơn vị?

A. 1 đơn vị

B. 2 đơn vị

C. 10 đơn vị

Xem thêm: đô thị hóa là một quá trình

D. 100 đơn vị

Câu 3:

Giá trị của chữ số 2 vô số 135246789 là:

A. 200000

B. 20000

C. 20000000

D. 2000000

Câu 4:

Với 10 chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 tớ hoàn toàn có thể viết lách được từng nào số tự động nhiên?

A.  Một trăm ngàn số

B. Một triệu số

C. Một tỷ số

D. Mọi số tự động nhiên

Câu 5:

Điền những số tương thích vô sản phẩm số sau:

12; 17; 29; 46; 75; ...; ...

Câu 6:

Bạn An thưa : “số 0 là số đương nhiên bé xíu nhất”. quý khách hàng An thưa chính hoặc sai?

A. Đúng

Xem thêm: dàn ý tả cây hoa hồng lớp 4

B. Sai