cơ cấu phân phối khí có nhiệm vụ

Nhiệm vụ, đòi hỏi và phân loại khối hệ thống phân phối khí

Hệ thống phân phối khí với trọng trách đóng góp, ngỏ những cửa ngõ bú mớm và cửa ngõ xả nhập mô tơ châm nhập. Trong nội dung bài viết này anhnguucchau.edu.vn chia sẻ với chúng ta trọng trách, đòi hỏi và phân loại của khối hệ thống phân phối khí.

1. Nhiệm vụ

Hệ thống phân phối khí (cơ cấu phân phối khí) với trọng trách đóng góp, ngỏ những cửa ngõ bú mớm (nạp), cửa ngõ xả (thải) nhằm hấp thụ tràn láo lếu hợp ý (xăng + ko khí) hoặc không gian nhập vào xy lanh và xả tinh khiết khí đang được cháy ra bên ngoài theo đòi trình tự động thao tác của mô tơ.

Bạn đang xem: cơ cấu phân phối khí có nhiệm vụ

2. Yêu cầu

  – Đảm bảo quality của quy trình trao thay đổi khí;
  – Đóng, ngỏ những xu páp chính thời điểm;
  – Đảm bảo đóng góp kín chống cháy;
  – Độ ngót của cụ thể tối thiểu và giờ đồng hồ kêu nhỏ nhất;
  – Dễ kiểm soát và điều chỉnh, thay thế sửa chữa và thay cho thế Lúc hư đốn lỗi.

3. Phân loại

3.1 Hệ thống phân phối khí sử dụng xu páp

  – Hệ thống phân phối khí loại xu páp bịa bên;

Xem thêm: silic là kim loại hay phi kim

Xem thêm: lời bài hát em gái mưa

  – Hệ thống phân phối khí loại xu páp treo;

Hình 1.1: Hệ thống phân phối khí loại xu páp bịa mặt mũi (a)
và xu páp treo (b)
Hình 1.1: Hệ thống phân phối khí loại xu páp bịa mặt mũi (a) và xu páp treo (b)

  – Hệ thống phân phối khí loại trục cam bên trên nắp máy.

3.2 Hệ thống phân phối khí loại ngăn kéo phân phối (van trượt)

Hình 1.2: Hệ thống phân phối khí loại trục cam bịa bên trên nắp máy (a)
và loại ngăn kéo phân phối (b)

3.3 Hệ thống phân phối khí loại phối kết hợp (vừa ngăn kéo vừa vặn với xu páp)

About The Author

Admin