co2 ra ca(hco3)2

Phản ứng CO2 + Ca(OH)2 tỉ lệ thành phần 2 : 1 rời khỏi Ca(HCO3)2 nằm trong loại phản xạ hóa thích hợp đã và đang được thăng bằng đúng mực và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một số trong những bài bác tập luyện với tương quan về Ca(OH)2 với lời nói giải, mời mọc chúng ta đón xem:

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

Quảng cáo

Bạn đang xem: co2 ra ca(hco3)2

1. Phương trình phản xạ CO2 tính năng với Ca(OH)2

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

2. Cách tổ chức phản xạ CO2 tính năng với Ca(OH)2

- Dẫn khí CO2 cho tới dư vô ống thử với chứa chấp hỗn hợp Ca(OH)2.

3. Hiện tượng của phản xạ CO2 tính năng với Ca(OH)2

- Ban đầu xuất hiện tại kết tủa White, sau khoản thời gian CO2 dư kết tủa White tan dần dần, nhận được hỗn hợp vô xuyên suốt.

4. Cách ghi chép phương trình ion thu gọn gàng của phản xạ CO2 tính năng với Ca(OH)2

Bước 1: Viết phương trình phân tử:

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

Bước 2: Viết phương trình ion không hề thiếu vì thế cách: fake những hóa học vừa phải dễ dàng tan, vừa phải năng lượng điện li mạnh trở nên ion; những hóa học năng lượng điện li yếu đuối, hóa học kết tủa, hóa học khí nhằm vẹn toàn bên dưới dạng phân tử:

2CO2+Ca2++2OHCa2++2HCO3

Bước 3: Viết phương trình ion thu gọn gàng kể từ phương trình ion không hề thiếu bằng phương pháp lược vứt đi những ion tương tự nhau ở cả nhì vế:

CO2+OHHCO3

5. Mở rộng lớn về cacbon đioxit (CO2)

5.1. Cấu tạo nên phân tử và đặc thù vật lý

a. Cấu tạo nên phân tử

Quảng cáo

- Cấu tạo nên của CO2 là O = C = O.

- Phân tử CO2 với cấu trúc trực tiếp, ko phân vô cùng.

b. Tính hóa học vật lý

- Là hóa học khí ko color, nặng nề cấp 1,5 chuyến bầu không khí.

- Tan không nhiều nội địa.

- CO2 Lúc bị thực hiện mức giá đột ngột fake thanh lịch tình trạng rắn, gọi là nước đá thô.

- Nước đá thô ko rét chảy nhưng mà hưng phấn nên được dùng để làm thực hiện môi trường xung quanh mức giá và thô, vô cùng tiện lợi nhằm bảo vệ thức ăn.

CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 | CO2 + Ca(OH)2 rời khỏi Ca(HCO3)2 (tỉ lệ 2:1)

Lưu ý: Khi dùng đá thô cần treo gang tay kháng mức giá nhằm rời bị rộp mức giá Lúc xúc tiếp với đá thô.

5.2. Tính hóa học hóa học

- Khí CO2 ko cháy, ko lưu giữ sự cháy của tương đối nhiều hóa học.

- CO2 là oxit axit, Lúc tan nội địa tạo nên trở nên axit cacbonic:

CO2 (k) + H2O (l) ⇄ H2CO3 (dd)

- Bên cạnh đó, CO2 còn tính năng với oxit bazơ và hỗn hợp kiềm.

Quảng cáo

Thí dụ:

CaO + CO2 to CaCO3

NaOH + CO2 → NaHCO3

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

5.3. Điều chế

a. Trong chống thí nghiệm

- CO2 được pha chế bằng phương pháp mang đến hỗn hợp HCl tính năng với đá vôi.

- Phương trình hóa học:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

b. Trong công nghiệp

- Khí CO2 được tịch thu kể từ quy trình châm cháy trọn vẹn phàn nàn nhằm hỗ trợ tích điện cho những quy trình phát hành không giống.

C + O2 to CO2

- Bên cạnh đó, khí CO2 còn được tịch thu kể từ quy trình fake hóa khí vạn vật thiên nhiên, những thành phầm dầu mỏ; quy trình nung vôi; quy trình lên men rượu kể từ lối glucozơ.

CaCO3 to CaO + CO2

Quảng cáo

C6H12O6 len men 2CO2 + 2C2H5OH

6. Mở rộng lớn vấn đề CO2 tính năng với kiềm

Xét vấn đề sục CO2 sục vô hỗn hợp kiềm.

- Phương trình hóa học:

CO2 + 2OH-CO32 + H2O (1)

CO2 + OH-HCO3 (2)

- Xét tỉ lệ: T=nOHnCO2

+ Nếu T ≥ 2 : chỉ tạo nên muối bột CO32

Bảo toàn yếu tắc C → nCO2=nCO32

+ Nếu T ≤ 1 : chỉ tạo nên muối bột HCO3

Bảo toàn yếu tắc H → nOH=nHCO3

+ Nếu 1 < T < 2 : tạo nên cả muối bột HCO3CO32

Bảo toàn yếu tắc →nCO32=nOHnCO2;nHCO3=nCO2nCO32

- Để giải chất lượng vấn đề này cần thiết kết hợp nhuần nhuyễn bảo toàn yếu tắc và bảo toàn khối lượng:

+ mmuối = mKL+mCO32+mHCO3 = m muối bột cacbonat + m muối bột hidrocacbonat (muối nào là không tồn tại thì mang đến vì thế 0).

- Nếu cation của hỗn hợp kiềm là Ba2+, Ca2+ thì đối chiếu với số mol CO32 với số mol cation Ba2+,Ca2+ nhằm suy rời khỏi số mol kết tủa.

+ Trường hợp: nCO32>nM2+n=nM2+

+ Trường hợp: nCO32<nM2+n=nCO32

- Nếu sau phản xạ, tổ chức cô cạn hỗn hợp nhận được kết tủa thì hỗn hợp chứa chấp láo lếu thích hợp muối bột HCO3CO32.

Ví dụ: Ca(HCO3)2toCaCO3+CO2+H2O

7. Bài tập luyện áp dụng minh họa

Câu 1. Dẫn kể từ từ CO2 cho tới dư vô hỗn hợp Ca(OH)2, hiện tượng lạ để ý được là

A. với kết tủa, lượng kết tủa tăng dần dần, kết tủa ko tan

B. không tồn tại hiện tượng lạ gì vô xuyên suốt quy trình thực hiện

C. khi đầu ko thấy hiện tượng lạ, tiếp sau đó với kết tủa xuất hiện

D. với kết tủa, lượng kết tủa tăng dần dần, tiếp sau đó kết tủa tan

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Dẫn kể từ từ CO2 cho tới dư vô hỗn hợp Ca(OH)2xảy rời khỏi phản ứng:

Phương trình phản xạ xảy ra

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2

Hiện tượng để ý được: Dung dịch xuất hiện tại kết tủa White tăng dần dần cho tới cực to, tiếp sau đó kết tủa tan dần dần cho tới không còn.

Câu 2. Để nhận thấy 2 hỗn hợp chứa: NaOH và Ca(OH)2 đựng vô 2 lọ mất mặt nhãn, hoàn toàn có thể sử dụng hóa hóa học nào là sau đây?

A. Al2O3

B. BaCl2

C. HCl

D. CO2

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Dùng CO2 nhận biết NaOH và Ca(OH)2

CO2 thực hiện đục nước vôi vô, còn NaOH ko hiện tượng lạ.

Phương trình phản xạ xảy ra

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

Câu 3. Cho láo lếu thích hợp bao gồm Na2O, CaO, MgO, Al2O3 vào một trong những lượng nước dư, thu được
dung dịch X và hóa học rắn Y. Sục khí CO2 cho tới dư vô hỗn hợp X, nhận được kết tủa là

A. MgO.

B. Mg(OH)2.

C. Al(OH)3.

D. CaCO3.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Phương trình phản xạ minh họa

Na2O + H2O → 2Na+ + 2OH

CaO + H2O → Ca2+ + 2OH

Al2O3 + 2OH →2AlO2 + H2O

Vậy hỗn hợp X với chứa chấp Na+, Ca2+, AlO2, OH (có thể dư)

Khi sục CO2 dư vô dd X:

CO2 + OH → HCO3

CO2+ AlO2 + H2O → Al(OH)3↓ + HCO3

Vậy kết tủa nhận được sau phản xạ là Al(OH)3

Câu 4. Quá trình tạo nên trở nên thạch nhũ trong những hốc động đá vôi kéo dãn mặt hàng triệu năm. Quá trình này được lý giải vì thế phương trình chất hóa học nào là tại đây ?

A. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O

B. Mg(HCO3)2→ MgCO3 + CO2 + H2O

C. CaCO3+ CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

D. CaCO3 + 2H+ → Ca2+ + CO2 + H2O

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Quá trình tạo nên thạch nhũ vô hốc động là do: Ca(HCO3)2→ CaCO3 + CO2 + H2O.

Phản ứng nghịch: CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 lý giải sự xâm thực của nước mưa.

Ba(OH)2 + K2CO3 → BaCO3 + 2KOH

Câu 5. Cho những khí: C4H6, CH4, CO2. Dùng hóa hóa học nào là nhằm nhận thấy những khí trên?

A. Dung dịch AgNO3 và hỗn hợp KMnO4.

B. Dung dịch Br2 và hỗn hợp KMnO4.

C. Dung dịch Ca(OH)2 vàquỳ tím độ ẩm.

D. Dung dịch Br2 và hỗn hợp Ca(OH)2.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Xem thêm: lũ quét thường xảy ra ở

Dẫn những khí bên trên qua loa hỗn hợp Br2 thấy hiện tại tượng:

Dung dịch brom nhạt nhẽo color dần dần cho tới mất mặt color là C4H6.

Phương trình hóa học:

C4H6 + 2Br2 → C4H6Br4.

Không thấy hiện tượng lạ là CH4, CO2.

Dẫn khí CH4, CO2 qua loa hỗn hợp Ca(OH)2 thấy hiện tại tượng:

Xuất hiện tại kết tủa White là CO2.

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

Không với hiện tượng lạ gì là CH4.

Câu 6. Cho 1,12 lit khí sunfurơ (đktc) hít vào vô 100 ml dd Ba(OH)2 với độ đậm đặc aM nhận được 6,51 g ↓ White, trị số của a là:

A. 0,3

B . 0,4

C. 0,5

D. 0,6

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Ta với 0,05 mol SO2 + 0,1.a Ba(OH)2 → 0,03 mol BaSO3

SO2 + Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O (1)

BaSO3 + SO2 + H2O → Ba(HSO3)2 (2)

Theo phương trình (1) nSO2 = 0,1.a mol; nBaSO3 = 0,1.a mol

Theo phương trình (2) nBaSO3 = 0,1a - 0,03 mol =>nSO2 = 0,2a - 0,03 mol

Tổng số mol SO2 là: nSO2 = 0,1a + 0,1a - 0,03 = 0,05 → a = 0,4M

Câu 7. Dẫn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) qua loa 250ml hỗn hợp NaOH 1M. Cô cạn dụng dịch sau phản xạ nhận được m gam muối bột khan. Tính độ quý hiếm của m?

A. 31,5 g

B. 21,9 g

C. 25,2 g

D. 17,9 gam

Hướng dẫn giải

Đáp án D

nCO2 = 0,2 mol

nNaOH = 0,25 mol

Ta thấy: 1< T < 2 nên tạo nên 2 muối bột NaHCO3 và Na2CO3

Gọi x và hắn theo lần lượt là số mol của NaHCO3 và Na2CO3

Ta với những phương trình phản ứng

CO2 + NaOH → NaHCO3 (1)

x ← x ← x (mol)

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 (2)

y ← 2y ← hắn (mol)

Theo bài bác rời khỏi và phương trình phản xạ tớ với hệ phương trình như sau

nCO2 = x + hắn = 0,2 (3)

nNaOH = x + 2y = 0,25 (4)

Giải hệ phương trình tớ với x = 0,15 (mol) và hắn = 0,05 (mol)

Khối lượng muối bột khan thu được:

mNaHCO3 + mNa2CO3 = 84.0,15 + 106.0,05 = 17,9 gam

Câu 8. Phải sử dụng từng nào lit CO2 (đktc) nhằm hòa tan không còn trăng tròn g CaCO3 nội địa, fake sử chỉ mất 50% CO2 tính năng. Phải tăng ít nhất từng nào lit dd Ca(OH)2 0,01 M vô hỗn hợp sau phản xạ nhằm nhận được kết tủa tối nhiều. Tính lượng kết tủa:

A. 4,48 lit CO2, 10 lit hỗn hợp Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

B. 8,96 lit CO2, 10 lit hỗn hợp Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

C. 8,96 lit CO2, trăng tròn lit hỗn hợp Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

D. 4,48 lit CO2, 12 lit hỗn hợp Ca(OH)2, 30 g kết tủa.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

nCaCO3 = 20100 = 0,2 mol

Phương trình hóa học

CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2

x………0,20,01.x………………………..x

Phương trình chất hóa học tớ có

nCO2 lý thuyết = x = nCaCO3 = 0,2 mol

=>nCO2 tt = nCO2/lt50%.100% = 0,4 mol

VCO2/tt = 0,4.22,4 = 8,96 lít

Ta với phương trình phản xạ hóa học

Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 → 2CaCO3 + 2H2O

x………………x…………….x

Vậy ít nhất phải là x = 0,2 mol ⇒VCaOH2 = = trăng tròn lít

nCaCO3= 2x = 0,4 mol

⇒ m↓ = 0,4.100 = 40g

Câu 9. Hấp thụ trọn vẹn 15,68 lít khí CO2(đktc) vô 500ml hỗn hợp NaOH với độ đậm đặc C mol/lít. Sau phản xạ nhận được 65,4 gam muối bột. Tính C.

A. 1,5M

B. 3M

C. 2M

D. 1M

Hướng dẫn giải

Đáp án C

nCO2 = 0,7 mol

Gọi số mol của muối bột NaHCO3và Na2CO3 theo lần lượt là x và y

Ta với những phương trình phản xạ hóa học:

CO2 + NaOH → NaHCO3 (1)

x ← x← x (mol)

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 (2)

y ←2y← hắn (mol)

Theo bài bác rời khỏi và phương trình phản xạ tớ với hệ phương trình như sau

nCO2 = x + hắn = 0,7 (3)

Khối lượng của muối bột là:

84x + 106y = 65.4 (4)

Giải hệ kể từ (3) và (4) tớ được: x = 0,4 (mol) và hắn = 0,3 (mol)

Từ phương trình phản xạ tớ có: n = x + 2y = 0,4 + 2.0,3 = 1 (mol)

Vậy độ đậm đặc của 500ml ( tức 0,5 l) hỗn hợp NaOH là C = 10.5 = 2M

Câu 10: Sục 2,24 lít khí CO2 vô 200ml hỗn hợp NaOH 1M nhận được hỗn hợp X. Tính lượng muối bột vô X?

A. 15 g

B. trăng tròn g

C. 10 g

D.10,6 g

Hướng dẫn giải

Đáp án D

nCO2=0,1mol , nNaOH=0,2molT=nOHnCO2=2

Dung dịch X chỉ chứa chấp 1 muối bột là Na2CO

n=Na2CO3nCO2m=Na2CO30,1.106=10,6gam

Câu 11: Sục 4,48 lít khí CO2 (đktc) vô 500ml hỗn hợp NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M. Tính lượng kết tủa thu được?

A. 9,85 gam

B. 9,65 gam

C. 10,05 gam

D. 10,85 gam

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nCO2=0,2mol,nOH=0,25mol,nBa2+=0,1mol

Ta thấy: 1< T = 1,25 < 2 tạo nên cả muối bột HCO3CO32

CO2+2OHCO32+H2O0,1250,250,125CO2+ CO32+H2O2HCO30,0750,075 1,5

nCO32 =0,05mol<nBa2+

n=0,05mol

⇒ m↓ = 0,05 . 197 = 9,85g.

Câu 12. Cho V lít (đktc) CO2 tính năng với 200 ml hỗn hợp Ca(OH)2 1M nhận được 10 gam kết tủa. Vậy thể tích V của CO2

A. 2,24 lít.

B. 6,72 lít.

C. 8,96 lít.

D. 2,24 hoặc 6,72 lít
Hướng dẫn giải

Đáp án D

nCa(OH)2=0,2mol ;​​ nCaCO3=0,1 mol

Trường thích hợp 1: Chỉ tạo nên muối bột CaCO3

nCO2=nCaCO3=0,1 molVCO2=0,1.22,4=2,24 lit

Trường thích hợp 2: Tạo láo lếu thích hợp 2 muối

Bảo toàn yếu tắc Ca : nCa(HCO3)2=nCa(OH)2nCaCO3=0,1mol

Bảo toàn yếu tắc C nCO2=2nCa(HCO3)2+ nCaCO3=0,3mol

VCO2=0,3.22,4=6,72 lit

Xem thêm: dấu hiệu chia hết cho 3

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • Ca(OH)2 + CaCl2 → 2CaO + 2HCl
 • Ca(OH)2 + CaCl2 → 2CaHClO
 • CaCl2 + BaS → BaCl2 + CaS ↓
 • CaCl2 + HOOCCOOH → 2HCl + Ca(COO)2
 • CaCl2 + (NH4)2C2O4 → 2NH4Cl + CaC2O4
 • Ca(OH)2 + 2HCl → 2H2O + CaCl2
 • Ca(OH)2 + H2SO4 → 2H2O + CaSO4
 • Ca(OH)2 + 2H2SO4 → 2H2O + Ca(HSO4)2
 • Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O
 • Ca(OH)2 + 2H2S → 2H2O + Ca(HS)2
 • Ca(OH)2 + H2CO3 → CaCO3 ↓ + 2H2O
 • Ca(OH)2 + 2H3PO4 → Ca(H2PO4)2 ↓ + 2H2O
 • 3Ca(OH)2 + 2H3PO4 → 6H2O + CaHPO4
 • 3Ca(OH)2 + 2H3PO4 → Ca3(PO4)2 ↓ + 6H2O
 • Ca(OH)2 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Ca ↓ + 2H2O
 • Ca(OH)2 + CO → CaCO3 ↓ + H2
 • Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 ↓ + H2O
 • Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O
 • 2Ca(OH)2 + 2Cl2 → 2H2O + CaCl2 + Ca(ClO)2
 • 6Ca(OH)2 + 6Cl2 → 6H2O + 5CaCl2 + Ca(ClO3)2
 • Ca(OH)2 + SO2 → H2O + CaSO3
 • Ca(OH)2 + 2SO2 → Ca(HSO3)2
 • 2Ca(OH)2 + 4NO2 → Ca(NO3)2 + Ca(NO2)2 + 2H2O
 • Ca(OH)2 + N2O5 → Ca(NO3)2 + H2O
 • Phản ứng sức nóng phân: Ca(OH)2 → CaO + H2O
 • Ca(OH)2 + H2O2 → 2H2O + CaO2
 • Ca(OH)2 + H2O + 6H2O2 → CaO2.8H2O
 • Ca(OH)2 + 2H2CN2 → 2H2O + Ca(HCN2)2
 • Al + Ca(OH)2 + H2O → H2 ↑ + Ca(AlO2)2
 • Al2O3 + Ca(OH)2 → H2O + Ca(AlO2)2
 • Ca(OH)2 + Zn → H2 ↑ + CaZnO2
 • Ca(OH)2 + ZnO → H2O + CaZnO2
 • Ca(OH)2 + 2NH4Cl → 2H2O + 2NH3 ↑ + CaCl2
 • Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 ↓ + 2NaOH
 • Ca(OH)2 + 2NaHCO3 → CaCO3 ↓ + 2H2O + Na2CO3
 • Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 ↓ + H2O + NaOH
 • Ca(OH)2 + K2CO3 → CaCO3 ↓ + 2KOH
 • Ca(OH)2 + 2KHCO3 → CaCO3 ↓ + 2H2O + K2CO3
 • Ca(OH)2 + KHCO3 → CaCO3 ↓ + H2O + KOH
 • Ca(OH)2 + Li2CO3 → CaCO3 ↓ + 2LiOH
 • 2Ca(OH)2 + Mg(HCO3)2 → 2CaCO3 ↓+ 2H2O + Mg(OH)2
 • Ca(OH)2 + Ba(HCO3)2 → CaCO3 ↓ + 2H2O + BaCO3
 • Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 ↓ + 2H2O
 • Al2(SO4)3 + 3Ca(OH)2 → 2Al(OH)3 + 3CaSO4
 • Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)2 → 2H2O + 2CaHPO4
 • 3Ca(OH)2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 + 6NaOH
 • Ca(OH)2 + Rb2CO3 → CaCO3 ↓+ 2RbOH
 • Ca(OH)2 + Cs2CO3 → CaCO3 ↓ + 2CsOH
 • Ca(OH)2 + Ca(HSO4)2 → 2H2O + 2CaSO4
 • 3Ca(OH)2 + 2FeCl3 → 3CaCl2 + 2Fe(OH)3
 • Ca(OH)2 + CuCl2 → Cu(OH)2 ↓ + CaCl2
 • Ca(OH)2 + 2CHCl2CH2Cl → 2H2O + CaCl2 + 2CH2CHCl
 • Ca(OH)2 + CH2OH-CH2Cl ⇌ 2H2O+ CaCl2 + 2(CH2CH2)O ↑
 • Ca(OH)2 + 2NaClO → 2NaOH + Ca(ClO)2
 • Ca(OH)2 + NH4HCO3 → CaCO3 ↓ + 2H2O + NH3
 • 3Ca(OH)2 + 2NH4H2PO4 → Ca3(PO4)2 ↓ + 6H2O + 2NH3
 • Ca(OH)2 + 2NH4NO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O + 2NH3
 • Ca(OH)2 + NH4Br → 2H2O + 2NH3 ↑ + CaBr2
 • 3Ca(OH)2 + 2Fe(NO3)3 → 3Ca(NO3)2 + 2Fe(OH)3
 • Ca(OH)2 + 2HCOOC2H5 → 2C2H5OH + (HCOO)2Ca
 • Ca(OH)2 + Na2SiO3 → 2NaOH + CaSiO3
 • Ca(OH)2 + 2LiF → CaF2 ↓ + 2LiOH
 • Ca(OH)2 + 2NH4F → CaF2 ↓+ 2NH4OH
 • Ca(OH)2 + NH4HF2 → CaF2 ↓+ H2O + NH4OH
 • Ca(OH)2 + NaHF2 → CaF2 ↓ + H2O + NaOH
 • 2Al(OH)3 + Ca(OH)2 → 4H2O + Ca(AlO2)2
 • Ca(OH)2 + K2SiO3 → 2KOH + CaSiO3
 • (NH2)2CO + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓+ 2NH3

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-canxi-ca.jsp