công thức tính diện tích xung quanh hình nón

Chủ đề diện tích S xung xung quanh hình nón: Diện tích xung xung quanh hình nón là một trong những định nghĩa cần thiết nhập hình học tập, hùn tất cả chúng ta đo lường diện tích S mặt phẳng của hình nón một cơ hội đơn giản dễ dàng. phẳng cơ hội dùng công thức đơn giản và giản dị, tớ rất có thể tính được diện tích S xung xung quanh hình nón bằng phương pháp nhân nửa đường kính lòng của nón với lối sinh và π (3.14). Việc đo lường này hùn tất cả chúng ta nắm rõ rộng lớn về những đặc điểm của hình nón và vận dụng nhập thực tiễn.

Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón là gì?

Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón là S xung xung quanh = π * r * l, nhập đó:
- S xung xung quanh là diện tích S xung xung quanh hình nón.
- π là số Pi, có mức giá trị là khoảng tầm 3.14.
- r là nửa đường kính lòng của hình nón.
- l là lối sinh của hình nón.
Bước 1: Xác tấp tểnh nửa đường kính lòng của hình nón.
Bán kính lòng của hình nón thông thường được cho tới sẵn nhập đề bài bác. Nếu không tồn tại sẵn, chúng ta cũng có thể tính bằng phương pháp lấy 2 lần bán kính lòng phân tách cho tới 2.
Bước 2: Xác tấp tểnh lối sinh của hình nón.
Đường sinh của hình nón là đoạn trực tiếp kể từ tâm lòng của hình nón tới điểm bên trên mép của hình nón. Nó rất có thể được xem bằng phương pháp dùng tấp tểnh lý Pytago: l = √(r^2 + h^2), nhập bại r là nửa đường kính lòng, h là độ cao của hình nón.
Bước 3: Tính diện tích S xung xung quanh hình nón.
Áp dụng công thức S xung xung quanh = π * r * l, thay cho những độ quý hiếm tiếp tục xác lập nhập công thức nhằm tính được diện tích S xung xung quanh hình nón.
Ví dụ: Cho hình nón sở hữu nửa đường kính lòng là 5 centimet và độ cao là 10 centimet.
Bước 1: Bán kính lòng của hình nón là 5 centimet.
Bước 2: Đường sinh của hình nón là l = √(5^2 + 10^2) = √(25 + 100) = √125 ≈ 11.18 centimet.
Bước 3: Diện tích xung xung quanh hình nón là S xung xung quanh = π * 5 * 11.18 ≈ 175.93 cm^2.
Vậy diện tích S xung xung quanh hình nón là khoảng tầm 175.93 cm^2.

Bạn đang xem: công thức tính diện tích xung quanh hình nón

Tuyển sinh khóa huấn luyện và đào tạo Xây dựng RDSIC

Hình nón là gì và sở hữu những bộ phận nào?

Hình nón là một trong những hình học tập sở hữu lòng là một trong những lối tròn trặn và những đường thẳng liền mạch kể từ toàn bộ những điểm bên trên lối tròn trặn lòng cho tới một điểm thắt chặt và cố định phía trên trục đối xứng của lòng. Hình nón bao gồm nhị bộ phận đó là lòng và xung xung quanh.
- Đáy của hình nón là một trong những lối tròn trặn sở hữu nửa đường kính R. Diện tích của lòng hình nón rất có thể tính vì chưng công thức: Sđ = πR², nhập bại π là một trong những hằng số xấp xỉ vì chưng 3.14.
- Xung xung quanh của hình nón là phần bên phía ngoài mặt phẳng hình nón. Diện tích xung xung quanh hình nón rất có thể tính vì chưng công thức: Sxq = πRl, nhập bại R là nửa đường kính lòng, và l là lối sinh hình nón. Đường sinh của hình nón được xem vì chưng công thức: l = √(R² + h²), nhập bại h là độ cao của hình nón.
- Tổng diện tích S của hình nón bao hàm diện tích S lòng và diện tích S xung quanh: S = Sđ + Sxq.
Về cơ phiên bản, hình nón bao gồm nhị trở nên phần: lòng và xung xung quanh. Đáy của hình nón là một trong những lối tròn trặn sở hữu nửa đường kính R, còn xung xung quanh là phần bên phía ngoài mặt phẳng hình nón.

Như thế này là diện tích S xung xung quanh hình nón?

Diện tích xung xung quanh hình nón là tổng diện tích S của toàn bộ những mặt mũi mặt của hình nón. Để tính diện tích S xung xung quanh hình nón, tất cả chúng ta rất có thể dùng công thức sau:
Diện tích xung xung quanh hình nón (Sxungquanh) = π x nửa đường kính lòng (r) x lối sinh hình nón (l)
Trong đó:
- π là một trong những hằng số xấp xỉ vì chưng 3.14
- nửa đường kính lòng (r) là chừng nhiều năm kể từ tâm cho tới ngẫu nhiên điểm này bên trên lối viền lòng của hình nón
- lối sinh hình nón (l) là chừng nhiều năm kể từ đỉnh của hình nón tới điểm bên trên lối viền lòng tạo nên với lối sinh một góc vuông
Để tính diện tích S xung xung quanh hình nón, tớ nên biết nửa đường kính lòng và lối sinh của hình nón. quý khách rất có thể nhìn thấy những vấn đề này kể từ Việc rõ ràng hoặc kể từ những vấn đề được hỗ trợ.
Sau Khi có mức giá trị của nửa đường kính lòng và lối sinh, tớ rất có thể vận dụng công thức bên trên nhằm tính diện tích S xung xung quanh hình nón.
Ví dụ:
Cho hình nón sở hữu nửa đường kính lòng r = 10 và lối sinh l = 16, tớ rất có thể tính diện tích S xung xung quanh hình nón theo gót công thức sau:
Sxungquanh = 3.14 x 10 x 16 = 502.4
Vậy diện tích S xung xung quanh hình nón là 502.4 đơn vị chức năng diện tích S (đơn vị tuỳ nằm trong nhập đơn vị chức năng của nửa đường kính và lối sinh được sử dụng).

Như thế này là diện tích S xung xung quanh hình nón?

Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón là gì?

Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón là Sxung xung quanh = πrℓ, nhập bại r là nửa đường kính lòng hình nón và ℓ là lối sinh hình nón.
Bước 1: Xác tấp tểnh nửa đường kính hình nón (r) và lối sinh hình nón (ℓ).
Bước 2: Tính diện tích S xung xung quanh hình nón vì chưng công thức Sxung xung quanh = πrℓ. Thay những độ quý hiếm tiếp tục xác lập nhập công thức này.
Ví dụ: Giả sử nửa đường kính lòng hình nón là 5 centimet và lối sinh hình nón là 10 centimet.
Step 1: Xác tấp tểnh r = 5 centimet và ℓ = 10 centimet.
Bước 2: Tính diện tích S xung xung quanh hình nón vì chưng công thức Sxung xung quanh = πrℓ. Thay những độ quý hiếm nhập công thức này: Sxung xung quanh = π * 5 centimet * 10 centimet = 50π cm^2.
Vậy, diện tích S xung xung quanh hình nón là 50π cm^2.

Bán kính lòng hình nón sở hữu tác dụng thế nào cho tới diện tích S xung xung quanh của nó?

Bán kính lòng hình nón sở hữu tác dụng thẳng cho tới diện tích S xung xung quanh của chính nó.
Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón là Sxungquanh = πrL, nhập bại r là nửa đường kính lòng và L là lối sinh hình nón.
1. Nếu nửa đường kính lòng tăng thêm, diện tích S xung xung quanh tiếp tục tăng theo gót. Vì Khi nửa đường kính lòng càng rộng lớn, chu vi lòng cũng càng rộng lớn, kể từ bại thực hiện tăng diện tích S xung xung quanh theo gót công thức S = πrL.
2. Nếu nửa đường kính lòng sụt giảm, diện tích S xung xung quanh cũng thuyên giảm. Vì Khi nửa đường kính lòng nhỏ rộng lớn, chu vi lòng cũng rời, kể từ bại thực hiện rời diện tích S xung xung quanh.
Vậy, nửa đường kính lòng hình nón sở hữu tác động thẳng cho tới diện tích S xung xung quanh của chính nó.

Bán kính lòng hình nón sở hữu tác dụng thế nào cho tới diện tích S xung xung quanh của nó?

_HOOK_

Hình nón, Hình nón cụt, Diện tích xung xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt - Toán 9

Xem đoạn phim về hình nón nhằm tò mò vẻ đẹp nhất rất dị của hình học tập này. quý khách tiếp tục dò la hiểu về phong thái tính diện tích S xung xung quanh hình nón và vận dụng kỹ năng và kiến thức nhập những Việc thực tiễn. Hãy tò mò sự thú vị của hình nón tức thì hôm nay!

Hình 12 - Chương 2 - Diện tích xung xung quanh của Nón tròn trặn xoay - Chứng minh công thức

Nếu bạn thích nắm rõ rộng lớn về nón tròn trặn xoay và công thức tính diện tích S xung xung quanh, hãy coi đoạn phim này ngay! quý khách sẽ tiến hành chỉ dẫn phương pháp tính diện tích S xung xung quanh hình nón một cơ hội đơn giản và giản dị, dễ dàng nắm bắt. Hãy tò mò với công ty chúng tôi tức thì bây giờ!

Chu vi lối tròn trặn lòng và lối sinh của hình nón sở hữu mối quan hệ với diện tích S xung quanh?

Chu vi lối tròn trặn lòng (C) và lối sinh (l) của hình nón sở hữu quan hệ với diện tích S xung xung quanh (Sx) của hình nón.
Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón là:
Sx = π * r * l
Trong bại,
- π là số Pi, có mức giá trị xấp xỉ 3.14159,
- r là nửa đường kính lòng của hình nón,
- l là lối sinh của hình nón.
Để tính diện tích S xung xung quanh của hình nón, tớ nên biết nửa đường kính lòng và lối sinh.
- Bán kính lòng hình nón rất có thể tính vì chưng nửa chu vi lối tròn trặn lòng (C/2π). Vì vậy, tớ rất có thể nhân nửa chu vi lối tròn trặn lòng với 2π nhằm tính nửa đường kính đáy:
r = (C/2π) * 2π = C
- Đường sinh của hình nón rất có thể tính bằng phương pháp dùng công thức lối sinh của hình trụ, này là căn bậc nhị của tổng bình phương nửa đường kính lòng và độ cao hình nón (l = √(r^2 + h^2)).
Tóm lại, nhằm tính diện tích S xung xung quanh của hình nón, tớ nên biết chu vi lối tròn trặn lòng và độ cao hình nón. Sau bại, tớ dùng công thức Sx = π * r * l nhằm tính diện tích S xung xung quanh.

Làm thế này nhằm tính diện tích S xung xung quanh hình nón Khi chỉ mất nửa đường kính đáy?

Để tính diện tích S xung xung quanh hình nón Khi chỉ mất nửa đường kính lòng, tớ rất có thể dùng công thức sau:
1. Tính chu vi lối tròn trặn lòng (C):
Chu vi lối tròn trặn lòng vì chưng công thức C = 2πr, nhập bại r là nửa đường kính lòng.
2. Tính diện tích S xung xung quanh (Sx):
Diện tích xung xung quanh hình nón vì chưng 50% tích của chu vi lối tròn trặn lòng với chừng nhiều năm lối sinh (l), tức là Sx = 50% * C * l.
3. Tính lối sinh (l):
Đường sinh (l) của hình nón rất có thể tính bằng phương pháp dùng tấp tểnh lý Pythagoras. Với 50% độ cao (h) của hình nón và nửa đường kính lòng (r), tớ rất có thể tính lối sinh (l) vì chưng công thức l = √(h^2 + r^2).
Với những độ quý hiếm tiếp tục biết về nửa đường kính lòng (r), tớ rất có thể vận dụng quá trình bên trên nhằm tính diện tích S xung xung quanh hình nón.

Làm thế này nhằm tính diện tích S xung xung quanh hình nón Khi chỉ mất nửa đường kính đáy?

Có cách thức này không giống nhằm tính diện tích S xung xung quanh hình nón ngoài công thức chu vi lối tròn trặn lòng và lối sinh?

Có, cạnh bên công thức chu vi lối tròn trặn lòng và lối sinh, tất cả chúng ta cũng rất có thể dùng công thức tính diện tích xung quanh hình nón bằng phương pháp lấy diện tích S tam giác đều được tạo nên trở nên kể từ cạnh mặt mũi và nửa đường kính lòng.
Bước 1: Xác tấp tểnh nửa đường kính lòng (r) và cạnh mặt mũi (l) của hình nón.
Bước 2: Tính diện tích S tam giác đều được tạo nên trở nên kể từ cạnh mặt mũi và nửa đường kính lòng vì chưng công thức:
Diện tích tam giác = (1/2) x cạnh mặt mũi x nửa đường kính lòng.
Với cách thức này, tất cả chúng ta không cần thiết phải tính chu vi của lối tròn trặn lòng và lối sinh.
Chẳng hạn, nếu như tất cả chúng ta biết nửa đường kính lòng là 5 và cạnh mặt mũi là 8, tớ rất có thể tính diện tích S xung xung quanh hình nón như sau:
Bước 1: Xác tấp tểnh nửa đường kính lòng (r) = 5 và cạnh mặt mũi (l) = 8.
Bước 2: Tính diện tích S tam giác = (1/2) x 8 x 5 = đôi mươi.
Vậy, diện tích S xung xung quanh hình nón nhập tình huống này là đôi mươi đơn vị chức năng diện tích S.

Toán học tập lớp 9 - Bài 2 - Diện tích xung xung quanh và thể tích hình nón, hình nón cụt - Tiết 1

Nếu các bạn đang được học tập toán lớp 9 và quan hoài cho tới hình nón và diện tích S xung xung quanh, chớ bỏ qua đoạn phim này! quý khách sẽ tiến hành hỗ trợ kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản về hình nón và chỉ dẫn phương pháp tính diện tích S xung xung quanh một cơ hội cụ thể và dễ dàng nắm bắt. Hãy nằm trong tò mò toàn cầu toán học!

Xem thêm: năng lượng không tái tạo

Có sự khác lạ gì thân thuộc diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn cỗ của hình nón?

Diện tích xung xung quanh của hình nón chỉ bao hàm diện tích S những mặt mũi mặt của hình nón, ko bao hàm diện tích S lòng của hình nón. Diện tích xung xung quanh của hình nón được xem vì chưng công thức S xung xung quanh = π * nửa đường kính lòng * lối sinh hình nón.
Trong Khi bại, diện tích S toàn cỗ của hình nón bao hàm diện tích S những mặt mũi mặt cùng theo với diện tích S lòng của hình nón. Diện tích toàn cỗ của hình nón được xem vì chưng công thức S toàn cỗ = diện tích S xung xung quanh + diện tích S lòng = π * nửa đường kính lòng * (bán kính lòng + lối sinh hình nón).
Do bại, sự khác lạ thân thuộc diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn cỗ của hình nón là diện tích S lòng của hình nón.

Có sự khác lạ gì thân thuộc diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn cỗ của hình nón?

Hình nón rất cần phải sở hữu những ĐK gì nhằm tính diện tích S xung quanh?

Để tính diện tích S xung xung quanh của hình nón, tất cả chúng ta nên biết những thông số kỹ thuật sau:
1. Bán kính lòng hình nón (r): Đây là chừng nhiều năm kể từ trung tâm lòng cho tới ngẫu nhiên điểm bên trên lối viền lòng.
2. Chiều cao của hình nón (h): Đây là chừng nhiều năm kể từ đỉnh của hình nón cho tới mặt mũi phẳng lì lòng.
Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón là:
Sxung xung quanh = π * r * l
Trong đó:
- π (pi) là một trong những hằng số xấp xỉ vì chưng 3.14159.
- l (đường sinh hình nón) là chừng nhiều năm của lối độc nhất kể từ đỉnh của hình nón cho tới ngẫu nhiên điểm này bên trên lối viền lòng. Đường sinh được xem bằng phương pháp dùng Pytago: l = √(r^2 + h^2).
Với những độ quý hiếm r và h tiếp tục biết, tất cả chúng ta chỉ việc thay cho nhập công thức bên trên nhằm tính diện tích S xung xung quanh hình nón.

_HOOK_

Diện tích xung xung quanh hình nón sở hữu tương quan cho tới thể tích của chính nó không?

Diện tích xung xung quanh của hình nón sở hữu tương quan cho tới thể tích của chính nó tuy nhiên ko cần là thể tích của chính nó. Diện tích xung xung quanh của hình nón là tổng diện tích S của mặt phẳng cạnh mặt mũi và lòng của hình nón. Thể tích của hình nón là lượng không khí tuy nhiên hình nón cướp, được xem vì chưng công thức V = 1/3 πr²h, nhập bại r là nửa đường kính lòng của hình nón và h là độ cao của hình nón. Vì vậy, diện tích S xung xung quanh hình nón không tồn tại tương quan thẳng cho tới thể tích của chính nó.

Diện tích xung xung quanh hình nón sở hữu tương quan cho tới thể tích của chính nó không?

Hình Nón (Toán 12) - Phần 1/3: Tính Diện Tích và Thể Tích Nón | Thầy Nguyễn Phan Tiến

Bạn đang được học tập toán 12 và cần thiết nắm rõ về hình nón, diện tích S và thể tích? Video này sẽ hỗ trợ bạn! quý khách sẽ tiến hành chỉ dẫn cụ thể về phong thái tính diện tích S và thể tích nón, và vận dụng kỹ năng và kiến thức nhập những Việc thực tiễn. Hãy coi tức thì nhằm tăng vững vàng kỹ năng và kiến thức của mình!

Có thể tính diện tích S xung xung quanh hoặc thể tích hình nón Khi chỉ biết độ cao và nửa đường kính đáy?

Có thể tính diện tích S xung xung quanh và thể tích của hình nón Khi chỉ biết độ cao và nửa đường kính lòng. Dưới đó là phương pháp tính chi tiết:
1. Tính diện tích S xung xung quanh (Sxq) của hình nón:
- sít dụng công thức: Sxq = π * nửa đường kính lòng * lối sinh.
- Trong đó:
- π (pi) là một trong những hằng số sát vì chưng 3.14.
- Bán kính lòng là 2 lần bán kính của lòng hình nón phân tách cho tới 2.
- Đường sinh là một trong những cạnh của tam giác vuông cân nặng nhập hình nón, rất có thể tính vì chưng căn bậc nhị của số huyền = nửa đường kính đáy^2 + chiều cao^2.

2. Tính thể tích (V) của hình nón:
- sít dụng công thức: V = (1/3) * π * nửa đường kính đáy^2 * độ cao.
- Trong đó:
- π (pi) cũng là một trong những hằng số sát vì chưng 3.14.
- Bán kính lòng là 2 lần bán kính của lòng hình nón phân tách cho tới 2.
- Chiều cao là đoạn trực tiếp liên kết đỉnh hình nón với mặt mũi lòng.
Đơn vị diện tích S và thể tích cần được ứng với những đơn vị chức năng dùng để làm đo nửa đường kính lòng và độ cao.

Ưu điểm và phần mềm của công thức tính diện tích xung quanh hình nón.

Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón là Sxungquanh = πrL, nhập bại r là nửa đường kính lòng hình nón và L là lối sinh hình nón.
Ưu điểm của công thức này là đơn giản và giản dị và dễ dàng nắm bắt. phẳng cơ hội vận dụng công thức này, tất cả chúng ta rất có thể đo lường diện tích S xung xung quanh hình nón một cơ hội nhanh gọn và đúng mực.
Công thức còn rất có thể được phần mềm trong không ít nghành nghề không giống nhau, bao gồm:
1. Architecture: Công thức này rất có thể được dùng nhằm tính diện tích S xung xung quanh những rường cột, hình nón nhập phong cách xây dựng. Vấn đề này hùn phong cách xây dựng sư đo lường được diện tích S tô, vật tư cần dùng và hùn xác lập được độ cao thấp đúng mực của những hình nón.
2. Manufacturing: Trong ngành công nghiệp, công thức này rất có thể được vận dụng nhằm đo lường diện tích S mặt phẳng những vật thể hình nón. Vấn đề này tương hỗ quy trình thực hiện hình mẫu, gia công, hoặc đo lường vật tư quan trọng.
3. Geometry: Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón là một trong những ví dụ rõ ràng nhập hình học tập không khí. Nó hùn học viên và SV nắm rõ rộng lớn về đặc điểm của hình nón và phương pháp tính toán diện tích S của chính nó.
4. Real-life applications: Công thức này rất có thể được phần mềm nhập thực tiễn nhằm giải quyết và xử lý những yếu tố tương quan cho tới hình nón như đo lường diện tích S mặt mũi sau của một tượng nón, diện tích S xung xung quanh một nón rời vì chưng một phía phẳng lì, hoặc diện tích S xung xung quanh một cồn núi sở hữu hình dáng nón.
Tóm lại, công thức tính diện tích xung quanh hình nón là một trong những khí cụ hữu ích và phần mềm rộng thoải mái trong không ít nghành nghề.

Ưu điểm và phần mềm của công thức tính diện tích xung quanh hình nón.

Một ví dụ rõ ràng về phong thái tính diện tích S xung xung quanh hình nón.

Để tính diện tích S xung xung quanh của một hình nón, tớ tiếp tục dùng công thức sau:
Diện tích xung xung quanh = π x nửa đường kính lòng x lối sinh
Ví dụ, fake sử tớ sở hữu một hình nón với nửa đường kính lòng là 3cm và lối sinh là 4cm. Ta tiếp tục vận dụng công thức bên trên nhằm tính diện tích S xung xung quanh.
Bước 1: Xác định vị trị cho tới nửa đường kính lòng và lối sinh.
- Bán kính lòng (r) = 3cm
- Đường sinh (l) = 4cm
Bước 2: sít dụng công thức nhằm tính diện tích S xung xung quanh.
- Diện tích xung xung quanh (A) = π x r x l
Bước 3: Thay nhập độ quý hiếm của r và l.
- A = π x 3cm x 4cm
Bước 4: Tính toán độ quý hiếm.
- A = 3.14 x 3cm x 4cm
- A = 37.68 cm²
Vậy, diện tích S xung xung quanh của hình nón nhập ví dụ này là 37.68 cm².

Có cách thức này nhằm tính diện tích S xung xung quanh hình nón không tồn tại đáy?

Có, tất cả chúng ta rất có thể tính diện tích S xung xung quanh hình nón không tồn tại lòng vì chưng cách thức sau đây:
1. Tìm chu vi của lối tròn trặn đỉnh của hình nón không tồn tại lòng. Đường tròn trặn này là lối tròn trặn được tạo nên vì chưng đỉnh và một điểm bên trên lối viền của lòng hình nón. Gọi chu vi này là C.
2. Tính lối sinh của hình nón không tồn tại lòng. Đường sinh là đoạn trực tiếp nối kể từ đỉnh cho tới trung điểm của lối viền lòng của hình nón. Gọi lối sinh là l.
3. sít dụng công thức tính diện tích xung quanh hình nón: S = 50% * C * l.
Ví dụ:
Giả sử tớ sở hữu một hình nón không tồn tại lòng với chu vi của lối tròn trặn đỉnh là 10cm và lối sinh là 6cm.
1. Chu vi của lối tròn trặn đỉnh C = 10cm.
2. Đặt lối sinh l = 6cm.
3. Tính diện tích S xung xung quanh hình nón vì chưng công thức: S = 50% * 10cm * 6cm = 30cm^2.
Vậy diện tích S xung xung quanh hình nón không tồn tại lòng là 30cm^2.

Xem thêm: đặt câu theo mẫu ai là gì

Có cách thức này nhằm tính diện tích S xung xung quanh hình nón không tồn tại đáy?

_HOOK_

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 9 | HÌNH NÓN. DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH | 9H15 NGÀY 19.05.2020 | HANOITV

Môn Toán Học lớp 9 hỗ trợ kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản về hình nón và diện tích S xung xung quanh. Video này tiếp tục giúp cho bạn bắt được công thức tính diện tích S và vận dụng nhập những Việc thực tiễn. Đừng bỏ qua thời cơ giao lưu và học hỏi và tò mò toán học tập nằm trong bọn chúng tôi!