công thức tính dung kháng

Câu hỏi:

05/07/2020 43,110

D. XC = 1/2πfC

Bạn đang xem: công thức tính dung kháng

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức tính thông số phẩm chất:

A. Q=2fLr

B. Q=2Lrπ

C. Q=2fLrπ

D. Q=2πfl

Câu 2:

Phát biểu này tại đây sai:

A. Điện trở với vạch màu sắc là địa thế căn cứ nhằm xác lập trị số.

B. Đối với năng lượng điện trở nhiệt độ với thông số dương, Lúc nhiệt độ phỏng tăng thì R tăng.

C. Đối với năng lượng điện trở chuyển đổi theo dõi năng lượng điện áp, Lúc U tăng thì R tăng

D. Đối với quang quẻ năng lượng điện trở, Lúc khả năng chiếu sáng rọi nhập thì R giảm

Câu 3:

Điện trở màu sắc với những vòng màu: nâu, đen sạm, nâu, kim nhũ với trị số năng lượng điện trở là:

A. R = 100Ω ± 5%

B. R = 101Ω ± 10%

C. R = 111Ω ± 20%

Xem thêm: giáo dục kinh tế và pháp luật là gì

D. Đáp án khác

Câu 4:

Phát biểu này tại đây sai:

A. Điôt tiếp lăn tay cho tới dòng sản phẩm năng lượng điện nhỏ cút qua

B. Điôt tiếp mặt mũi chỉ cho tới dòng sản phẩm năng lượng điện rộng lớn cút qua

C. Điôt ổn định áp dùng để làm ổn định quyết định năng lượng điện áp xoay chiều

D. Điôt chỉnh lưu chuyển đổi dòng sản phẩm xoay chiều

Câu 5:

Kĩ thuật năng lượng điện tử đảm nhận chức năng:

A. Điều khiển những quy trình sản xuất

B. Tự động hóa những quy trình sản xuất

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 6:

Quy ước màu sắc nhũ vàng là:

A. ± 5%

B. ± 10%

C. ± 20%

Xem thêm: would you like some coffee

D. Đáp án khác