cu + hno3 đặc nóng

Phản ứng Cu + HNO3 (đặc, nóng) đi ra NO2 nằm trong loại phản xạ lão hóa khử và được thăng bằng đúng mực và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một số trong những bài bác tập dượt đem tương quan về Cu đem điều giải, mời mọc chúng ta đón xem:

Cu + 4HNO3 (đặc, nóng) → Cu(NO3)2 + NO2 + 2H2O

Quảng cáo

Bạn đang xem: cu + hno3 đặc nóng

1. Phương trình chất hóa học của phản xạ Cu ứng dụng với HNO3 đặc

Cu + 4HNO3 quánh → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Cách lập phương trình hóa học:

Bước 1: Xác lăm le những vẹn toàn tử đem sự thay cho thay đổi số lão hóa, kể từ cơ xác lập hóa học lão hóa – khử:

Cu0+HN+5O3Cu+2NO32+N+4O2+H2O

Chất khử: Cu; hóa học oxi hóa: HNO3 quánh.

Bước 2: Biểu trình diễn quy trình lão hóa, quy trình khử

- Quá trình oxi hóa: Cu0Cu+2 + 2e

- Quá trình khử: N+5+eN+4

Bước 3: Tìm thông số phù hợp mang đến hóa học khử và hóa học oxi hóa

1×2×Cu0Cu+2+2eN+5+eN+4

Bước 4: Điền thông số của những hóa học xuất hiện nhập phương trình chất hóa học. Kiểm tra sự thăng bằng số vẹn toàn tử của những yếu tố ở nhì vế.

Cu + 4HNO3 quánh → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

2. Điều khiếu nại nhằm Cu ứng dụng với HNO3 đặc

Phản ứng thân thiết đồng và HNO3 quánh ra mắt ở sức nóng phỏng thông thường.

3. Cách tổ chức thí nghiệm

Lấy vào ống thử 1 – 2ml dung dich HNO3 đặc, rồi cho một miếng nhỏ đồng sắt kẽm kim loại nhập ống thử cơ.

4. Hiện tượng phản xạ

Chất rắn red color của đồng (Cu) tan dần dần nhập hỗn hợp, hỗn hợp có màu sắc xanh xao của Cu(NO3)2 và sinh đi ra khí gray clolor đỏ rực nitơ đioxit (NO2).

5. Mở rộng lớn kỹ năng về đồng (Cu)

5.1. Vị trí nhập bảng tuần trả và thông số kỹ thuật electron vẹn toàn tử

Quảng cáo

- Đồng (Cu) ở dù số 29, nằm trong group IB, chu kì 4 của bảng tuần trả.

- Nguyên tử Cu đem thông số kỹ thuật electron bất thường: 1s22s22p63s23p63d104s1. Viết gọn gàng là [Ar]3d104s1.

- Trong những hợp ý hóa học Cu đem số lão hóa +1 hoặc +2.

5.2. Tính hóa học vật lí

- Đồng là sắt kẽm kim loại red color, đem lượng riêng biệt rộng lớn (D = 8,98 g/cm3), rét chảy ở 1083oC.

- Đồng tinh ranh khiết kha khá mượt, dễ dàng kéo dãn và dát mỏng dính.

- Đồng dẫn năng lượng điện và dẫn sức nóng chất lượng tốt, chỉ tầm thường bạc và hơn nhiều những sắt kẽm kim loại không giống.

5.3. Tính hóa học hóa học

Đồng là sắt kẽm kim loại tầm thường sinh hoạt, đem tính khử yếu hèn.

a. Tác dụng với phi kim

- Tại sức nóng phỏng thông thường, đồng rất có thể ứng dụng với clo, brom tuy nhiên ứng dụng vô cùng yếu hèn với oxi. Ví dụ:

Cu + Cl2 → CuCl2

- Khi đun rét, đồng ứng dụng được với một số trong những phi kim như oxi, diêm sinh. Ví dụ:

2Cu + O2 to 2CuO

- Chú ý: đồng ko ứng dụng được với hidro, nitơ, cacbon.

b. Tác dụng với axit

- Đồng ko khử được nước và ion H+ trong những hỗn hợp HCl và H2SO4 loãng.

- Với những hỗn hợp H2SO4 quánh, rét và HNO3, đồng khử S+6 xuống S+4N+5 xuống N+4hoặc N+2 :

Cu + 2H2SO4đặc to CuSO4 + SO2 + 2H2O

Quảng cáo

Cu + 4HNO3 quánh → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3 loãng → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

6. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1: Cho những đặc điểm sau:

(a) sắt kẽm kim loại đem red color.

(b) sắt kẽm kim loại nhẹ nhõm.

(c) rét chảy ở sức nóng phỏng cao.

(d) kha khá cứng.

(e) dễ dàng kéo dãn và dát mỏng dính.

(g) dẫn năng lượng điện chất lượng tốt.

(h) dẫn sức nóng tầm thường.

Có từng nào đặc điểm vật lí là đặc điểm vật lí của sắt kẽm kim loại đồng?

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Tính hóa học vật lí của sắt kẽm kim loại đồng:

- Là sắt kẽm kim loại red color, mềm, dễ dàng kéo sợi và dát mỏng dính (có thể dát mỏng dính cho tới 0,0025 milimet, mỏng dính rộng lớn giấy tờ viết lách 5 - 6 lần).

- Có phỏng dẫn năng lượng điện và dẫn sức nóng vô cùng cao (chỉ tầm thường bạc).

- Khối lượng riêng biệt rộng lớn 8,98 g/cm3.

- Nhiệt nhiệt độ chảy cao 1083oC.

Quảng cáo

→ Có 4 đặc điểm vật lí là đặc điểm vật lí của đồng: (a), (c), (e), (g)

Câu 2: Để nhận thấy ion nitrat, thông thường người sử dụng Cu và hỗn hợp axit sufuric loãng đun rét là vì

A.phản ứng dẫn đến kết tủa gold color và hỗn hợp có màu sắc xanh xao.

B. phản xạ dẫn đến hỗn hợp có màu sắc xanh xao và khí ko hương thơm thực hiện xanh xao giấy tờ quỳ độ ẩm.

C. phản xạ dẫn đến kết tủa greed color.

D. phản xạ tạo ra hỗn hợp có màu sắc xanh xao và khí ko color hóa nâu nhập bầu không khí.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Xảy đi ra phản ứng:

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Dung dịch Cu2+ có màu sắc xanh; khí NO ko color tuy nhiên hóa nâu nhập bầu không khí.

Câu 3: Cho Cu (Z = 29), địa điểm của Cu nhập bảng tuần trả là

A. dù 29, chu kỳ luân hồi 4, group IB. B. dù 29, chu kỳ luân hồi 4, group IA.

C. dù 29, chu kỳ luân hồi 4, group VIIIB. D. dù 29, chu kỳ luân hồi 4, group IIB.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Cấu hình electron của Cu là 1s22s22p63s23p63d104s1

Vậy Cu ở dù 29 (Z = 29), chu kỳ luân hồi 4 (do đem 4 lớp electron), group IB (1 electron hóa trị, yếu tố d).

Câu 4: Trong những hợp ý hóa học, đồng đem số lão hóa phổ cập là

A. +1. B. +2. C. -2. D. +1 và +2.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Trong những hợp ý hóa học, đồng đem số lão hóa phổ cập là +1 và +2.

Câu 5: Hợp kim Cu – Zn (45% Zn) được gọi là

A. đồng thau. B. đồng thanh. C. đồng bạch. D. đuy đi ra.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Đồng thau là kim loại tổng hợp Cu – Zn (45% Zn).

Câu 6: Cho 3,2 gam Cu ứng dụng với 100ml hỗn hợp láo lếu hợp ý (HNO3 0,8M + H2SO4 0,2M), thành phầm khử có một không hai của HNO3 là NO. Thể tích khí NO (đktc) là

A. 0,672 lít. B. 0,336 lít.

Xem thêm: gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ

C. 0,747 lít. D. 1,792 lít.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nCu = 3,2 : 64 = 0,05 mol

nH+= 0,8.0,1 + 2.0,2.0,1 = 0,12 mol

nNO3 = 0,8.0,1 = 0,08 mol

3Cu+ 8H++ 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

→ Sau phản xạ H+ không còn đầu tiên

→ nNO = 2.nH+8 = 2.0,128 = 0,03 mol

→ VNO = 0,03.22,4 = 0,672 lít.

Câu 7: Đồng nằm trong dù 29 nhập bảng tuần trả, vậy thông số kỹ thuật electron của Cu+ và Cu2+ theo thứ tự là

A. [Ar]3d10; [Ar]3d9. B. [Ar]3d94s1; [Ar]3d84s1.

C. [Ar]3d94s1; [Ar]3d9. D. [Ar]3d84s2; [Ar]3d84s1.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Đồng đem thông số kỹ thuật electron là [Ar]3d104s1

→ Cấu hình electron của Cu+ và Cu2+ theo thứ tự là:[Ar]3d10; [Ar]3d9.

Câu 8: Tổng thông số là những số vẹn toàn, tối giản của toàn bộ những hóa học nhập phương trình phản xạ thân thiết Cu với hỗn hợp HNO3 quánh, rét là

A. 8. B. 10. C. 11. D. 9.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Cu + 4HNO3 to Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Tổng thông số = 1 + 4 + 1 + 2 + 2 = 10.

Câu 9: Nhận lăm le nào là sau đấy là sai?

A. Đồng mềm, dễ dàng kéo sợi .

B. Đồng là sắt kẽm kim loại có màu sắc đen sạm.

C. Đồng rất có thể dát mỏng dính rộng lớn giấy tờ viết lách kể từ 5 cho tới 6 lượt.

D. Đồng dẫn sức nóng, năng lượng điện chất lượng tốt.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Đồng là sắt kẽm kim loại đem red color.

Câu 10: Cho Cu và hỗn hợp H2SO4 loãng ứng dụng với hóa học X (một loại phân bón hóa học), thấy bay đi ra khí ko color hóa nâu nhập bầu không khí. Mặt không giống, Khi X ứng dụng với hỗn hợp NaOH thì đem khí hương thơm khai bay đi ra. Chất X là

A. amophot. B. ure. C. natri nitrat. D. amoni nitrat.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Amoni nitrat NH4NO3

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O

NH4+ + OH- → NH3↑ + H2O

Câu 11: Nhúng một thanh Cu nhập hỗn hợp AgNO3, sau đó 1 thời hạn kéo ra, cọ tinh khiết, sấy thô, lấy cân nặng thì lượng thanh đồng thay cho thay đổi thế nào là ?

A. Tăng. B. Giảm. C. Không thay cho thay đổi. D. ko xác lập được.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Giả sử có một mol Cu nhập cuộc phản ứng

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

nAg = 2nCu = 2 mol

→ Khối lượng thanh đồng tăng = 2.108 - 64 = 152 gam.

Câu 12: Cho Cu ứng dụng với từng hỗn hợp sau: HCl (1), HNO3 (2), AgNO3 (3), Fe(NO3)2 (4), Fe(NO3)3 (5), Na2S (6). Cu phản xạ được với

A. 2, 3, 5, 6. B. 2, 3, 5. C. 1, 2, 3. D. 2, 3.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

(2) 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

(3) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

(5) Cu + 2Fe(NO3)3 → 2Fe(NO3)2 + Cu(NO3)2

Câu 13: Hòa tan không còn 3,04 gam láo lếu hợp ý bột Fe và Cu nhập hỗn hợp HNO3 loãng nhận được 0,896 lít khí NO (đktc). Phần trăm của Fe và Cu nhập láo lếu hợp ý theo thứ tự là

A. 63,2% và 36,8%. B. 36,8% và 63,2%.

C. 50% và 50%. D. 36,2% và 63,8%.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Gọi số mol của Fe và Cu nhập láo lếu hợp ý theo thứ tự là x và nó mol

→ mhh = 3,04 → 56x + 64y = 3,04. (1)

Áp dụng lăm le luật bảo toàn electron tớ có:

3.nFe + 2.nCu = 3.nNO → 3x + 2y = 0,12 (2)

Giải hệ phương trình (1) và (2) được x = 0,02 và nó = 0,03

→ %mFe = 0,02.563,04.100 = 36,8%

%mCu = 100 – 36,8 = 63,2%.

Câu 14: Cho m gam láo lếu hợp ý X bao gồm Al, Cu nhập hỗn hợp HCl dư, sinh đi ra 3,36 lít khí (ở đktc). Nếu mang đến m gam láo lếu hợp ý X bên trên nhập lượng dư axit nitric quánh, nguội, sinh đi ra 6,72 lít khí NO2 (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc). Giá trị của m là

A. 10,5. B. 11,5. C. 12,3. D. 15,6.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Gọi số mol Al và Cu nhập m gam láo lếu hợp ý X theo thứ tự là a và b mol

Trường hợp ý 1: Cho X nhập HCl dư, chỉ mất Al phản ứng

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 (0,15 mol)

→ nAl = 23nH2 = 23.0,15 = 0,1 mol

Trường hợp ý 2: Cho X nhập HNO3 quánh, nguội Al bị thụ động, chỉ mất Cu phản ứng

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 (0,3 mol) + 2H2O

→ nCu = 12nNO2=12.0,3 = 0,15 mol→ m = mAl + mCu = 0,1.27 + 0,15.64 = 12,3 gam.

Câu 15: Trong ngẫu nhiên, yếu tố đồng đem nhì đồng vị là 63Cu và 65Cu. Nguyên tử khối tầm của đồng là 63,54. Phần trăm tổng số vẹn toàn tử của đồng vị 65Cu là

A. 73%. B. 27%. C. 54%. D. 50%.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Gọi tỷ lệ số vẹn toàn tử của 2 đồng vị 63Cu và 65Cu theo thứ tự là x và nó (%)

→ x + nó = 100 (1)

Nguyên tử khối tầm của đồng là 63,54

63x+65y100 = 63,54 (2)

Từ (1) và (2) tớ đượcx = 73 và nó = 27.

Câu 16: Kim loại Cu phản xạ được với dung dịch:

A. FeSO4. B. AgNO3 C. KNO3. D. HCl.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Kim loại Cu chỉ phản xạ với hỗn hợp AgNO3

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Xem thêm: chất tinh khiết là gì

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2Cu + O2 → 2CuO
 • Cu + Cl2 → CuCl2
 • Cu + S → CuS
 • Cu + Br2 → CuBr2
 • Cu + HCl + 1/2O2 → CuCl2 + H2O
 • Cu + H2S + 1/2O2 → CuS + H2O
 • Cu + H2SO4 + 1/2O2 → CuSO4 + H2O
 • 3Cu + 8HNO3 (loãng) → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
 • Cu + 2H2SO4 (đặc, nóng) → CuSO4 + SO2 + 2H2O
 • 3Cu + 8HCl + 8NaNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 8NaCl + 4H2O
 • 3Cu + 8HCl + 2NaNO3 → 3CuCl2 + 2NO + 2NaCl + 4H2O
 • 3Cu + 8HCl + 8KNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 8KCl + 4H2O
 • 3Cu + 8HCl + 2KNO3 → 3CuCl2 + 2NO + 2KCl + 4H2O
 • Cu + H2O + O2 + CO2 → Cu2CO3(OH)2
 • Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag
 • Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2
 • Cu + FeCl3 → CuCl2 + FeCl2
 • Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-dong-cu.jsp