đặc điểm của phong trào cần vương là

Câu hỏi:

20/01/2020 17,898

A. Là trào lưu yêu thương nước theo đòi khuynh phía và ý thức hệ phong loài kiến.

Bạn đang xem: đặc điểm của phong trào cần vương là

Đáp án chủ yếu xác

B. Là trào lưu yêu thương nước theo đòi khuynh phía dân công ty tư sản.

C. Là trào lưu yêu thương nước theo đòi khuynh phía vô sản.

D. Là trào lưu yêu thương nước của những đẳng cấp quần chúng. #.

Đặc điểm của trào lưu Cần vương vãi là trào lưu yêu thương nước theo đòi khuynh phía và ý thức hệ phong loài kiến. Bởi trào lưu này được đề xướng vì chưng Tôn Thất Thuyết thay cho vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần vương vãi, lôi kéo văn thâ, sĩ phu và quần chúng. # toàn quốc vì thế vua tuy nhiên kháng chiến. Hơn nữa, tiềm năng sau cùng của trào lưu là lập lại cơ chế phong loài kiến bởi vua hàng đầu.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm khác lạ về quy tế bào thân thiết “Chiến tranh giành đặc biệt” với “Chiến tranh giành viên bộ”

A. Chỉ ra mắt ở miền Nam   

B. Diễn rời khỏi ở cả miền Nam và miền Bắc

C. Diễn rời khỏi bên trên toàn Đông Dương   

D. Chỉ ra mắt ở điểm Đông Nam Bộ

Câu 2:

Trong thời gian 1954 – 1975, sự khiếu nại này khắc ghi bước cải cách và phát triển của cách mệnh ở miền Nam gửi kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng quý phái thế tiến bộ công?

A. ”Đồng khởi”    

B. Chiến thắng Ấp Bắc

C. Chiến thắng Vạn Tường  

D. Chiến thắng Bình Giã

Câu 3:

Khó khăn mới mẻ so với cuộc kháng chiến kháng thực dân Pháp của quần chúng. # tao nhập thời điểm cuối năm 1949 đầu năm mới 1950 là gì?

A. Mĩ can thiệp sâu sắc và bám líu thẳng nhập trận đánh tranh giành Đông Dương.

B. Cuộc kháng chiến của quần chúng. # tao tổ chức nhập ĐK trọn vẹn tự động lực cơ hội sinh.

Xem thêm: quần đảo hoàng sa thuộc tỉnh nào

C. Pháp tăng mạnh xây đắp quân team tay sai và xây dựng cơ quan ban ngành bù nom.

D. Tương quan liêu lực lượng thân thiết tao và địch chênh chếch theo đòi khunh hướng đảm bảo chất lượng mang đến Pháp và bất lợi mang đến tao.

Câu 4:

Sau Chiến tranh giành trái đất loại nhị đến giờ, Trung Quốc đã

A. Tiếp tục hoàn thiện những mạng dân tộc bản địa dân người sở hữu dân, tăng trưởng xây đắp CNXH.

B. Hoàn trở nên cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân.

C. Cách đầu tiến bộ lên xây đắp CNXH.

D. Tiến ên xây đắp cơ chế TBCN.

Câu 5:

Sắp xếp trật tự the thời hạn những cuộc kháng chiến kháng nước ngoài xâm của dân tộc bản địa tao trong số thế kỉ X – XV:

1. Kháng chiến kháng Tống thời Tiền Lê.

2. Kháng chiến kháng quân Mông – Nguyên thời Trần.

3. Kháng chiến kháng Tống thời Lí.

4. Khởi nghĩa Lam Sơn.

A.1, 2, 3, 4   

B. 2, 3, 4, 1 

C. 1, 3, 2, 4 

D. 3, 2, 4, 1

Câu 6:

Phong trào “vô sản hóa” (1928) có công năng gì?

A. Tăng cường con số người công nhân thao tác làm việc trong số xí nghiệp sản xuất, nhà máy sản xuất, hầm mỏ.

B. Nâng cao ý thức chủ yếu trị của giai cung cấp người công nhân, xúc tiến trào lưu người công nhân cải cách và phát triển mạnh mẽ và uy lực, phát triển thành nòng cột của trào lưu đấu tranh giành nội địa.

C. Thúc đẩy cuộc đấy tranh giành của dân cày, tè tư sản và người công nhân.

Xem thêm: dấu hiệu chia hết cho 6

D. Chuẩn bị thẳng cho việc thành lập của Đảng Cộng sản nước ta.