đại học y phạm ngọc thạch, điểm chuẩn 2022

(Chinhphu.vn) - Ngành Y khoa giành cho sỹ tử thông thường trú ngoài Thành Phố HCM với điểm chuẩn chỉnh tối đa Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch là 26,31.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2023 - Hình ảnh 1.

Điểm chuẩn chỉnh giao động 18,35 - 26,31 điểm

Chiều 22/8, Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch công tía điểm chuẩn chỉnh cách thức xét điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông. Theo tê liệt, điểm chuẩn chỉnh giao động 18,35 - 26,31 điểm.

Bạn đang xem: đại học y phạm ngọc thạch, điểm chuẩn 2022

Theo tê liệt, ngành Y khoa giành cho sỹ tử thông thường trú ngoài Thành Phố HCM với điểm chuẩn chỉnh tối đa là 26,31; nối tiếp này đó là ngành Răng - Hàm - Mặt với 26,28 điểm.

Xem thêm: trường đại học văn hoá tp hcm

Xem thêm: hóa trị của các nguyên tố

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2023 - Hình ảnh 3.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2023 - Hình ảnh 5.

Năm ni, Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch có một.366 tiêu chuẩn, phân bổ đều mang lại sỹ tử Thành Phố HCM (50%) và những tỉnh, trở nên ngoài Thành Phố HCM (50%).