dạng địa hình chủ yếu ở châu phi là

Câu hỏi:

24/09/2019 204,341

Bạn đang xem: dạng địa hình chủ yếu ở châu phi là

A. Bồn địa và tô nguyên vẹn.

Đáp án chủ yếu xác

B. Sơn nguyên vẹn và núi cao.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Giải thích: Địa hình châu Phi khá đơn giản và giản dị. cũng có thể coi toàn cỗ châu lục là 1 khối cao nguyên trung bộ xịn lồ, bên trên ê hầu hết là những tô nguyên vẹn xen những bể địa thấp. Châu Phi đặc biệt không nhiều núi cao và đồng bởi vì.

Chọn: A.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Châu Phi đem nhiệt độ rét mướt do

A. Đại thành phần cương vực ở ngoài hai tuyến đường chí tuyến.

B. Đại thành phần cương vực nằm trong lòng hai tuyến đường chí tuyến.

C. Có nhiều hoang toàng mạc và phân phối hoang toàng mạc.

D. Chịu tác động mạnh mẽ và tự tin của những dòng sản phẩm biển khơi rét mướt ven bờ.

Câu 2:

Châu Phi tiếp nối với châu Á bởi vì eo đất

A. Pa-na-ma.

B. Xuy-e.

C. Man-sơ.

D. Xô-ma-li.

Câu 3:

Đặc điểm không nên của lối bờ biển khơi châu Phi là

A. Ít phân phối hòn đảo và hòn đảo.

Xem thêm: quần đảo hoàng sa thuộc tỉnh nào

B. Ít vịnh biển khơi.

C. Ít bị phân chia rời.

D. Có nhiều phân phối hòn đảo rộng lớn.

Câu 4:

Hai phân phối hòn đảo lớn số 1 của châu Phi là

A. Ma-đa-ga-xca và Xô-ma-li.

B. Ma-đa-ga-xca và Trung nén.

C. Xô-ma-li và Xca-đi-na-vi.

D. Xca-đi-na-vi và Ban-Căng.

Câu 5:

Châu Phi là lục địa rộng lớn thứ

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 6:

Sông lâu năm nhất châu Phi là

A. Nin.

B. Ni-giê.

C. Dăm-be-di.

Xem thêm: làm tròn đến hàng đơn vị

D. Công-gô.