đặt một điện tích dương khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả nhẹ

Câu hỏi:

28/05/2020 201,482

A. dọc từ chiều của đàng mức độ năng lượng điện trường

Bạn đang xem: đặt một điện tích dương khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả nhẹ

Đáp án chủ yếu xác

B. trái hướng đàng mức độ năng lượng điện trường

C. vuông góc với đàng mức độ năng lượng điện trường

D. bám theo một quy trình bất kỳ

Chọn: A

Hướng dẫn:

            Đặt một năng lượng điện dương, lượng nhỏ vào trong 1 năng lượng điện ngôi trường đều rồi thả nhẹ nhõm. Dưới thuộc tính của lực năng lượng điện thực hiện năng lượng điện dương tiếp tục vận động dọc từ chiều của đàng mức độ năng lượng điện ngôi trường. Điện tích âm vận động trái hướng đàng mức độ năng lượng điện ngôi trường.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mối contact thân thiện hiệu năng lượng điện thế UMNvà hiệu năng lượng điện thế UNM là:

A. UMN=UNM

B. UMN=-UNM

C. UMN=1UNM

D. UMN=-1UNM

Câu 2:

Khoảng cơ hội thân thiện một prôton và một êlectron là r = 5.10-9(cm), coi rằng prôton và êlectron là những năng lượng điện điểm. Lực tương tác thân thiện bọn chúng là:

A. lực bú với F = 9,216.10-12 (N).

B. lực đẩy với F = 9,216.10-12 (N).

C. lực bú với F = 9,216.10-8 (N).

D. lực đẩy với F = 9,216.10-8 (N).

Câu 3:

Phát biểu này sau đấy là không đúng?

A. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện dương là vật thiếu thốn êlectron.

Xem thêm: vecto chỉ phương là gì

B. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện âm là vật quá êlectron

C. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện dương là vật đã nhận được thêm thắt những ion dương

D. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện âm là vật đã nhận được thêm thắt êlectron

Câu 4:

Hai năng lượng điện điểm đều bằng nhau đặt điều vô chân ko xa nhau một khoảng r1 = 2 (cm). Lực đẩy thân thiện bọn chúng là F1=1,6.10-4 (N). Để lực tương tác thân thiện nhị năng lượng điện bại liệt bằng F2=2,5.10-4 (N) thì khoảng cách thân thiện bọn chúng là:

A. r2 = 1,6 (m)

B. r2 = 1,6 (cm)

C. r2 = 1,28 (m). 

D. r2 = 1,28 (cm).

Câu 5:

Hai năng lượng điện tích q1=5.10-16 (C),  q2=-5.10-16 (C), đặt điều bên trên nhị đỉnh B và C của một tam giác đều ABC cạnh bởi vì 8 (cm) vô không gian. Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường bên trên đỉnh A của tam giác ABC có tính rộng lớn là:

A. E = 1,2178.10-3 (V/m).

B. E = 0,6089.10-3 (V/m).

C. E = 0,3515.10-3 (V/m).

D. E = 0,7031.10-3 (V/m).

Câu 6:

Một năng lượng điện q = 1 (μC) dịch chuyển kể từ điểm A tới điểm B vô năng lượng điện ngôi trường, nó chiếm được một tích điện W = 0,2 (mJ). Hiệu năng lượng điện thế thân thiện nhị điểm A, B là:

A. U = 0,đôi mươi (V).

B. U = 0,đôi mươi (mV).

C. U = 200 (kV).

Xem thêm: bị động hiện tại hoàn thành

D. U = 200 (V).