để làm việc với báo cáo chọn đối tượng nào trong bảng chọn đối tượng

Câu hỏi:

14/01/2022 28,876

Để thao tác làm việc với report, lựa chọn Reports này vô bảng lựa chọn đối tượng người dùng. Để tạo nên nhanh chóng một report tao thực hiện: sử dụng thuật sĩ tạo nên report và tiếp sau đó sửa thay đổi design report được đưa đến ở bước bên trên.

Đáp án: D

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Báo cáo thông thường được dùng để:

A. Thể hiện nay được sự đối chiếu và tổ hợp vấn đề kể từ những group dữ liệu 

B. Trình bày nội dung văn phiên bản theo dõi kiểu quy định 

C. A và B đều đúng 

D. A và B đều sai

Câu 2:

Giả sử bảng HOCSINH bao gồm với những ngôi trường MAHS, HOTEN, DIEM. LOP. Muốn hiển thị vấn đề điểm tối đa của từng lớp nhằm dùng lâu nhiều năm, vô Access tao dùng đối tượng người dùng này trong những đối tượng người dùng sau?

A. Reports 

B. Queries 

C. Forms 

D. Tables

Câu 3:

Khi ham muốn sửa thay đổi design report, tao lựa chọn report rồi nháy nút:

A. Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án       

B.Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án  

Xem thêm: tính từ trong tiếng anh là gì

C. Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án       

D.Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án

Câu 4:

Với report, tao ko thể thực hiện được việc gì trong mỗi việc sau đây?

A. Chọn ngôi trường đi vào báo cáo 

B. Lọc những phiên bản ghi thỏa mãn nhu cầu một ĐK này đó 

C. Gộp group dữ liệu 

D. Ba trí report và lựa chọn loại trình bày

Câu 5:

Khi report đang được ở chính sách design, hoàn toàn có thể nháy nút này nhằm coi thành phẩm của báo cáo?

A.Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án   

B. Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án      

C.Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án      

D.Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án 

Câu 6:

Khi cần phải in tài liệu theo dõi một kiểu mang đến trước, cần dùng đối tượng: 

A. Báo cáo 

B. Bảng 

C. Mẫu hỏi 

Xem thêm: văn tả con chó lớp 4 ngắn gọn nhất

D. Biểu mẫu