đề thi toán lớp 3

Bộ Đề ganh đua Toán lớp 3 năm 2023 tinh lọc, với đáp án tương đối đầy đủ Học kì 1 & Học kì 2 sách Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân trời tạo ra hùn Giáo viên và cha mẹ được thêm tư liệu Đề ganh đua Toán lớp 3 kể từ cơ hùn học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong những bài bác ganh đua môn Toán lớp 3.

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 3

Đề ganh đua Toán lớp 3 (năm 2023 mới nhất nhất)

Xem demo Đề Toán 3 KNTT Xem demo Đề Toán 3 CTST Xem demo Đề Toán 3 CD

Chỉ kể từ 200k mua sắm trọn vẹn cỗ đề ganh đua Toán lớp 3 cả năm (mỗi cỗ sách) phiên bản word với điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi
 • Top 30 Đề ganh đua Toán 3 Giữa kì một năm 2023 với đáp án

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề ganh đua Toán 3 Học kì một năm 2023 với đáp án

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề ganh đua Toán lớp 3 Giữa kì hai năm 2023 với đáp án

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì hai năm 2023 với đáp án

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán 3 năm 2023 với đáp án (30 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì 1

 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì 2

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 - Cánh diều

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì 1

 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì 2

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì 1

 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo ra với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì 2

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời tạo ra với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Xem demo Đề Toán 3 KNTT Xem demo Đề Toán 3 CTST Xem demo Đề Toán 3 CD


Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 (cả thân phụ sách)

Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 1 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 (cả thân phụ sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 (cả thân phụ sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 (cả thân phụ sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 (cả thân phụ sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 (cả thân phụ sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 (cả thân phụ sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 (cả thân phụ sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 (cả thân phụ sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 (cả thân phụ sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10 (cả thân phụ sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11 (cả thân phụ sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 (cả thân phụ sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 (cả thân phụ sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 (cả thân phụ sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 (cả thân phụ sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 (cả thân phụ sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 (cả thân phụ sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 (cả thân phụ sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 (sách mới)

Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 2 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 (cả thân phụ sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần đôi mươi (cả thân phụ sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần đôi mươi (sách mới)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 21 (cả thân phụ sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 (cả thân phụ sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 23 (cả thân phụ sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24 (cả thân phụ sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 (cả thân phụ sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 (cả thân phụ sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 27 (cả thân phụ sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 (cả thân phụ sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 (cả thân phụ sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 (cả thân phụ sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 31 (cả thân phụ sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 32 (cả thân phụ sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 33 (cả thân phụ sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 33 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 (cả thân phụ sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 35 (cả thân phụ sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 35 (sách mới)

Bài tập dượt hằng ngày lớp 3

 • Bài tập dượt Tiếng Việt lớp 3

 • Bài tập dượt Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài tập dượt Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

 • Bài tập dượt Toán lớp 3

 • Bài tập dượt Toán lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài tập dượt Toán lớp 3 Cánh diều

Ôn hè lớp 3 lên lớp 4

 • Ôn hè Tiếng Việt lớp 3 lên lớp 4
 • Ôn hè Toán lớp 3 lên lớp 4

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số 36 525 gọi là:

A. Ba mươi sáu ngàn năm trăm nhị mươi lăm.

B. Ba mươi sáu ngàn nhị trăm năm mươi lăm.

C. Ba sáu năm 2 năm.

D. Ba mươi sáu ngàn năm 2 năm.

Câu 2. Chữ số 7 vô số 54 766 có mức giá trị là:

A. 70

B. 700

C. 7 000

D. 7

Câu 3. Làm tròn xoe số 83 240 cho tới hàng trăm ngàn tao được số:

A. 83 000

B. 90 000

C. 80 000

D. 80 300

Câu 4. Số ngay tắp lự trước của số 10 001 là số nào?

A. 10 002

B. 10 011

C. 10 000

D. đôi mươi 001

Câu 5. Tháng này tại đây với 30 ngày?

A. Tháng Năm

B. Tháng Mười hai

C. Tháng Ba

D. Tháng Sáu

Câu 6. Giá trị của biểu thức 21 576 – 2 343 + 1 000

A. đôi mươi 000

B. 18 233

C. đôi mươi 233

D. 18 000

Câu 7. Chu vi hình chữ nhật với chiều nhiều năm 12 centimet và chiều rộng lớn 8 centimet là:

A. 40 cm

B. đôi mươi cm

C. 96 cm

D. 22 cm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính

27 583 + 38 107

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

70 236 – đôi mươi 052

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

11 170 × 4

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

42 987 : 7

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

Câu 9. Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 5 × (9 280 + 9 820)

= ………………………………….

= ………………………………….

b) (78 156 – 2 829) : 3

= ………………………………….

= ………………………………….

Câu 10. Số?

2 m = ……. mm

5 l = ……. ml

5 kilogam = …….. g

4 km = ……. m

2 000 g = ………. kg

7 00 centimet = ……… m

Câu 11.Số?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức với đáp án (10 đề)

Diện tích hình vuông vắn ABCD là …… cm2

Câu 12. Giải toán?

Tháng trước Khu di tích lịch sử đón 42 300 khách hàng tham lam quan lại. Do tác động của dịch Covid – 19, mon này khách hàng tham lam quan lại đang được giảm sút 3 phiên đối với mon trước. Hỏi con số khách hàng cho tới tham lam quan lại Khu di tích lịch sử vô cả nhị mon là bao nhiêu?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Số?

Mẹ mua sắm trứng không còn đôi mươi 000 đồng và fake mang lại cô chào bán trứng tờ 1000 đồng. Cô chào bán trứng trả lại u 4 tờ chi phí. Khả năng hoàn toàn có thể xẩy ra là:

- Cô chào bán trứng trả lại u …... tờ 5 000 đồng, ….. tờ đôi mươi 000 đồng và tờ 50 000 đồng.

- Cô chào bán trứng trả lại u …... tờ đôi mươi 000 đồng.

- Cô chào bán trứng trả lại u ...… tờ 10 000 đồng và …... tờ 50 000 đồng

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số lớn số 1 trong những số 37 900, 14 200, 58 287, 9 278 là:

A. 58 287

B. 37 900

C. 14200

D. 9 278

Câu 2. Cho hình tròn trụ tâm O

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

Đường kính của hình tròn trụ tâm O bên trên là:

A. OA

B. OC

C. OB

D. BC

Câu 3:Số người hiến tiết vô tuần:

Ngày

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

Số người

9

8

3

9

10

18

20

Số người cho tới hiến tiết trong thời gian ngày Thứ Sáu nhiều hơn thế nữa trong thời gian ngày loại Ba là từng nào người?

A.12

B. 2

C. 8

D. 3

Câu 4. Sắp xếp những số sau theo đuổi trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: III, V, I, XIX

A. III, V, I, XIX

B. I, III, V, XIX

C. XIX, V, III, I

D. V, XIX, I, III

Câu 5. Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

A. 12 cm2

B. 12 cm

C. 10 cm2

D. 10 cm

Câu 6: Một vỏ hộp đựng 10 viên bi: 3 viên bi đỏ tía, 5 viên bi vàng, 2 viên bi Trắng. Lan bịt đôi mắt lấy tình cờ một viên bi. Khả năng này tại đây không thể xảy ra:

A. Lan hoàn toàn có thể lấy được viên bi đỏ tía

B. Lan hoàn toàn có thể lấy được viên bi vàng

C. Lan hoàn toàn có thể lấy được viên bi trắng

D. Lan hoàn toàn có thể lấy được viên bi xanh

Câu 7: Mua 5 quyển vở không còn 35 000 đồng. Hỏi mua sắm một quyển vở không còn từng nào tiền?

A. 7 000 chi phí

B. 7 000 tiền

C. 7 000 đồng

D. 5 000 đồng

Xem thêm: tính từ trong tiếng anh là gì

Phần 2. Tự luận

Câu 8:Tìm bộ phận chưa chắc chắn trong những quy tắc tính sau:

a) .............. : 5 = 30

b) 2 × ...................... = 1 866

c) .............. – 3 256 = 8 462

d) 1 536 + ..................... = 6 927

Câu 9. Đặt tính rồi tính

85 462 + 4 130

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

77 208 – 68 196

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

21 724 × 3

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

82 485 : 3

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

Câu 10: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 14 738 + 460 – 3 240

= ..............................................

= ..............................................

b) 9 015 × 3 × 2

= ..............................................

= ..............................................

c) (24 516 – 4 107) : 3

= ..............................................

= ..............................................

d) 7 479 + 3 204 × 5

= ..............................................

= ..............................................

Câu 11. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

a) Diện tích hình A to hơn diện tích S hình B.Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

b) Chu vi hình A to hơn chu vi hình B.Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

c) Diện tích hình A vội vàng gấp đôi diện tích S hình B.Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

d) Tổng diện tích S nhị hình là 10 cm2.Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

Câu 12.Giải toán

Có thân phụ kho chứa chấp dầu, từng kho chứa chấp 10 000 l. Người tao đã mang lên đường 12 000 l dầu. Hỏi thân phụ kho cơ còn sót lại từng nào lít dầu?

Bài giải

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Câu 13. Tìm chữ số tương thích điền vô dù rỗng.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Một trang trại trồng 3 255 cây coffe. Bác dân cày rằng “Nông trại của tôi trồng khoảng tầm 3 300 cây cà phê”. Hỏi Bác đã trải tròn xoe số lượng km coffe cho tới sản phẩm nào?

A. Hàng đơn vị

B. Hàng chục

C. Hàng trăm

D. Hàng nghìn

Câu 2: Cái nón có mức giá 25 000 đồng, dòng sản phẩm dù có mức giá 70 000 đồng. Cái nón rẻ rúng rộng lớn dòng sản phẩm dù từng nào chi phí ?

A. 44 000 đồng

B. 54 000 đồng

C. 45 000 đồng

D. 35 000 đồng

Câu 3. Cho hình vuông vắn và hình chữ nhật với những độ dài rộng như hình vẽ.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời tạo ra với đáp án (10 đề)

Diện tích hình vuông vắn …… diện tích S hình chữ nhật.

Từ tương thích nhằm điền vô địa điểm chấm là

A. Bằng

B. Lớn hơn

C. Nhỏ hơn

D. Không đối chiếu được

Câu 4. Giang với 3 cây viết chì, 1 thước kẻ và 1 cây viết mực. Giang nhắm đôi mắt và lựa chọn 2 vô thân phụ vật dụng bên trên. Phát biểu này tại đây không đúng

A. Giang hoàn toàn có thể lấy được 2 dòng sản phẩm cây viết chì

B. Giang hoàn toàn có thể lấy được một dòng sản phẩm cây viết chì và 1 dòng sản phẩm cây viết mực

C. Giang hoàn toàn có thể lấy được 2 dòng sản phẩm cây viết mực

D. Giang hoàn toàn có thể lấy được một cây viết chì và 1 thước kẻ

Câu 5. Số lớn số 1 trong những số: đôi mươi 467; 32 508; 11 403; 15 927 là

A. đôi mươi 467

B. 32 508

C. 11 403

D. 15 927

Câu 6. Tháng này tại đây với 31 ngày

A. Tháng Hai

B. Tháng Sáu

C. Tháng Chín

D. Tháng Bảy

Câu 7. Một sợi dây khá dài 30 249 centimet được tạo thành 9 đoạn nhiều năm đều nhau. Hỏi từng đoạn nhiều năm từng nào xăng - ti – mét?

A. 3 360 cm

B. 3 361 cm

C. 3 350 cm

D. 3 360 cm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời tạo ra với đáp án (10 đề)

Câu 9. Đặt tính rồi tính

10 760 × 9

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

15 208 : 5

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

54 316 – 3 897

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

28 561 + 11 324

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 1 800 – 850 : 5

= .............................................

= .............................................

b) 100 000 – 16 000 × 5

= .............................................

= .............................................

c) 800 × 3 + 27 000

= .............................................

= .............................................

d) 94 000 : 4 × 3

= .............................................

= .............................................

Câu 11. Cho bảng số liệu về con số gà của những hộ gia đình:

Hộ gia đình

Số lượng gà

Bác Hùng

17 con

Bác Nam

9 con

Bác Tiến

31 con

Bác Hoàng

24 con

a) Hộ mái ấm gia đình này với con số gà nhiều nhất?

................................................................................................................

b) Hộ mái ấm gia đình này với con số gà không nhiều nhất?

................................................................................................................

c) tổ ấm bác bỏ Hoàng với nhiều hơn thế nữa mái ấm gia đình bác bỏ Hùng từng nào con cái gà?

................................................................................................................

Câu 12. Giải toán

Bác Hùng dự trù xây một mái ấm không còn 78 000 viên gạch men. Bác Hùng đang được mua sắm 3 phiên, từng phiên 18 000 viên gạch men. Hỏi theo đuổi dự trù, bác bỏ Hùng còn cần mua sắm từng nào viên gạch men nữa?

Bài giải

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Câu 13. Tìm số với 3 chữ số, hiểu được Lúc xoá quăng quật chữ số 7 ở sản phẩm đơn vị chức năng, tao được số mới nhất xoàng xĩnh số cần lần là 331.

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
Lưu trữ: Đề ganh đua Toán lớp 3 (sách cũ)

Xem demo Đề Toán 3 KNTT Xem demo Đề Toán 3 CTST Xem demo Đề Toán 3 CD

Xem thêm thắt đề ganh đua những môn học tập lớp 3 tinh lọc, với đáp án hoặc khác:

 • Đề ganh đua Tiếng Việt 3
 • Đề ganh đua Tiếng Anh 3
 • Đề ganh đua Tin học tập lớp 3

Đã với điều giải bài bác tập dượt lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 3 Cánh diều

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: bài văn tả cô giáo hay nhất

Loạt bài bác Đề ganh đua Tiếng Việt 3 với đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.Giải bài bác tập dượt lớp 3 những môn học