đơn vị nào sau đây là đơn vị đo cường độ điện trường

Câu hỏi:

04/10/2019 46,194

Bạn đang xem: đơn vị nào sau đây là đơn vị đo cường độ điện trường

D. vôn bên trên mét.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn D.

Đơn vị đo độ mạnh năng lượng điện ngôi trường là V/m.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại điểm O bịa đặt năng lượng điện điểm Q. Trên tia Ox với tía điểm theo đuổi trật tự A, M, B. Độ rộng lớn độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm A, M, B thứu tự là EA, EM, EB. Nếu EA = 96100 V/m, EB = 5625 V/m và MA = 2MB thì EM gần nhất với độ quý hiếm nào là sau đây?

A.10072 V/m.

B. 22000 V/m.

C. 11200 V/m.

D. 10500 V/m

Câu 2:

Nhiễm năng lượng điện cho 1 thanh vật liệu nhựa rồi đưa này lại ngay gần nhì vật M và N. tao thấy nhanh chóng vật liệu nhựa hít cả nhì vật M và N. trường hợp nào là tiếp sau đây chắc chắn là ko thể xảy ra?

A.M và N nhiễm năng lượng điện nằm trong vết.

B.M và N nhiễm năng lượng điện trái khoáy vết.

C.M nhiễm năng lượng điện, còn N ko nhiễm năng lượng điện.

D.Cả M và N đều ko nhiễm năng lượng điện.

Câu 3:

Công của lực năng lượng điện ngôi trường Lúc một năng lượng điện dịch chuyển kể từ điểm M tới điểm N vô năng lượng điện ngôi trường đều là A = qEd. Trong số đó d là

A.Chiều lâu năm MN.

B.Chiều lâu năm lối đi của năng lượng điện.

C.Đường kính của trái khoáy cầu tích năng lượng điện.

Xem thêm: học viện thanh thiếu niên hà nội

D.Hình chiếu của lối đi lên phương của một đàng mức độ.

Câu 4:

Đưa một thanh sắt kẽm kim loại dung hòa về năng lượng điện bịa đặt bên trên một giá bán cơ hội năng lượng điện lại ngay gần một trái khoáy cầu tích năng lượng điện dương. Sau Lúc đem thanh sắt kẽm kim loại đi ra thiệt xa thẳm trái khoáy cầu thì thanh kim loại

A.có nhì nửa năng lượng điện trái khoáy vết.

B. tích năng lượng điện dương.

C.tích năng lượng điện âm.

D. dung hòa về năng lượng điện.

Câu 5:

Trong công thức khái niệm độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm E = F/q thì F và q là gì?

A.F là tổ hợp những lực thuộc tính lên năng lượng điện thử; q là khuôn khổ của năng lượng điện tạo nên năng lượng điện ngôi trường.

B.F là tổ hợp những lực năng lượng điện thuộc tính lên năng lượng điện thử; q là khuôn khổ của năng lượng điện tạo nên năng lượng điện ngôi trường.

C.F là tổ hợp những lực thuộc tính lên năng lượng điện thử; q là khuôn khổ của năng lượng điện demo.

D.F là tổ hợp những lực năng lượng điện thuộc tính lên năng lượng điện thử; q là khuôn khổ của năng lượng điện demo.

Câu 6:

Đồ thị nào là vô hình vẽ phản ánh sự dựa vào của khuôn khổ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường E của một năng lượng điện điểm vô khoảng cách r kể từ năng lượng điện tê liệt tới điểm tuy nhiên tao xét?

A.Hình 1.

B. Hình 2.

C. Hình 3.

Xem thêm: thế nào là nhóm gen liên kết

D. Hình 4.