động lực của dịch mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa

Câu hỏi:

24/07/2019 127,335

Bạn đang xem: động lực của dịch mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa

A. Lá và rễ.    

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án A

- Dịch mạch rây dịch chuyển kể từ tế bào quang đãng ăn ý vô lá (cơ quan liêu nguồn) vô mạch rây cho tới những cơ sở chứa chấp (rễ, trái ngược,…).

- Động lực của loại mạch rây là sự việc chênh chéo áp suất thấm vào thân thích cơ sở mối cung cấp (nơi sở hữu áp suất thấm vào cao) và cơ sở chứa chấp (nơi sở hữu áp suất thấm vào thấp).

→ Mạch rây nối những tế bào của cơ sở mối cung cấp với những tế bào của cơ sở chứa chấp hùn loại mạch rây chảy kể từ điểm sở hữu áp suất thấm vào cao cho tới điểm sở hữu áp suất thấm vào thấp rộng lớn.

Động lực của loại mạch rây là sự việc chệnh chéo áp suất thấm vào thân thích (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nước được vận fake ở thân thích công ty yếu?

A. Qua mạch rây theo hướng kể từ bên trên xuống.

B. Từ mạch mộc sang trọng mạch rây

C. Từ mạch rây sang trọng mạch gỗ

D. Qua mạch gỗ

Câu 2:

Tế bào mạch mộc của cây bao gồm quản ngại bào và?

A. Tế bào nội suy bì.     

B. Tế bào lông hít.

C. Mạch ống.     

D. Tế bào biểu suy bì.

Câu 3:

Chất tan được vận fake hầu hết vô hệ mạch rây là?

A. Fructôzơ.    

B. Glucôzơ.

C. Saccarôzơ.    

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 162

D. Ion khoáng.

Câu 4:

Trong những Đặc điểm sau :

(1) Các tế bào nối đầu cùng nhau trở nên ống lâu năm lên đường kể từ lá xuống rễ.

(2) Gồm những tế bào bị tiêu diệt.

(3) Thành tế bào được linhin hóa.

(4) Đầu của tế bào này gắn kèm với đầu của tế bào tê liệt trở nên những ống lâu năm kể từ rễ lên lá.

(5) Gồm những tế bào sinh sống.

Mạch mộc sở hữu từng nào Đặc điểm vẫn trình bày ở trên?

A. 2.       

B. 3.       

C. 4.       

D. 5.

Câu 5:

Dịch mạch rây sở hữu bộ phận hầu hết là?

A. Hormone thực vật.    

B. Axit amin, Vi-Ta-Min và ion kali.

C. Saccarôzơ.     

D. Cả A, B và C.

Câu 6:

Trong một thử nghiệm chứng tỏ loại mạch mộc và loại mạch rây, người tao tổ chức tiêm vô mạch rây nằm trong phần thân thích thân của một cây đang được trở nên tân tiến mạnh một hỗn hợp màu sắc đỏ; đôi khi, một hỗn hợp gold color được tiêm vô mạch mộc của thân thích ở nằm trong chừng cao. Hiện tượng này sau đây sở hữu Xu thế xẩy ra sau khoảng chừng một ngày?

A. Ngọn cây (phần xa xăm mặt mũi khu đất nhất) chỉ mất dung dịch nhuộm đỏ ửng, còn chóp rễ (phần thâm thúy nhất bên dưới đất) chỉ mất dung dịch nhuộm vàng.

B. Ngọn cây chỉ mất dung dịch nhuộm vàng; chóp rễ chỉ mất dung dịch nhuộm đỏ ửng.

C. Ngọn cây sở hữu cả dung dịch nhuộm đỏ ửng và vàng; chóp rễ chỉ mất dung dịch nhuộm đỏ ửng.

Xem thêm: việt nam nằm trong đới khí hậu nào

D. Ngọn cây chỉ mất dung dịch nhuộm đỏ; chóp rễ sở hữu cả dung dịch nhuộm đỏ ửng và vàng.