động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở

Câu hỏi:

02/03/2020 95,592

D. Châu chấu

Bạn đang xem: động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở

Đáp án chủ yếu xác

Chọn D

Hệ tuần trả hở với ở phần nhiều động vật hoang dã thân thích mượt (ốc sên, trai,...) và chân khớp (côn trùng, tôm,...)

Vậy châu chấu với hệ tuần trả hở.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo lí thuyết, khung người với loại ren aaBb hạn chế phân thông thường tạo nên loại phú tử ab cướp tỉ lệ 

A. 25%.

B. 12,5%.

C. 50%.

D. 75%.

Câu 2:

Khi nói đến quy trình cacbon vô sinh quyển, với từng nào tuyên bố tại đây đúng? 

A. Một trong mỗi vẹn toàn nhân tạo nên cảm giác ngôi nhà kính là vì dùng rất nhiều nhiên liệu hóa

thạch.

B. Thực vật chỉ hít vào CO2 nhưng mà không tồn tại tài năng thải CO2 rời khỏi môi trường xung quanh.

C. Tất cả lượng cacbon của quần xã loại vật được trao thay đổi liên tiếp theo đòi vòng tuần trả kín.

D. Thực vật ko cần là group loại vật có một không hai với tài năng fake hóa CO2 trở nên những phù hợp hóa học hữu cơ

A. 2. 

B. 1

C. 3.

D. 4

Câu 3:

Tác nhân với tầm quan trọng cần thiết nhất trong những công việc đẩy nước kể từ mạch mộc của rễ lên mạch mộc của thân thích là gì? 

A. sát suất rễ. 

B. Thoát khá nước ở lá. 

Xem thêm: viết bài văn tả cảnh sinh hoạt

C. Lực link trong số những phân tử nước cùng nhau và với trở nên mạch gỗ 

D. Sự chênh chếch mật độ những hóa học tan ở chóp rễ và ở lá. 

Câu 4:

16 tế bào sinh tinh nghịch đem loại ren AbaBDdEeFfGg tổ chức hạn chế phân. Nếu 12  trong số bại liệt xẩy ra thiến ren thì số loại phú tử tối nhiều hoàn toàn có thể tạo nên là bao nhiêu? 

A. 64. 

B. 48.

C. 56.

D. 32.

Câu 5:

Ở động vật hoang dã bậc cao, sinh hoạt chi hoá này là cần thiết nhất? 

1. Quá trình chi hoá ở ruột.

2. Quá trình chi hoá ở bao tử.

3. Quá trình thay đổi thực phẩm ở vùng mồm.

4. Quá trình thải hóa học cặn buồn bực ra bên ngoài.

Phương án chính là

A. 2,4.

B. 1,2.

C. 1,2,3.

D. 1,2,3,4

Câu 6:

Khi nói đến bậc đủ dinh dưỡng vô hệ sinh thái xanh, tuyên bố này tại đây đúng?

A. Trong một lưới thực phẩm, những loại với nằm trong nút đủ dinh dưỡng phù hợp trở nên một bậc đủ dinh dưỡng. 

B. Trong một chuỗi thực phẩm, một loại hoàn toàn có thể nằm trong nhiều bậc đinh chăm sóc không giống nhau.

C. Sinh vật ở bậc đủ dinh dưỡng tối đa là đôi mắt xích khởi điểm của chuỗi thực phẩm.

Xem thêm: dấu hiệu chia hết cho 6

D. Bậc đủ dinh dưỡng cấp cho 1 bao gồm những loại động vật hoang dã ăn thực vật