dung dịch metylamin trong nước làm

Câu hỏi:

27/03/2020 55,624

A. phenolphtalein hoá xanh

Bạn đang xem: dung dịch metylamin trong nước làm

C. quì tím hóa xanh

Đáp án chủ yếu xác

D. phenolphtalein ko thay đổi màu

Chọn đáp án C

Dung dịch metylamin làm phenolphtalein hóa hồng, quỳ tím hóa xanh

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự phối kết hợp những phân tử nhỏ (monome) trở nên phân tử rộng lớn (polime) bên cạnh đó hóa giải những phân tử nhỏ (thí dụ H2O) được gọi là

A. sự trùng ngưng

B. sự tổng hợp

C. sự polime hóa

D. sự trùng hợp

Câu 2:

Tên gọi của peptit với công thức H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH là

A. Gly-Ala

B. Val-Ala

C. Ala-Val

D. Ala-Gly

Câu 3:

Hỗn hợp ý X bao gồm metyl metacrylat, axit axetic, axit benzoic. Đốt cháy trọn vẹn a gam X, sinh đi ra 0,38 mol CO2 và 0,29 mol H2O. Mặt không giống, a gam X phản xạ vừa vặn đầy đủ với hỗn hợp NaOH, nhận được 0,01 mol ancol và m gam muối bột. Giá trị của m là

A. 25,00

B. 12,02

C. 12,16

Xem thêm: bài thơ bánh trôi nước

D. 11,75

Câu 4:

Cho những tuyên bố sau:

(1) Tất cả những amino axit đều phải sở hữu số nguyên vẹn tử hiđro vô phân tử là số lẻ;

(2) Muối phenylamoni clorua ko tan vô nước;

(3) Tại sức nóng phỏng thông thường, metylamin và đimetylamin là những hóa học khí;

(4) Trong phân tử peptit Gly-Ala-Gly mạch hở với 4 nguyên vẹn tử oxi;

(5) Tại ĐK thông thường, những amino axit là những hóa học lỏng.

Số tuyên bố đích thị là

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

Câu 5:

Chia 2m gam láo lếu hợp ý X bao gồm nhị sắt kẽm kim loại với hoá trị ko thay đổi trở nên 2 phần đều nhau. Cho phần 1 tan không còn vô hỗn hợp HCl (dư) nhận được 2,688 lít H2. Nung rét phần 2 vô oxi (dư) nhận được 4,26 gam láo lếu hợp ý oxit. Giá trị của m là

A. 4,68

B. 1,17

C. 3,51

D. 2,34.

Câu 6:

Phát biểu nào là sau đây không đúng?

A. Etyl fomat với phản xạ tráng bạc

B. Tại ĐK thông thường, tristearin là hóa học lỏng

C. Triolein với phản xạ với nước brom

Xem thêm: cảm nhận 2 khổ thơ đầu bài tràng giang

D. Thủy phân etyl axetat nhận được ancol etylic.