feco3+h2so4 đặc nóng

Phản ứng FeCO3 + H2SO4 hoặc FeCO3 đi ra Fe2(SO4)3 hoặc FeCO3 đi ra CO2 nằm trong loại phản xạ lão hóa khử và được thăng bằng đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một số trong những bài xích tập luyện sở hữu tương quan về FeCO3 sở hữu tiếng giải, mời mọc chúng ta đón xem:

2FeCO3 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 2CO2↑ + 4H2O

Quảng cáo

Bạn đang xem: feco3+h2so4 đặc nóng

Điều khiếu nại phản ứng

H2SO4 quánh, lạnh lẽo

Cách tiến hành phản ứng

Cho muối hạt Fe FeCO3 tác dụng với hỗn hợp axit H2SO4 đun lạnh lẽo.

Hiện tượng phân biệt phản ứng

Có khí ko color, mùi hương hắc bay đi ra.

Bạn sở hữu biết

Muối Fe(II) tính năng với axit H2SO4 quánh lạnh lẽo đều phải sở hữu phản xạ tương tự động như bên trên đưa đến khí SO2.

Ví dụ minh họa

Quảng cáo

Ví dụ 1: Cho sơ vật phản xạ sau:

FeCO3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + CO2 + H2O

Tổng thông số (các số nguyên vẹn, tối giản) của toàn bộ những hóa học là bao nhiêu?

A. 7

B. 9

C. 14

D. 25

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: C

Phương trình hóa học:

2FeCO3 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2CO2 + 4H2O

Tổng thông số = 2+4+1+1+2+4 = 14

Ví dụ 2: Cho FeCO3 tính năng với H2SO4 quánh lạnh lẽo dư, thành phầm khí nhận được là

Xem thêm: phân tích ai đã đặt tên cho dòng sông

A. SO2, CO2

B. H2S, CO2

C. SO2

D. CO2

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: A

Phương trình hóa học:

2FeCO3 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 2CO2↑ + 4H2O

⇒ Khí sinh đi ra là SO2 và CO2.

Ví dụ 3: Hòa tan trọn vẹn láo phù hợp FeS và FeCO3 vị một lượng hỗn hợp H2SO4 quánh lạnh lẽo nhận được láo phù hợp bao gồm nhì khí X, Y. tường khí X sở hữu phân tử khối rộng lớn khí Y.

Công thức chất hóa học của X, Y theo lần lượt là:

A. H2S và SO2

B. H2S và CO2

C. SO2 và CO

D. SO2 và CO2

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: D

Phương trình hóa học:

2FeCO3 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2CO2 + 4H2O

2FeS + 10H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 9SO2 + 10H2O

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về công của một lực

⇒ Khí X là SO2, Y là CO2 (vì MX > MY).

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 4FeS + 7O2 → 2Fe2O3 + 4SO2
 • FeS +2HCl → FeCl2 + H2S ↑
 • FeS + H2SO4 → H2S ↑+ FeSO4
 • FeS + 6HNO3 → 2H2O + H2SO4 + 3NO ↑ + Fe(NO3)3
 • Phương trình nhiệt độ phân: FeCO3 → FeO + CO2
 • 4FeCO3 + O22 → 2Fe2O3 + 4CO2
 • FeCO3 + 4HNO3 → 2H2O + NO2 ↑+ Fe(NO3)3+ CO2
 • 2FeS + 10H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 9SO2↑ + 10H2O
 • 4FeS2 + 11O2 to 2Fe2O3 + 8SO2
 • FeS2 + 8HNO3 → Fe(NO3)3 + 2H2SO4 + 5NO + 2H2O
 • 2FeS2 + 14H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 15SO2↑ + 14H2O
 • FeSO4 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2↑ + H2O
 • 6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ sử dụng học hành giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official