giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên c 6 h 12 oh 6 ở cây mía là

Câu hỏi:

02/08/2019 58,205

Bạn đang xem: giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên c 6 h 12 oh 6 ở cây mía là

A. Quang phân li nước       

B. Chu trình Canvin

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

Pha tối là trộn thắt chặt và cố định CO2 muốn tạo rời khỏi C6H12O6. Tuy nhiên, mía là thực vật C4 → Pha tối ra mắt 2 tiến trình bao gồm quy trình C4 (là tiến trình thắt chặt và cố định tạm thời CO2) ra mắt ở tế bào tế bào giậu và quy trình quá trình C3 (là tiến trình thắt chặt và cố định CO2 để dẫn đến C6H12O6) ra mắt ở tế bào bao bó mạch. Vậy tiến trình quang quẻ hợp ý thực sự tạo ra C6H12O6 ở cây mía là quy trình Canvin.

Giai đoạn quang quẻ hợp ý thực sự tạo ra C6H12O6 sao ở cây mía là Quang phân li nước (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhiệt chừng tác động cho tới quang quẻ hợp ý đa phần thông qua?

A. Sự khuếch giã của CO2 vào lá cây

B. Các phản xạ enzim vô quang quẻ hợp

C. Sự hít vào độ sáng của diệp lục

D. Quá trình quang quẻ phân li nước

Câu 2:

Trong ống hấp thụ của động vật hoang dã nhai lại, trở thành xenlulozơ của tế bào thực vật?

A. Không được hấp thụ nên được đánh tan nhờ teo bóp mạnh mẽ của dạ dày

B. Được nước miếng thủy phân trở thành những bộ phận đơn giản

C. Được hấp thụ chất hóa học nhờ những enzim tiết rời khỏi kể từ ống chi hóa

D. Được hấp thụ nhờ vi loại vật nằm trong sinh vô mạch tràng và dạ dày

Câu 3:

Nhận quyết định nào là sau đó là ko trúng về tầm quan trọng của quy trình bay khá nước qua chuyện lá?

A. Là động lực đầu bên trên canh ty mút hút nước và muối hạt khoáng

B. Giúp khí ko hé, CO2 khuếch giã vô vào nhập cuộc quang quẻ hợp

Xem thêm: tác dụng biện pháp tu từ

C. Giúp hạ nhiệt chừng bên trên mặt phẳng lá

D. Là động lực chủ yếu của loại mạch rây

Câu 4:

Ông hấp thụ của động vật hoang dã ăn thực vật dài hơn nữa của động vật hoang dã ăn thịt vì thế đồ ăn của chúng?

A. Khó hấp thụ rộng lớn, khó khăn hít vào, nghèo khó dinh thự dưỡng

B. Đầy đầy đủ dưỡng chất hơn

C. Dễ hấp thụ hơn

D. Dễ hấp thụ

Câu 5:

Biện pháp chuyên môn nhằm tăng diện tích S lá là?

A. Tưới nhiều nước và bọn nhiều yếu tố vi lượng mang đến cây

B. Bón nhiều phân bón canh ty cỗ lá vạc triển

C. Bón phân, tưới nước hợp lý và phải chăng, tiến hành chuyên môn đỡ đần phù phù hợp với loại và loài cây trồng

D. Sử dụng kỹ năng đỡ đần hợp lý và phải chăng so với từng loại, loài cây trồng

Câu 6:

Tuần trả kín tiến thủ hóa rộng lớn tuần trả hở ở điểm nào là sau đây?

(1) Cấu tạo nên hệ tim mạch phức tạp và trả chỉnh

(2) Tốc chừng ngày tiết chảy thời gian nhanh hơn

(3) Điều hòa và phân phối ngày tiết cho tới những phòng ban thời gian nhanh hơn

Phương án vấn đáp trúng là?

A. 1 và 2       

B. 2 và 3

C. 1       

Xem thêm: a bình cộng b bình

D. 1, 2 và 3