giải vở bài tập toán

Giải vở bài bác luyện Toán 5 luyện 2

Giải vở bài bác luyện Toán 5 bài bác 116: Luyện luyện công cộng là tiếng giải Vở bài bác luyện Toán 5 luyện 2 trang 37, 38 chung những em học viên rèn luyện những dạng bài bác về tính chất diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần và thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật và hình lập phương. Lời giải sau đây bám sát lịch trình học tập, chào những em nằm trong xem thêm cụ thể.

Bạn đang xem: giải vở bài tập toán

Bài luyện Toán lớp 5 bài bác 116 là Hướng dẫn giải vở bài bác luyện Toán lớp 5 luyện 2 trang 37, 38. Lời giải bao hàm những thắc mắc đem đáp án cụ thể cho tới từng câu nhằm những em học viên đối chiếu so sánh với bài bác thực hiện của tôi. Các bậc Phụ huynh nằm trong xem thêm chỉ dẫn con trẻ học hành ôn luyện, gia tăng tận nơi.

Vở bài bác luyện toán lớp 5 luyện 2 bài bác 116 Câu 1

Tính diện tích S xung xung quanh và thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật có:

a. Chiều lâu năm 0,9m, chiều rộng lớn 0,6m, độ cao 1,1m.

b. Chiều lâu năm 4/5dm, chiều rộng lớn 2/3dm, độ cao 3/4dm

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- Chu vi mặt mũi lòng = (chiều lâu năm + chiều rộng) × 2.

- Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật = chu vi mặt mũi lòng × độ cao.

- Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật = chiều lâu năm × chiều rộng lớn × độ cao.

Bài giải

a. Chu vi mặt mũi lòng hình vỏ hộp chữ nhật là:

(0,9 + 0,6) ⨯ 2 = 3 (m)

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật là:

3 ⨯ 1,1 = 3,3 (m2)

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là:

0,9 ⨯ 0,6 ⨯ 1,1 = 0,594 (m3)

b. Chu vi hình vỏ hộp chữ nhật là:

Giải vở bài bác luyện Toán 5

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật là:

Giải vở bài bác luyện Toán 5

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là:

Giải vở bài bác luyện Toán 5

Đáp số: a. 3,3m2 ; 0,594m3

Giải vở bài bác luyện Toán 5

Vở bài bác luyện toán lớp 5 luyện 2 bài bác 116 Câu 2

Một hình lập phương đem cạnh 3,5dm. Tính diện tích S toàn phần và thể tích của hình lập phương cơ.

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- Diện tích toàn phần hình lập phương = diện tích S một phía × 6 = cạnh × cạnh × 6.

- Thể tích hình lập phương = cạnh × cạnh × cạnh.

Đáp án

Diện tích một phía hình lập phương là:

3,5 ⨯ 3,5 = 12,25 (dm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là:

12,25 ⨯ 6 = 73,5 (dm2)

Thể tích của hình lập phương là:

3,5 ⨯ 3,5 ⨯ 3,5 = 42,875 (dm3)

Đáp số:

Diện tích toán phần 73,5dm2;

Thể tích 42,875dm3

Vở bài bác luyện toán lớp 5 luyện 2 bài bác 116 Câu 3

Biết thể tích của hình lập phương vị 27cm3. Hãy tính diện tích S toàn phần của hình lập phương cơ.

Hướng dẫn: cũng có thể dò la phỏng lâu năm cạnh của hình lập phương bằng phương pháp demo thứu tự với những số đo 1cm, 2cm, …

Phương pháp giải:

- Tìm phỏng lâu năm cạnh của hình lập phương bằng phương pháp demo thứu tự với những số đo 1cm, 2cm, …

Hình lập phương phỏng lâu năm cạnh là a rất có thể tích là V = a × a × a.

- Tính diện tích S toàn phần = diện tích S một phía × 6 = cạnh × cạnh × 6.

Giải vở bài bác luyện Toán 5

Bài giải

- Nếu cạnh hình lập phương là 1cm thì thể tích hình lập phương là:

1 ⨯ 1 ⨯ 1 = 1 (cm3) (loại)

Xem thêm: viết bài văn tả cảnh sinh hoạt

- Nếu cạnh hình lập phương là 2cm thì thể tích hình lập phương là:

2 ⨯ 2 ⨯ 2 = 8 (cm3) (loại)

- Nếu cạnh hình lập phương là 3cm thì thể tích hình lập phương là:

3 ⨯ 3 ⨯ 3 = 27 (cm3) (nhận)

Vậy hình lập phương đem cạnh lâu năm 3cm.

Diện tích một phía hình lập phương là:

3 ⨯ 3 = 9 (cm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là:

9 ⨯ 6 = 54 (cm2)

Đáp số: 54cm2

Vở bài bác luyện toán lớp 5 luyện 2 bài bác 116 Câu 4

Tính thể tích của khối mộc đem dạng như hình bên:

Giải vở bài bác luyện Toán 5

Phương pháp giải:

- Tìm thể tích của khối mộc hình lập phương cạnh 1cm.

- Tìm tổng số khối mộc hình lập phương cạnh 1cm đem nhập khối mộc vẫn cho tới.

- Thể tích khối mộc = thể tích của khối mộc hình lập phương cạnh 1cm × tổng số khối mộc hình lập phương cạnh 1cm.

Đáp án

Giải vở bài bác luyện Toán 5

Thể tích hình lập phương cạnh 1cm là:

1 ⨯ 1 ⨯ 1 = 1 (cm3)

Số hình lập phương tạo nên trở thành khối gỗ:

3 ⨯ 2 = 6 (hình)

Thể tích khối mộc là:

1 ⨯ 6 = 6 (cm3)

Đáp số: 6cm3

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài bác luyện Toán 5 bài bác 117: Luyện luyện công cộng (tiếp theo)

Để học tập đảm bảo chất lượng Toán 5, chào chúng ta xem thêm thêm thắt những thường xuyên mục:

 • Toán lớp 5
 • Lý thuyết Toán 5
 • Giải bài bác luyện Toán lớp 5
 • Đề thi đua thân thuộc kì 2 lớp 5

Lý thuyết Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật - Hình lập phương

1. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật:

Quy tắc: Muốn tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật, tao lấy chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn rồi nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo)

Công thức: V = a × b × c

Trong đó: V là thể tích; a, b, c là 3 độ cao thấp của hình vỏ hộp chữ nhật.

Ví dụ: Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm là 4dm, chiều rộng lớn là 3dm, độ cao là 5dm

Bài giải:

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật cơ là:

4 × 3 × 5 = 60 (dm3)

Đáp số: 60dm3

2. Thể tích hình lập phương

Quy tắc: Muốn tính thể tích hình lập phương, tao lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.

Công thức: V = a × a × a

Trong đó: V là thể tích, a là phỏng lâu năm cạnh hình lập phương.

Ví dụ: Hình lập phương đem cạnh là 1dm 4cm. Hãy tình thể tích hình lập phương cơ.

Phương pháp: kề dụng công thức V = a ⨯ a ⨯ a

Bài giải:

Đổi 1dm 4cm = 14cm

Thể tích hình lập phương cơ là:

14 ⨯ 14 ⨯ 14 = 2744 (cm3)

Xem thêm: sách giáo khoa lớp 6

Đáp số: 2744cm3

..........................

Ngoài rời khỏi, những em học viên lớp 5 còn rất có thể xem thêm Giải bài bác luyện SGK Toán 5 trang 123: Luyện luyện công cộng hoặc đề thi đua học tập kì 2 lớp 5 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo đuổi chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục. Những đề thi đua này được VnDoc.com thuế tầm và tinh lọc kể từ những ngôi trường đái học tập bên trên toàn nước nhằm mục đích mang đến cho tới học viên lớp 5 những đề ôn thi đua học tập kì unique nhất.

Giải bài bác luyện Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

 • Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật, diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật
 • Bài luyện Toán lớp 5: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
 • Bài luyện nâng lên Toán lớp 5: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
 • Giải Toán lớp 5 VNEN bài bác 76: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
 • Toán lớp 5 trang 121 Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Giải bài bác luyện Thể tích hình lập phương

 • Công thức tính thể tích hình lập phương, diện tích S hình lập phương
 • Giải vở bài bác luyện Toán 5 bài bác 115: Thể tích hình lập phương
 • Bài luyện Toán lớp 5: Thể tích hình lập phương (có đáp án)
 • Toán lớp 5 trang 122, 123: Thể tích hình lập phương